Guidelines for professional staff interaction with alleged victims of human trafficking

“I notice that you are a foreigner and may not have anyone you can trust and seek help from. You may even be a victim of human trafficking. This means that you are deprived of your freedom and / or exploited at work. Maybe someone controls you, you are not able to make your own decisions in  your personal matters, you may have been deprived of the opportunity to communicate / interact with your loved ones and your surroundings, you may have been stripped of your personal documents, your work is unpaid or someone controls your earnings, they have taken away your cell phone…

You should know that, like any human being, you have the right to a fair pay, to health and to freedom of movement. If these rights have been violated, try contacting one of these organizations.”

Questions to help identify the victim

“Please answer my questions. What you say is confidential and will remain in our office”:

 • Do you have a health insurance card? If not you, who holds your documents?
 • Did you come alone?
 • Where do you have pain? / Where are you injured? Please show me.
 • How long have you been experiencing pain? (Days, months, years)
 • Do you feel threatened?
 • Do you know in which country you are now?
 • Do you know the address where you are staying?
 • How many of you live together in your apartment / house?
 • Do you have a work permit, a residence permit?
 • Where do we send the sick leave?”

Where to turn to for help

Smernice za pogovor z domnevno žrtvijo trgovine z ljudmi v slovenščini

»Opažam, da ste tujec, in morda tudi nimate nikogar, ki bi mu lahko zaupali in pri njem poiskali pomoč. Morda ste celo žrtev trgovine z ljudmi. To pomeni, da vam je odvzeta svoboda in/ali vas izkoriščajo pri delu. Morda ima kdo nad vami nadzor, tudi o svojih osebnih zadevah ne odločate sami, vam je odvzeta možnost komuniciranja/stika z bližnjimi in z okolico, so vam bili morda odvzeti osebni dokumenti, opravljate neplačano delo oz. nekdo nadzoruje vaš zaslužek, so vam odvzeli mobilni telefon …

Vedite, da imate, tako kot vsak človek, pravico do pravičnega plačila, do varstva zdravja in svobodnega gibanja. Če so vam te pravice kršene, poskusite stopiti v stik z eno od teh organizacij.«

Vprašanja za pomoč pri prepoznavi žrtve

Postavite spodaj navedena vprašanja in spremljajte odzive.

»Prosim, odgovorite mi na vprašanja. To, kar boste povedali, je zaupno in bo ostalo v naši ordinaciji.«

 • Imate zdravstveno kartico? Če ne vi, kdo ima vaše dokumente?
 • Ali ste prišli sami?
 • Kaj vas boli? / Kje ste poškodovani? Pokažite.
 • Kako dolgo že opažate bolečino (koliko dni, mesecev, let)?
 • Ali se počutite ogroženo?
 • Ali veste, v kateri državi ste?
 • Ali poznate naslov, kjer bivate?
 • Koliko vas živi skupaj v stanovanju/hiši?
 • Imate dovoljenje za delo, dovoljenje za bivanje?
 • Kam pošljemo bolniški list?

Na voljo so vam prevodi v 4 tuje jezike: rusko, angleško, albansko in srbsko.

Ne spreglejte