Literatura – trgovina z ljudmi

Pri pripravi vsebin smo si pomagali z naslednjo literaturo, ki jo tudi priporočamo v branje.

Viri in literatura: