GRADIVA ZA UČITELJE ZA IZVEDBO DELAVNIC:
*PPS predstavitev, kot podlaga delavnicam: HIV in AIDS v povezavi z revščino v Afriki 
 * Dokumentarni film iz Zambije “Hočem Živeti” (najdete ga na tej strani spodaj)
*Izobraževalni KVIZ o AIDS-u v Afriki

 

Vse šole – učitelje še vedno vabimo, da v razredih izvajajo delavnice za mlade na podlagi zgoraj dostopnih gradiv.

Projekt globalnega učenja »Vpliv HIV/AIDS-a na prebivalstvo držav v razvoju in na razvojne procese  v Afriki« je bil v letih 2008 in 2009 sofinanciran s strani Evropske Unije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. V okviru projekta smo želeli javnost v Sloveniji opozoriti predvsem na to, da AIDS v Afriki ni samo bolezen, ki ogroža življenje milijonov ljudi, ampak je fenomen, ki je tam močno povezan z revščino in vpliva na širšo družbeno strukturo ter obolele močno stigmatizira. Ob koncu projekta je nastala posebna tematska publikacija, kjer so zbrana vsa vsebinska gradiva in simbolični izdelki mladih, ki so sodelovali pri izvedbi delavnic v šolah:

Tematska publikacija o problematiki HIV-a in AIDS-a v Afriki . December 2009

Odziv slovenskih politikov in predstavnikov države na odprto pismo Slovenske karitas in udeležencev delavnic:

dr. Danilo Türk, predsednik RS
Borut Pahor, predsednik vlade RS
Samuel Žbogar, Minister za zunanje zadeve
Jože Tanko, vodja poslanske skupine SDS
dr. Ivan Svetlik, minister za delo, družino in socialne zadeve
dr. Vinko Gorenak, predsednik odbora za notranjo politiko
Irma Pavlinič Krebs, ministrica za javno upravo
Katarina Kresal, ministrica za notranje zadeve
dr. Roko Žarnić, minister za okolje in prostor
dr. Matej Lahovnik, minister za gospodarstvo

dr. Marjeta Recek, vodja sektorja za Sektorja za preventivo in razvoj javnega zdravja na Ministrstvu za zdravje

 

Delavnice za osnovne in srednje šole
“Hočem živeti” (2009)

Na Slovenski Karitas smo v letu 2009 pripravili didaktična gradiva za delavnice >Hočem živeti< in povabili vse slovenske šole k sodelovanju. V času okrog mednarodnega dneva boja proti AIDS-u so delavnice potekale po 192-ih osnovnih šolah in 50-ih srednjih šolah v Sloveniji. Delavnice je izvajalo 365 mentorjev (, ) za kar smo jim iskreno hvaležni. Ob tem je nastalo veliko čudovitih izdelkov učencev in dijakov, ki si jih lahko ogledate v spodnji razstavi:

Razstava – osnovne šole:Dom Antona Skale
Dvojezična osnovna šola Dobrovnik
II. OŠ Rogaška Slatina, PŠ Kostrivnica
IV. OŠ Celje
Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled
OŠ Alojzija Šuštarja
OŠ Angela Besednjaka
OŠ Antona Globočnika Postojna
OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava
OŠ Bakovci
OŠ Beltinci
OŠ Branik
OŠ Brezno Podvelka
OŠ Cirkulane – Zavrč
OŠ Dobje
OŠ Dr. Antona Trstenjaka Negova
OŠ Drska
OŠ Dušana Flisa Hoče
OŠ Fram
OŠ Frana Albrehta Kamnik
OŠ Gornja Radgona
OŠ Grad
OŠ Gustava Šiliha Laporje
OŠ Horjul
OŠ II. Murska Sobota
OŠ Istrskega odreda Gračišče
OŠ Ivana Kavčiča Izlake
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
OŠ Jurčičevega Drejčka
OŠ Jurija Vege Moravče
OŠ Kozara Nova Gorica
OŠ Križe
OŠ Kuzma
OŠ Kobilje
OŠ Lovrenc na Pohorju
OŠ Mala nedelja
OŠ Martin Kores Podlehnik
OŠ Martina Krpana Ljubljana
OŠ Miklavž pri Ormožu
OŠ Mirjana Jarca Črnomeljl
OŠ Mozirje
OŠ Nazarje
OŠ Notranjski odred Cerknica
OŠ Ormož
OŠ Podgora
OŠ Pivka, PŠ Šmihel
OŠ Polje
OŠ Prežihovega Voranca Jesenice
OŠ Rovte
OŠ Rudija Mahniča-Brkinica Pregarje
OŠ Slivnica pri Celju
OŠ Spodnja Idrija

OŠ Spodnja Kungota
OŠ Spodnja Idrija
OŠ Sveti Jurij
OŠ Šalovci
OŠ Šmihel Novo mesto
OŠ Šmiklavž
OŠ Toneta Čufarja Jesenice
OŠ Tržišče
OŠ Velika Dolina

OŠ Veliki Gaber
OŠ Videm pri Ptuju
OŠ Vitanje
OŠ Voličina
OŠ Vransko – Tabor
OŠ Vrhovci
OŠ Zreče
PŠ 11. maja Grahovo
PŠ Ajdovec
PŠ Ambrus
PŠ Begunje
PŠ Birčna vas
PŠ Bohinjska Bela
PŠ Budanje
PŠ Ceršak
PŠ Cvetka Golarja Ljutomer
PŠ Dol pri Hrastniku
PŠ Dolž
PŠ Dražgoše
PŠ Dvorjane
PŠ Gotovlje
PŠ Hotedrščica
PŠ Iga vas
PŠ Krtina
PŠ Letuš
PŠ Mestinje
PŠ Mlinše
PŠ Podkraj
PŠ Pragersko
PŠ Ribno
PŠ Šmihel pri Žužemberku
PŠ Trnava
PŠ Višnja Gora
SCUOLA ELEMENTARE “VINCENZO DIEGO DE CASTRO” PIRANO
Tretja osnovna šola Slovenj Gradec
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana OŠ Radenci
OŠ Šoštanj
PŠ Sorica

Razstava – srednje šole in gimnazije:

Ekonomska in trgovska šola Brežice
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Gimnazija Litija
Gimnazija Poljane
Gimnazija Slovenske Konjice
GINNASIO RIAN RINALDO CARLI (Italijanska gimnazija)
Srednja glasbena in baletna šola Ljubljana
Srednja gradbena šola Maribor
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
Srednja poklicna in strokovna šola Zreče
Srednja šola Domžale
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Srednja šola Pietro Coppo
Srednja šola za oblikovanje Maribor
SŠFKZ (Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo)
Srednja zdravstvena šola Celje
Škofijska gimnazija Vipava
Šolski center Ptuj Ekonomska šola
Šolski center Velenje
Vegova Ljubljana
Gimnazija Kočevje

