Kam po pomoč

Slovenska karitas od leta 2006 izvaja Projekt Oskrba žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji – krizna namestitev,ki zajema nastanitev in nudenje psihosocialne podpore vsem žrtvam trgovine z ljudmi pri nujnem umiku iz ogrožujočih okoliščin ter informiranje in osveščanje otrok, mladih in vzgojno pedagoškega kadra o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi.