RAZVOJNA POMOČ JUGOVZHODNA EVROPA /ZAHODNI BALKAN

Projekti v teku

Projekt »Krepitev podjetništva in vloge kmečkih žensk v Srbiji«

Projekt »Krepitev podjetništva in vloge kmečkih žensk v Srbiji«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v letih 2023 do 2025, poteka v partnerstvu s Caritas beogradske nadbiskupije, je namenjen krepitvi podjetništva in vloge ranljivih kmečkih žensk na podeželju JV Srbije. V primerjavi z moškimi so v neenakem položaju, večina s slabšo izobrazbo, malo premoženja, dohodka,   posledično z manj pravicami in možnosti odločanja v družini in družbi. Pogosto so žrtve nasilja. Večina se ukvarjajo s samooskrbnim kmetijstvom z nizkim dohodkom in imajo malo časa za dostop do boljših delovnih priložnosti in kvalitete življenja. Cilj projekta je povečati dohodek in opolnomočiti 60 ranljivih žensk iz občin Aleksinac, Vlasotince, Babušnica in Pirot, z omogočanjem začetka ali razširitvijo malega podjetja na področju predelave hrane ali kmečkega turizma ter podpore lokalnih politikov z vključevanjem vidika spola v politike. Cilj bo dosežen z nizom aktivnosti za ženske. Med njimi z ozaveščanjem o njihovih pravicah, preventivi pred nasiljem in o skrbi za zdravje. Z izmenjavo izkušenj z uspešnimi podjetnicami v kmetijstvu v Srbiji in Sloveniji. Z usposabljanjem o vodenju podjetij, kakovosti in varnosti hrane ter e-trženju. Za e-trženje bo slovensko podjetje T- 2 d.o.o. 30 ženskam podarilo pametne telefone. Cilj bo dosežen tudi z obnovo prostorov, opremo, certifikacijo in blagovno znamko izdelkov žensk. Dostop do novega trga jim bo omogočen z obiskom na sejmih v Srbiji, s spletno prodajo in  promocijo v srbskih medijih. K njihovemu napredku bo pripomoglo tudi vključevanje vidika enakosti spolov v občinske proračune in subvencioniranje pobud žensk v 4 ciljnih občinah v Srbiji. Partnerji pri projektu so tudi slovenski občini Kočevje in Razkrižje ter Kmetijsko gozdarska zbornica, ki bodo podelili svoje izkušnje z ženskami in predstavniki občin iz Srbije. Doseženi rezultati bodo vodili do večjega dohodka in socialnega vključevanja žensk  ter do enakih možnosti odločanja žensk v zasebnem in javnem življenju. S tem bodo prispevali k uresničevanju  podcilja trajnostnega razvoja 5.5. O projektu bosta v Sloveniji poročala Kmečki glas in Nedeljski dnevnik, ki sta tudi partnerja v projektu. Skupna vrednost projekta je 212.714 evrov, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS ga sofinancira v vrednosti 145.000 evrov. 

Utrinki izvedenih aktivnosti v letu 2023:

V vsaki od 4 sodelujočih občin izvedena dvodnevna uvodna delavnica ozaveščanja na temo pravic žensk, preprečevanja ženskih bolezni, spolnega nasilja, diskriminacije žensk na podeželju, reproduktivnega zdravja in možnosti za razvoj, v obdobju  od 25.05. do 09.06.2023 . Udeleženih 61 žensk iz 4 občin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvedena 4 dvodnevna usposabljanja za ženske na temo osnov vodenja in upravljanja malih podjetij s poudarkom na finančnem upravljanju v vsaki izmed 4 sodelujočih občin, v obdobju od  23.10. do 16.11. 2023. 

57 žensk iz JV SRBIJE iz občin Aleksinac, Pirot, Vlasotince in Babušnica, ki se ukvarjajo s predelavo hrane ali kmečkim turizmom, je bilo v sklopu dvodnevnih usposabljanj v vsaki občini deležnih znanj o osnovah vodenja in upravljanja malih podjetij s poudarkom na finančnem upravljanju. Nova znanja jim bodo pomagala do večjega dohodka in okrepila njihovo vlogo v družini in družbi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V času od. 08.08. do 30.08.2023 je CBN organizirala 3 enodnevni obiski uspešnih malih kmetijskih podjetij v lasti žensk v Srbiji, ki so začeli z nizkimi naložbami, se ukvarjajo s predelavo hrane (sadja, zelenjave, mleka in mesa) in podeželskim turizmom za izmenjavo izkušenj z upravičenkami projekta, za dodatno motivacijo.

 

 

 

 

 

 

 

Študijski obisk pri družinskih kmetijskih podjetij v Sloveniji za 22 v projekt vključenih žensk iz 4 občin iz Srbije, je potekal v partnerskih slovenskih občinah, Kočevje in Razkrižje, v časuod 21.09.2023 do 23.09.2023.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade RS in Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS . 

 

********************************************************************************************************

Zaključeni projekti

  1. Projekt »Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v JV Srbiji« 

Projekt »Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v JV Srbiji« Slovenska karitas izvaja v partnerskem sodelovanju s Caritas Beogradske nadbiskupije v letih 2020 do 2022. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS.

V podeželskih občinah jugovzhodne Srbije primanjkuje zaposlitev, večinoma se preživljajo s samooskrbnim kmetijstvom ali sezonskim delom. V najslabšem položaju so ženske, ker imajo nizko izobrazbo, malo premoženja in skromen dohodek, zato je cilj projekta omogočiti večji zaslužek 60 ženskam iz občin Aleksinac, Ražanj, Knajževac, ki predelujejo sadje in zelenjavo.  Rezultati projekta bodo vodili do vključevanja žensk in enakih možnosti odločanja v zasebnem in javnem življenju. S tem namenom bodo v okviru projekta potekale aktivnosti za profesionalizacijo njihove predelave in prodaje domače hrane: usposabljanja o trženju in tehnoloških postopkih, zagotavljanje zmogljivosti, certifikacija izdelkov, vzpostavitev blagovne znamke in pomoč pri dostopu do trga.

S strani slovenskega podjetja Talisman d.o.o. bo razvit in izdelan tudi inovativni stroj (in-kind prispevek podjetja v vrednosti 8.400 EUR), ki bo ženskam v pomoč pri predelavi. Predstavniki slovenskih občin Kočevje in Razkrižje ter Kmetijsko gospodarske zbornice bodo podelili svoje izkušnje podpore podjetništvu na podeželju z lokalnimi političnimi določevalci JV Srbije, z namenom, da bi bila le-ta omogočena tudi več ženskam v JV Srbiji.

V letošnjem letu bodo v strokovna usposabljanja vključena izobraževanja o varnostnih in zdravstvenih ukrepih v času pandemije, v celoten proces predelave in prodaje izdelkov pa tudi v prihodnje. V tem obdobju je veliko ljudi ostalo brez rednega dohodka, zato bodo 150 najbolj ranljivim gospodinjstvom v občinah Aleksinac in Ražanj razdeljeni paketi hrane in higienskih pripomočkov. Partnerji projekta so tudi Regionalni TV program Koper-Capodistria, ki bo prestavil projekt v oddaji Ljudje in zemlja, in občine Aleksinac, Ražanj in Knjaževac v JV Srbiji (vsaka prispeva 6.000 EUR). Skupna vrednost je 176.050 EUR, MZZ prispeva 130.000 EUR.  

Izvedene aktivnosti: 

Za sodelovanje v projektu je Caritas beogradske nadbiskupije v sodelovanju z občinami Aleksinac, Ražanj in Knjaževec izbrala 62 žensk, ki se ukvarjajo s predelavo sadja in zelenjave. V juniju 2020 so potekala uvodna  srečanja za ženske, kjer so prejele informacije o ciljih in aktivnosti projekta ter preventivnih ukrepih v času epidemije COVID-19. 

This image has an empty alt attribute; its file name is Projekt-razvoj-ženskega-podjetništva-Karitas_MZZ-2-1024x768.jpg

V juniju je 150 najbolj ranljivih gospodinjstev iz občinah Aleksinac in Ražanj prejelo pakete s hrano in higienskimi pripomočki v zvezi s preventivo in blaženjem socialno-ekonomskih posledic epidemije COVID-19.

Pripravljen je bil priročnik o tehnoloških postopkih predelave sadja in zelenjave. 

Do konca oktobra 2020 so bila izvedena teoretična in tudi praktična usposabljanja tehnoloških postopkih predelave sadja in zelenjave za 62 žensk. Ob tem so se ženske informacije in nasvete o varnostnih in zdravstvenih ukrepih, ki jih morajo ženske in vsi vključeni upoštevati in implementirati v času epidemije.

Tehnologinja, ki je izvajala usposabljanja je nadalje obiskala še nekaj žensk  na domu, preverila njihove kapacitete za proizvodnjo in shranjevanja in jim svetovala glede izboljšav.

58 žensk je za 95 svojih izdelkov že prejelo certifikat kakovosti. Izdelana je blagovna znamka.

V sklopu nagradnega natečaja v projektu so nekatere med njimi prejele gradbeni material ter obnovile ali razširile prostore, kjer predelujejo sadje in zelenjavo.   

16 ženske so v začetku septembra 2021 obiskale partnerski občini v Sloveniji, Razkrižje in Kočevje, v slednji so imele možnost predstavitve svojih izdelkov  na lokalni tržnici. V času od septembra do novembra 2021 je 62 žensk svoje izdelke predstavljalo in prodajale na 4 sejmih v Srbiji (dvakrat v Beogradu, v Negotinu in v Novem sadu). 

Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade RS. 

Partnerjev v projektu pa je še več, ki so sledeči:

**************************************************************************

1.Projekt »Opolnomočenje žensk v Bosni in Hercegovini«

Slovenska karitas je v januarju 2017 v sodelovanju z lokalnimi partnerji – Caritas v Bosni in Hercegovini začela z izvedbo projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja »Opolnomočenje žensk v Bosni in Hercegovini«, ki se bo izvajal v obdobju od 2017 do 2019. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, v vrednosti 100.000 EUR, Slovenska karitas pa v vrednosti 8.298 EUR. Je nadgradnja projekta “Psihosocialne pomoči otrokom in opolnomočenje žensk v BiH” iz obdobja od 2014 do 2016. Bosna in Hercegovina je po vojni doživela mnogo geopolitičnih in gospodarskih sprememb. Tretjina prebivalstva živi pod pragom revščine. Zaposlenih je samo 36 % žensk. Ženske imajo manj možnosti za zaposlitev zaradi diskriminacij, nižje stopnje izobrazbe idr. Počutijo se negotove, izključene pri odločanju, vsaka druga je žrtev nasilja.

Projektne aktivnosti so prispevale k ekonomskemu in socialnemu opolnomočenju 3.989 žensk iz območja Sarajeva, Banja Luke in Mostarja. Med njimi so bile ženske, ki so brezposelne, osamljene, matere samohranilke, vdove, nekatere so bile žrtve nasilja, imele psihične težave, nekatere pa so se želele samo malo odpočiti od vsakdanjih skrbi.

Na 199 delavnicah se je 877 žensk ob pomoči strokovnih delavk in prostovoljcev ozaveščalo o pravicah, nenasilju, zdravju in medosebni komunikaciji. Pridobile so tudi nove praktične veščine in znanja, kot so izdelovanje kreativnih izdelkov, kako napisati življenjepis v prošnji za zaposlitev ter s tem imele boljše možnosti za zaslužek in zaposlitev. S pomočjo udeležbe na delavnicah so postale bolj samozavestne, odprte in komunikativne ter tudi prijateljice, ki pomagajo druga drugi. 30 ženskam se je zagotovila možnost poklicnega usposabljanja za negovalko, vzgojiteljico ali za organizacijo keteringa. 14 med njimi je že dobilo zaposlitev. S pomočjo individualnih svetovanj, ki jih je bilo deležnih 1.427 žensk ter družinskih terapij za 1.655 žensk in družinske člane, ki so jim jih nudile strokovne delavke Karitas, so se rešile mnoge stiske teh žensk, izboljšali so se odnosi v njihovih družinah, zmanjšala so se stanja depresije, povečala samozavest. Projektne aktivnosti so tako pripomogle k izboljšanju življenjskih razmer vključenih žensk ter položaja v družini in družbi.

Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade RS. 


***************************************************************************

2.Projekt »Ekonomsko in socialno opolnomočenje žensk na podeželju jugovzhodne Srbije« 

Slovenska karitas je v januarju 2017 v sodelovanju z lokalnimi partnerji Caritas Beogradske nadbiskupije v Srbiji začela z izvedbo projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja »Ekonomsko in socialno opolnomočenje žensk na podeželju jugovzhodne Srbije«, ki se bo izvajal v obdobju od 2017 do 2019. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, v vrednosti 100.000 EUR, Slovenska karitas v vrednosti 11.376 EUR. V Srbiji  je stopnja brezposelnosti 17,7 %. Več kot polovica brezposelnih predstavljajo ženske iz podeželja.

S projektnimi aktivnostmi so se zagotovile možnosti za ustvarjanje dohodka in zaposlitve za 240 brezposelnih žensk iz podeželskih občin Aleksinac, Ražanj, Boljevac, Knjaževac. S pomočjo izvedbe 16 izobraževanj na temo mehih poklicnih veščin in o pravicah žensk ter 20 praktičnih poklicnih usposabljanj s področja turizma, predelave domače hrane, čebelarstva, zdravilnih zelišč in nege na domu in pripravljenih priročnikov na posamezno temo, je 240 žensk pridobilo nova znanja in veščine. 40 žensk je na podlagi najboljših pripravljenih poslovnih iniciativ v sklopu nagradnega natečaja pridobilo material in pripomočke za nadgradnjo družinskih dejavnosti, kar so sofinancirale vse 4 vključene partnerske občine v Srbiji, vsaka 6.000 EUR. Ženske so obiskale tudi 5 turistično-kmetijskih sejmov ter 5 družinskih podjetij v Srbiji, kar je pripomoglo k medsebojni izmenjavi izkušenj in mreženju. Poleg tega je 36 žensk med 96, ki so se usposobile za poklic negovalke, že dobilo zaposlitev v javnih ali privatnih domovih za starejše. Ob koncu projekta je Karitas pripravila katalog in promocijski video dobrih praks in učinkov projekta na vključene ženske, kar naj bi spodbudilo tudi druge ženske, da bi se opogumile za družinsko obrt. Projekt tako daljnoročno prispeva k večji ekonomski neodvisnosti žensk v JV Srbiji, izboljšanju njihovih življenjskih razmer in k bolj enakovrednemu položaju v družini in družbi.

Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade RS.

***************************************************************************

3.Projekt “Izboljšanje izobraževanja o otrokovih pravicah na območju južne Srbije”

Slovenska karitas je v oktobru 2017 zaključila z izvedbo projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja z naslovom »Izboljšanje izobraževanja o otrokovih pravicah na območju južne Srbije«, ki ga je v letih 2016 do 2017 sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve RS v skupni vrednosti 30.000 EUR, Slovenska karitas pa je prispevala 5.487 EUR iz sredstev zbranih v akciji Ne pozabimo. Projekt, ki je potekal v partnerstvu s Karitas v Srbiji – Caritas Beogradske nadbiskupije, je naslavljal problematiko pomanjkanja ozaveščenosti o otrokovih pravicah in pomenu spoštovanja le-teh s strani otrok, staršev, učiteljev in splošne javnosti v južni Srbiji, kjer so te teme v šolah in medijih zelo slabo pokrite. Pravice otrok, še posebej v socialno ogroženih družinah, ki jih je na območju južne Srbije zaradi brezposelnosti veliko, so pogosto kršene.

Projekt je v krajih na območju južne in tudi zahodne Srbije, kot Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje, Knjaževac in drugi, krepil izobraževalne aktivnosti o otrokovih pravicah predvsem v sklopu osnovnih in srednjih šol. Za dosego ciljev projekta smo najprej pripravili didaktični priročnik in kartice o otrokovih pravicah ter izvedli 9 usposabljanj na to temo za 264 učiteljev iz 134 OŠ in SŠ. Usposobljeni in tudi drugi učitelji, ki so prejeli didaktična gradiva, so v razredih izvajali interaktivne delavnice preko katerih so učenci in dijaki OŠ in SŠ razmišljali o 12 pravicah otrok (kot pravici do življenja in razvoja, do hrane in pitne vode, do ljubečega doma, da se izobražujejo, da lahko izrazijo svoje mišljenje, da so zaščiteni pred nasiljem, da imajo otroci s posebnimi potrebami pravico do posebne nege, otroci begunci do vse skrbi in zaščite v državi kamor pribežijo, da imajo pravico do igre idr.). Poleg tega so v delavnicah mladi razmišljali tudi o svojih dolžnostih ter o medkulturnem dialogu in toleranci, kar je za ta etnično mešana območja zelo pomembno. V sklopu roditeljskih sestankov so učitelji ozavestili o otrokovih pravicah 1.360 staršev iz 34 šol in jim razdelili zloženke.

V maju 2017 so bile vse šole na tem območju povabljene k sodelovanju na nagradnem natečaju, ki je potekal pod geslom »Spoštujte naše otrokove pravice«. Za najboljše likovne izdelke na to temo je bilo v vrednostnih bonih podeljenih 10 nagrad učencem osnovnih šol, za najboljše kratke filme in foto zgodbe pa 4 nagrade srednjim šolam, ki so bile mladim podeljene 20. oktobra 2017. Skupno je pri natečaju sodelovalo 2.447 učencev in dijakov iz 65 OŠ in SŠ. Nekatere med njimi so izvedle tudi aktivnosti ozaveščanja za širšo javnost, kot učenci OŠ Aleksinački Rudnik, ki so pripravili lutkovno predstavo na temo otrokovih pravic in jo med drugim zaigrali tudi v domu za starejše v tem kraju in s tem postali aktivni državljani.

V sklopu projekta smo pripravili didaktične kartice in plakate o otrokovih pravicah tudi v arabskem jeziku. S pomočjo teh so psihosocialni timi Karitas izvajali delavnice in osveščali o otrokovih pravicah begunske/migrantske otroke in starše, ki so nastanjeni v 4 migrantskih centrih v Srbiji, kjer jim Karitas vsakodnevno pomaga tudi z obroki hrane, pranjem oblačil idr.

S projektom se je v krajih na območju južne in vzhodne Srbije tako povečala zavest o otrokovih pravicah in okrepilo medsebojno spoštovanje, toleranca in aktivno državljanstvo. S temi aktivnostmi ozaveščanja mladih bodo na podlagi pripravljenih gradiv učitelji v šolah nadaljevali tudi v prihodnje.

Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade RS. 

***************************************************************************

4. Projekt »Krepitev okoljske in družbene zavesti med mladimi v krajih J, Z in V regije Centralne Srbije«

Na Slovenski karitas smo v sodelovanju s Karitas v Srbiji (Caritas Beogradske nabiskupije) od julija 2014 do oktobra 2016 izvajali projekt mednarodnega razvojnega sodelovanja z naslovom »Krepitev okoljske in družbene zavesti med mladimi v krajih J, Z in V regije Centralne Srbije« v skupni vrednosti 91.119 EUR. Preko javnega razpisa ga je sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve RS v vrednosti 80.000 EUR, Slovenska karitas pa v vrednosti 11.119 EUR.

Glavni namen projekta je bil ozavestiti učence OŠ in dijake SŠ v krajih Z, V in J Centralne Srbije o pomenu varovanja okolja s poudarkom na trajnostnem upravljanju z vodnimi viri ter jih pripraviti na aktivno državljanski vlogo in jih spodbuditi k prostovoljstvu.

Prvi del projekta, ki je potekal pod sloganom »Kaplja na kapljo«, je bil namenjen različnim aktivnostim osveščanja mladih o ekologiji, s poudarkom na ohranjanju čistih voda v Srbiji. 277 učiteljev osnovnih šol se je na to temo usposabljalo na 10 regionalnih izobraževanjih v različnih krajih Centralne Srbije, vsaj 4.176 učencev iz 104 OŠ pa je o tej problematiki razmišljalo v okviru delavnic in ustvarjalo likovne izdelke in Eko panoje v okviru nagradnega natečaja na teme  kot je »Skrb za vodo, skrb za prihodnost« …

seminarji-2V drugem delu projekta pa so za mlade osnovnih in srednjih šol v Centralni Srbiji, pod sloganom »Korak za korakom«, potekale aktivnosti o aktivnem državljanstvu in prostovoljstvu. Sodelavci Caritas Beograjske nadbiskupije so na to temo pripravili priročnik, izvedli 10 regionalnih izobraževanj za 280 učiteljev ter seminarje za 252 učencev/dijakov iz skupaj 165 šol. Spomladi 2016 je kot zaključni del projekta po šolah potekal nagradni natečaj za najboljšo izvedeno prostovoljsko akcijo v sklopu šole ali lokalne skupnosti. Sodelavci Karitas so prejeli so 143 različnih videov in foto zgodb iz šol, kjer je preko 5.000 mladih sodelovalo pri prostovoljskih akcijah. V okviru teh akcij so nekateri pomagali in se družili s starejšimi in bolnimi, drugi razveselili otroke s posebnimi potrebami, ali pa z učno pomočjo pomagali sovrstnikom, očistili divjo deponijo ob reki, zbirali pomoč za begunce …mladi-iz-alleskinca-so-si-natisnili-tudi-majice-s-sloganom-projekta-korak-za-korakom

Učenka iz 6. razreda OŠ Vuka Karadžiča v Aleksincu je ob tem dejala: »Zelo nam je bilo lepo, ko smo se družili s starejšimi in z otroci brez staršev, ko smo videli nasmeh na njihovih obrazih. Vsi so se razveselili našega prihoda. Skupaj smo se igrali, jim pomagali. Vsi imajo radi, ko jih nekdo obišče. To je preprosto prelepo.« Učiteljica iz OŠ Vladimirci, kjer je 160 učencev čistilo divjo deponijo, je dejala: »Potrebno je otroke motivirati, da delajo prostovoljska dela, to jim je potrebno za življenje. Začeli smo po korakih in s takimi akcijami bomo nadaljevali tudi v naprej

podelitev-nagrad-3Najboljšim 5 šolam je predstavnica Slovenskega veleposlaništva v Srbiji, ga. Mateja Norčič Štamcar ob zaključnem dogodku projekta, ki je potekal 23. septembra 2016 v Beogradu, izročila praktične  nagrade. Nagrajene prostovoljske akcije si lahko ogledate na http://korak-po-korak.rs/rezultati-nagradnog-filmskogfoto-konkursa/.

Projekt sofinancira Vlada Republike Slovenije. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade RS.