V delavnicah so sodelovale tudi naslednje osnovne in srednje šole:
DOŠ Prosenjakovci, Druga osnovna šola Slovenj Gradec, Dvojezična osnovna šola II. Lendava, OS Ig, PŠ Golo, Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled, OŠ 8 Talcev, OŠ Antona Aškerca Velenja, PŠ Pesje, OŠ Antona Šibelj Stjenka, OŠ Blanca, OŠ Borisa Kidriča, OŠ Božidarja Jakca, OŠ Brinje Grosuplje, OŠ BRŠLJIN, OŠ Cirila Kosmača Piran, OŠ Cirkovce, OŠ Col , OŠ Cvetka Golarja, OŠ Črni vrh, OŠ Danila Lokarja, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, podružnica Lokavec, OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, OŠ Dob, OŠ Dobrovo, OŠ Domžale, OŠ dr. Bogomirja Magajni Divača, OŠ Dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, OŠ Draga Bajca Vipava, OŠ Draga Kobala Maribor, OŠ Dravlje, OŠ Dutovlje, OŠ Elvire Vatovec Prade, OŠ Fokovci, OŠ Frana Albrehta Kamnik, OŠ Franceta Goloba Prevalje, PŠ Leše, OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, OŠ Gabrovka – Dole, OŠ Gornji Petrovci, OŠ Gradec, OŠ Heroja Janeza Hribarja, OŠ Hudinja Celje, OŠ I Murska Sobota, OŠ IV. Murska Sobota, OŠ Ivana Cankarja, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, OŠ Ivana Groharja Škofja Loka, OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, OŠ Ivana Skvarče, PŠ Čemšenik, OŠ Janka Padežnika, OŠ Java Kladnika Sevnica, OŠ Kalobje, OŠ Kungota, OŠ LA Grosuplje, PŠ Št. Jurij, OŠ Litija, OŠ Litija, Podružnica s prilagojenim programom, OŠ Loče, OŠ LOG DEAGOMER, PŠ Bevke, OŠ Louis Adamič, OŠ Lovrenc na Pohorju, OŠ Ludvika Pliberška Maribor, OŠ Maksa Dvorjane Maribor, OŠ Mala nedelja, OŠ Mihe Pintarja Toleda, OŠ Miklavž na Dravskem polju, OŠ Mislinja, OŠ Mladinski dom Jarše, OŠ Mokronog, OŠ Muta, OŠ Naklo, PŠ Duplje, OŠ Narodnega heroja Maksa Pečarja, OŠ Narodnega heroja Rajka, OŠ Otočec, OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, OŠ Polhov Gradec, POŠ Šentjošt, OŠ Prežihovega Voranca Jesenice, OŠ Savsko naselje, OŠ Selnica Ob Dravi, OŠ Selnica ob Dravi, PŠ Sv. Duh na Ostrem vrhu, OŠ Simona Jenka Smlednik, OŠ Spodnja Idrija, OŠ Stari trg ob Kolpi, OŠ Šenčur, OŠ Šentjanž pri Dravogradu, OŠ Šentjernej, OŠ Šmarje pri Jelšah, OŠ Toma Brejca, OŠ Toneta Čufarja Maribor, OŠ Toneta Okrogarja, OŠ Trebnje, PŠ Dobrič, OŠ Trnovo, OŠ Trzin, OŠ Tržič, OŠ Turnišče, OŠ Vavta vas, OŠ Vide Pregarc, OŠ Vipava, OŠ Vremski Britof, OŠ Zreče, OŠ Železniki, POŠ Bukovica, PŠ Olševek, Tretja osnovna šola Slovenj Gradec, VIZ III . OŠ Rogaška Slatina, Vzgojni zavod Kranj, BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola, Biotehniški izobraževalni center, Živilska šola Ljubljana, Dvojezična srednja šola Lendava, Gimnazija Brežice, Gimnazija Celje – Center, Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše, Gimnazija Jesenice, Gimnazija Moste, Gimnazija Murska Sobota, Gimnazija Ormož, Gimnazija ravne na Koroškem, Gimnazija Velenje, Gimnazija Vič, GRM Novo Mesto center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, SETŠ Nova Gorica, SGTŠ Radovljica, Srednja gradbena šola Maribor, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, Srednja strojna šola Maribor (Šolska knjižnica, ), Srednja šola Črnomelj, Srednja šola Zagorje, Srednja zdravstvena šola Izola, Srednja zdravstvena šola Nova Gorica, TŠC Nova Gorica, Škofijska klasična gimnazija , Šolski center Novo Mesto, Srednja šola Metlika, Šolski center Postojna, Šolski center Ptuj Ekonomska šola, Šolski center Rogaška Slatina, Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo Škofja Loka, Šolski center Velenje, Srednja ekonomska šola Maribor, Vzgojni zavod Kranj.

Za didaktična gradiva za izvedbo delavnic “Hočem živeti” se obrnite na [email protected], tel.:01/300 59 68
Aktivnosti v letu 2008

 

 


Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za zunanje zadeve RS.
Nosilec projekta je Slovenska Karitas. Stališča izražena na spletni strani ne odražajo nujno tudi stališč Evropske komisije in Ministrstva za zunanje zadeve RS.