Skupnosti MOST (Močni, Odločni – Skupaj smo Trdni) je projekt vzpostavitve posebnih stanovanjskih skupnosti oziroma spremljanih samostojnih gospodinjstev za tiste zdravljene alkoholike in druge odvisnike, ki v procesu reintegracije potrebujejo kontinuirano in dolgoročno strokovno in osebno podporo pri vsakodnevnih življenjskih izzivih. Preko preventivne dejavnosti in izobraževanj želimo v programu opolnomočiti tudi strokovne delavce, potencialne uporabnike, nosilce gospodinjstev, svojce, mrežo Karitas in širšo javnost ter preko različnih medijev krepiti prepoznavnost programa in problematike.

Konzorcijski partnerji v programu Skupnosti most smo: Zavod karitas Samarijan, Društvo Žarek upanja in Zavod Pelikan – Karitas kot strokovni partnerji, ter Slovenska karitas kot partner, ki bo pri programu skrbel za povezovanje in koordinacijo, administrativno podporo in pripravo dokumentacije, načrtovanje, organizacijo in izvedbo aktivnosti ter komuniciranje z javnostjo..

Ključne aktivnosti programa so:

  • Oblikovanje strateškega načrta, strokovnega pristopa, celostne podobe in hišnega reda skupnosti
  • Priprava koncepta izobraževanj ter izvajanje izobraževanj za partnerje in podporne partnerje
  • Ustanovitev stanovanjskih skupnosti po različnih krajih v Sloveniji in zagotovitev spremljanja: intervizije, supervizije…
  • Individualno in skupinsko svetovanje za posameznike in svojce: za vztrajanje v življenju brez zasvojenosti, pri kariernem svetovanju, urejanju družinskih odnosov…
  • Promocija programa in mrežno sodelovanje

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019 za obdobje 1.11.2019 – 31.1.2022

Spletna stran projekta: skupnosti-most.si

Prijave na e-novice s področja zasvojenosti: