Kam po pomoč?

Pomoč žrtvam

Kontakti in področja dela Slovenske karitas v boju proti trgovini z ljudmi

O trgovini z ljudmi

O trgovini z ljudmi

Podatki o razširjenosti in oblikah trgovine z ljudmi

Osveščanje in preventiva

Osveščanje in preventiva

Delavnice za osnovne in srednje šole, kampanje, informativna gradiva, izobraževanja

 

Slovenska karitas&Hope ON: Video clip – Trgovina z ljudmi (2018)

Socialna zbornica Slovenije (Seminar 2018): Delo z migranti in žrtvami trgovine z ljudmi

Projekt oskrba žrtev trgovina z ljudmi – krizna namestitev: Zloženka 2018

Slovenska karitas, 2018: 18. oktober – evropski dan boja proti trgovini z ljudmi

Aleteia, 2018: Svet novodobnega suženjstva – zgodbe iz Slovenije

Slovenska karitas, 2018: 30. julij – svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi

Žarek dobrote; 5/XV/str: 12 – 2017: Bodi pozoren. Bodi previden.

Socialni izzivi: Kruta globalizacija izkoriščanja otrok brez spremstva v primežu kriminalnih združb trgovine z ljudmi v Evropski uniji (strokovni članek izdan v strokovnem biltenu Socialni izzivi, ki ga izdja Socialna zbornica)

Žarek dobrote; 10/XIV/str:7 – 2016: Trgovina z ljudmi: resna grožnja otrokom in mladostnikom 

Vzgoja: Društvo katoliških pedagogov Slovenije;15/59 – 2013:Trgovina z ljudmi – nepredvidljiva past za mladostnike