********************************************

5. Projekt »Psihosocialna pomoč otrokom in opolnomočenje žensk v Bosni in Hercegovini«

Na Slovenski karitas smo v sodelovanju s Caritas Bosne i Hercegovine od julija 2014 do julija 2016 izvajali projekt mednarodnega razvojnega sodelovanja z naslovom »Psihosocialna pomoč otrokom in opolnomočenja žensk v BiH«, ki ga je preko javnega razpisa sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve RS, v vrednosti 80.000 EUR.

Projekt je nastal na podlagi potreb prebivalstva v BiH, kjer je zaradi geopolitičnih, etičnih sprememb in šibkega gospodarstva v zadnjih letih, veliko travm, brezposelnosti, tretjina ljudi živi pod pragom revščine, ob tem so še posebej prizadete ženske in otroci. Glavni namen projekta je bil pomagati ranljivim skupinam otrok in razvijati njihove talente ter opolnomočiti ženske, ki živijo v revščini in različnih socialnih stiskah, da se bodo znale soočati s svojimi težavami in jih znale preprečevati, jih naučiti novih spretnosti in jim pomagati pri iskanju zaposlitve. Da bi v okviru projekta dosegli te cilje, so s pomočjo 3 strokovnih sodelavk in 15 prostovoljk Škofijskih karitas v Sarajevu, Banja Luki in Mostarju, potekala vsakodnevna individualna svetovanja ter družinske ali skupinske terapije/svetovanja glede na potrebe, na mesečni ravni pa delavnice za Slika savjetovanja bracnog paraotroke in za ženske.

Strokovne sodelavke Škofijskih karitas v BiH, kamor se je času izvedbe projekta predvsem zaradi zakonskih težav, depresije, težav z odraščajočimi otroki, nasiljem v družinah, boleznijo, izgubo službe idr., obračalo po pomoč v obliki svetovanj vse več ljudi, so izvedle 2.957 individualnih in 573 družinskih/skupinski svetovanj oz. terapij za skupaj 1.205 žensk, 644 otrok, ter tudi 2.329 moških, ki so bili predvsem vključeni v družinske terapije. Sodelavke Karitas so jih poslušale, spremljale in motivirale ter skupaj z njimi poskušale najti rešitev za problem. Na ta način je bilo rešenih mnogo zakonov in družin.

IMG_0194V okviru celotnega projekta je bilo izvedenih tudi 75 delavnic za skupaj 991 otrok in mladih, ki so ob pomoči prostovoljcev preko pogovorov in interaktivnih iger spoznavali različne teme, kot so vrednote, ekologija, medvrstniško  nasilje idr. ter ustvarjali različne izdelke. Med mnogimi so se spletla nova prijateljstva, pridobili so na samozavesti in se naučili veliko novih spretnosti. Tudi v šoli so napredovali, so povedali starši. 72 delavnic za ženske se je skupaj udeležilo 862 žensk. Ob pomoči kadra in prostovoljcev so se pogovarjale o različnih življenjskih temah, kot je vzgoja otrok ipd., se učile sistematičnega reševanja različnih problemov v življenju in se medsebojno opogumljale, se učile pisati življenjepisa in pripravljale na razgovore za delo, ustvarjale so različne praktične izdelke iz gline, blaga ipd., z izdelavo katerih je bilo mogoče tudi kaj zaslužiti in izboljšati družinski proračun. Ženske so se preko delavnic naučile mnogih spretnosti, postale bolj odprte in komunikativne, skupaj so rešile tudi velikoIMG_0054 težav.

Izjava enega od otrok: »Zahvaljujoč tem delavnicam imam več prijateljev, naučil sem se mnogo novih stvari, ki mi pomagajo v vsakdanjem življenju. Vsi smo se vedno znova veselili, kaj bodo prostovoljke zanimivega pripravile za nas.« Izjave žensk: »Te delavnice so mi pomagale, da na nek način pobegnem od vsakdana. Vsakič znova sem se jih veselila. Naučila sem se novih spretnosti, kot so slikanje na steklo, filcanje volne, šivanja itd. in to vse zaradi nesebične pomoči Karitas in Vlade Slovenije. Poleg tega je bila to neka vrsta terapije zame, sedaj imam mnogo prijateljic s katerimi si tudi zaupamo in si podelimo probleme.« Druga žena: »Že dolgo časa iščem zaposlitev, vendar neuspešno, kar me je pripeljalo do padca zaupanja vase. V delavnici smo se pogovarjali tudi o premagovanju strahu, ki sem ga imela pred delodajalcem. V pomoč mi je bila podelitev izkušenj drugih žensk. Sedaj imam v sebi velik pogum za naprej.« Tretja žena: “Te delavnice meni pomenijo vse. Ob poplavah v letu 2014 sem izgubila čisto vse. Umrl mi je mož. Ostala sem brez vsakega pohištva. Karitas mi je pomagal, prišla sem tudi vsak dan na svetovanje. Hvala vam za vse kar ste storili za nas.« Četrta žena: »Doma imam velike težave z možem in otroki. Te delavnice so zame najboljši način, da sem vsaj malo srečna.« ; “Ko sem prvič videla plakat s povabilom na te delavnice Caritas, sem nestrpno pričakovala ta dan. Spomnim se, da je bil oktober 2014. Že eno leto jih obiskujem in si želim, da bi se te delavnice nadaljevale.«DSC_0260

