O nekaterih osebnih stiskah je težje spregovoriti

Veliko oseb doživlja močne osebne stiske in o njih težko spregovori. Z njimi se ne soočijo pravočasno. Razlogi za to so: slaba prepoznava problematike, nepoznavanje možnih rešitev in naslovov, kam se lahko obrnejo po pomoč, zanikanje težav, sram, strah pred stigmo, občutek neuspeha, slaba samopodoba, šibka socialna mreža, izolacija zaradi invalidnosti in drugi.

Zato smo projektni partnerji Slovenska karitas, Škofijska karitas Ljubljana in Zavod Pelikan – karitas pripravili program eSOS – spletna prepoznava socialnih stisk, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo in odgovarja na okoliščine, ki jih lahko s skupnimi močmi odpravimo.

Komu lahko projekt eSOS pomaga?

S tem programom, dobijo priložnost ljudje, ki:

  1. so v začetni fazi osebnih težav ali v fazi, ki še ni akutna (spletna eSOS aplikacija z oceno področja prizadetosti in možnost prvega video svetovanja),
  2. praviloma ne bi poiskali pomoči zaradi nedostopnosti (oddaljenost, invalidnosti, čakalne vrste za zahtevnejše svetovanje v sklopu zdravstva ali sociale) in predsodkov ali stigme,
  3. so manj digitalno pismeni – jih opolnomočiti na tem področju (delavnice in usposabljanja za digitalne kompetence ter vzpostavitev eKamre – računalniške sobe, v kateri bo uporabnikom na voljo individualno digitalno opismenjevanje).

Kako deluje projekt in kako rešuje stiske?

Projekt odgovarja na potrebe uporabnikov na 5 nivojih:

1. Spletna aplikacija za prepoznavo osebnih stisk eSOS bo vstopna točka. Namenjena bo tako laičnim uporabnikom, kot prostovoljcem in strokovnjakom.
Prvi modul aplikacije predstavlja zajem osnovnih karakteristik, drugi poskuša ugotoviti zunanje znake uporabnika, tretji so vprašanja povezana z ravnanji in doživljanji osebe, četrti pa so vprašanja o vplivu okolja.
Na koncu je predstavljen rezultat.
V aplikaciji bodo dodane tudi povezave na poglobljene vsebine različnih področij, vsebine za lažje razumevanje problematike in izpolnjevalec si bo lahko tudi rezerviral termin za prvi video svetovalni razgovor z usposobljenim strokovnjakom. Namen aplikacije je tudi da krepi motivacijo za njeno reševanje.

2. Prvi video pogovor rešuje socialne probleme uporabnikov in je tudi ena od vstopnih točk v daljši proces svetovanja.

3. Terapevtska video svetovanja se bodo izvajala na varni povezavi z upoštevanjem vseh pogojev varovanja zasebnosti. Uporaba bo preprosta, prilagojena za vse ekrane (mobilni telefoni, tablice, računalniki) in operacijske sisteme ter z opcijo svetovanja brez videa – samo z izmenjavo tekstovnih sporočil. Izvajali jih bodo usposobljeni strokovnjaki različnih specialnosti.

4. Program izobraževanja za povečanje digitalnih kompetenc uporabnikov. Potekal bo v sodelovanju s prostovoljci in strokovnjaki na naših razdelilnih mestih. Vključeval bo znanja in veščine s področij osnov uporabe ekranov in programske opreme (e-pošte, operacijskih sistemov, ustvarjanje avdio/video posnetkov, uporaba drugih e-storitev, ki so že na voljo, uporaba oblačnih storitev, različnih aplikacije, reševanje spletnih problemov, spletni bonton, komuniciranje z uporabo digitalnih naprav, pametni telefon…), v lokalnem okolju spodbujal k pridobivanju in spoznavanju uporabe identifikatorjev (certifikat, sms pass), predstavil uporabo storitev e-države, ter seveda osveščal o varnosti na spletu in mobilnih telefonih. Poleg znanja in praktičnega dela bodo udeleženci izobraževanja prejeli tudi gradivo in možnost stika z osebo, ki jim bo v oporo po zaključku izobraževanja.

5. eKamra bo dodatno dopolnila program izobraževanja za uporabnike, ki prihajajo iz Ljubljane in okolice. To bo prosto dostopen prostor, opremljen s potrebno računalniško opremo, hkrati pa bodo imeli uporabniki možnost individualnega usposabljanja.

S projektom odgovarjamo na novo nastajajoče potrebe posameznikov v osebnih stiskah, prispevamo k dvigu splošne ozaveščenosti, poznavanju problematike in spodbujamo aktiven pristop k reševanju problemov.

Sofinancer programa:

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO (Javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021-2023 (Uradni list RS, št. 86/21)

Več informacij:

Slovenska karitas
Danilo Jesenik Jelenc, vodja programa
[email protected]

Zavod Pelikan – karitas
Andreja Verovšek
[email protected]