Za kvalitetnejše delo z otroci in ženami, smo v okviru projekta dodatno usposobili kader in prostovoljke, izmed katerih je ena dejala: “Pri delu z otroci in ženami sem se veliko naučila od njih, slišala njihove stiske, ki jih sicer ne bi poznala, to je neprecenljiva izkušnja za življenje. Vsakič ko se srečam z njimi, ko podarim nasmeh, sem tudi sama srečna …”

    

logo bih

Projekt sofinancira Vlada Republike Slovenije. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade RS.

**************************************************

6. Projekt »Obnova s poplavami poškodovane osnovne šole v Bariću in cestne infrastrukture v Krupanju v Srbiji«

Na Slovenski karitas smo v sodelovanju s Karitas v Srbiji od maja do konca septembra 2015 izvedli  obnove javne infrastrukture na območjih, ki so jih maja 2014 prizadele poplave in jih lokalne skupnosti zaradi pomanjkanja sredstev niso zmogle same obnoviti. Projekt mednarodnega razvojnega sodelovanja je preko javnega razpisa financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve RS,v vrednosti 53.500 EUR.

Otvoritev obnovljenih garderobnih prostorov v telovadnici v OŠ BarićV okviru projekta »Obnova s poplavami poškodovane osnovne šole v Bariću in cestne infrastrukture v Krupanju v Srbiji«, ki je bil izveden v partnerskem sodelovanju s Caritas Beogradske nabiskupije, je 15. septembra 2015 potekala otvoritev obnovljenih garderobnih prostorov in sanitarij ter kanalizacijskega omrežja v sklopu šolske telovadnice v OŠ »14. oktobar« v Bariću. Obnovljene prostore sta slavnostno otvorili odpravnica poslov na Veleposlaništvu RS v Srbiji, ga. Mateja Norčič Štamcar in ravnateljica OŠ Barić, ga. Željana Vasković. 720 učencev in njihovi učitelji imajo sedaj daljnoročno zagotovljene primerne in zdravju prijazne pogoje za izvedbo športne vzgoje v tej šoli. Učenci so svojo hvaležnost Sloveniji za to pomoč izrazili s kratkim kulturnim programom in predstavnici Slovenske karitas povedali, da so razmere v prostorih telovadnice sedaj res odlične v primerjavi z lani. V okviru projekta je bila v sodelovanju z občino Krupanj obnovljena tudi s poplavami poškodovana 800 m dolga ulica Luke Stevića v Krupanju, ki je močno ovirala promet in varnost 550 prebivalcev te ulice. Vsa obnovitvena dela, ki jih je izvajalo preko javnega razpisa izbrano lokalno podjetje, so bila končana 25. septembra 2015, slovesna otvoritev pa bo potekala v prihodnjih dneh oktobra. Obnovo te ceste je sofinancirala tudi občina Krupanj v vrednosti 48.872,35 EUR.

 Projekt sofinancira Vlada Republike Slovenije. Mnenje in vsebina projekta ne  predstavljata uradnega stališča Vlade RS.

**************************************************

7. Projekt »Obnova s poplavami poškodovanega zdravstvenega in gasilskega doma v kraju Vidovice v Bosni in Hercegovini«

Na Slovenski karitas smo v sodelovanju s Karitas v Bosni in Hercegovini od maja do konca septembra 2015 izvedli  obnove javne infrastrukture na območjih, ki so jih maja 2014 prizadele poplave in jih lokalne skupnosti zaradi pomanjkanja sredstev niso zmogle same obnoviti. Projekt mednarodnega razvojnega sodelovanja je preko javnega razpisa financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve RS, v vrednosti 53.500 EUR.

V okviru projekta »Obnova s poplavami poškodovanega zdravstvenega in gasilskega doma v kraju Vidovice v Bosni in Hercegovini«, ki je bil izveden v partnerskem sodelovanju z nacionalno in škofijsko Karitas Sarajevo v BiH, je 17. septembra 2015 potekala slovesna otvoritev obnovljenih prostorov zdravstvenega ter gasilskega doma v kraju Vidovice. V okviru projekta so bili v zdravstvenem domu zamenjala vsa poškodovana vrata, okna in obnovljen sistem ogrevanja, obnovljeni hodniki, ordinacije in sanitarije, v gasilskem domu pa tudi zamenjana okna in vrata, obnovljeni vsi notranji prostori in zunanjost doma. Na otvoritveni slovesnosti, kjer so bili prisotni predstavniki Karitas iz BiH in Slovenije, predsednik krajevne skupnosti, vodja zdravstvenega doma v Vidovicah in osebje, predsednik gasilskega društva ter drugi gasilci in vaščani, otroci iz OŠ, ki so sodelovali pri programu, je obnovljene proOtvoritev obnovljenega zdravstvenega doma v Vidovicah 1store blagoslovil in slovesno otvoril kardinal Vinko Puljić, ki je povedal da je hvaležen Sloveniji za vso pomoč, ki so jo v BiH prejeli od dni vojne do tega projekta z Vlado RS. 878 vaščanov iz kraja Vidovice, kot tudi ljudje iz sosednjih vasi, imajo sedaj dolgoročno zagotovljene ustrezne pogoje za zdravstveno oskrbo, kar je predvsem pomembno za starejše. Prav tako imajo zagotovljeno večjo varnost v primeru požarov in drugih nesreč, saj ima prostovoljno gasilsko društvo zopet primerne prostore in pogoje za normalno delovanje. Predsednik gasilskega društva je ob tem dejal: »Veličina človeka se vidi takrat, ko pomaga malemu človeku, ki je v težavah.« Vaščani Vidovic, ki so sedaj lahko ponovno zaživeli kot pred poplavami, so neizmerno hvaležni državi Sloveniji za to pomoč.


logo bih

Projekt sofinancira Vlada Republike Slovenije. Mnenje in vsebina projekta ne    predstavljata uradnega stališča Vlade RS.

***************************************************************************

8. Projekt “Trajnostni razvoj kulture sobivanja in varovanja okolja v krajih Niš, Aleksinac in Leskovac”

Slovenska Karitas je v letih 2011 – 2013 izvajala mednarodni projekt razvojenga sodelovanja pod naaslovom “Trajnostni razvoj kulture sobivanja in varovanja okolja v krajih Niš, Aleksinac in Leskovac” v sodelovanju s partnersko organizacijo v Srbiji, Caritas beogradske nadbiskupije. Slovenski partner pri projektu je bil Mladinsko informacijski center. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve RS v vrednosti 100.000 EUR. Vsebina projekta se je nanašala na zagotovitev trajnostnega razvoja kulture sobivanja, medsebojne strpnosti in sodelovanja med različnimi etničnimi skupinami ter boljšega razumevanja okoljske problematike in izboljšanje obnašanja mladih ter širše javnosti v povezavi z varovanjem okolja, s poudarkom na pravilnem upravljanju z odpadki, na območju krajev Niš, Aleksinac in Leskovac v južni Srbiji. V okviru projekta so potekala izobraževanja za gradnjo kapacitet partnerske organizacije iz Srbije,  seminarji za učitelje in delavnice za učence in dijake s področja okoljevarstvene problematike in medkulturnega dialoga v krajih Niš, Aleksinac in Leskovac. Za izvedbo delavnic in ozaveščanje mladih v šolah so bila pripravljena tudi različna didaktična gradiva. V posameznih šolah na območju Niša, Aleksinca in Leskovaca so bile zagotovljene kapacitete za trajno ločevanje odpadkov, popisana  so bila divja odlagališča v Niškem in Jablaniškem okrožju ter izvedene javne kampanje in čistilne akcije s pomočjo šol in prostovoljcev.

V treh letih je skupaj pri projektnih aktivnostih sodelovalo 43 osnovnih šol in 25 srednjih šol, 152 učiteljev iz OŠ in SŠ ter 25.420 mladih, od tega 19150 osnovnošolcev ter 6270 srednješolcev. Več o rezultatih projekta na spletnih straneh “Ozeleni se” in “Oplemeni se”. ???????????????????????????????????

V partnerstvu s:

 
   

Projekt sofinancira Vlada Republike Slovenije. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade RS.

**************************************

9. Projekti v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Makedonija ter Albaniji, ki potekajo s pomočjo zbranih sredstev v dobrodelni akciji “Ne pozabimo” preko posameznih Škofijskih karitas. Več o preteklih in letošnjih projektih pomoči, ki so v teku v državah JV Evrope si lahko preberete tukaj.