Slovenska karitas organizira različne delavnice:

PROJEKT MIND – Migracije.Povezanost.Razvoj.

Slovenska karitas je v okviru projekta MIND – »Migracije.Povezanost.Razvoj.« pripravila didaktična gradiva globalnega učenja, namenjena dijakinjam in dijakom srednjih šol ter učenkam in učencem zadnje triade osnovnih šol. Skozi delavnice, ki jih profesorji in profesorice, učitelji in učiteljice lahko izvajate sami, predvsem pri družboslovnih predmetih in razrednih urah, se bodo mladi spoznali s tematiko migracij v povezavi z globalnim trajnostnim razvojem. Razmišljali bodo o tem, kaj jim pomeni dom, kaj so migracije, kakšni so vzroki in posledice migracij, o sprejemanju ljudi, ki prihajajo iz različnih držav in kulturnih okolij ter o tem kako migranti s svojim delom, veščinami in kulturo prispevajo k razvoju držav, v katere so se priselili. Seznanili se bodo tudi s cilji trajnostnega razvoja in jih povezali z migracijami. Srednjim šolam ob tem ponujamo: pričevanjske delavnice s strani migrantov (»žive knjige«) in mobilno izobraževalno razstavo o Ciljih trajnostnega razvoja in migracijah.

Predstavitev:     https://www.karitas.si/mednarodna-pomoc/migracije-in-razvoj

Didaktična gradiva:  https://www.karitas.si/didakticno-gradivo-migracije-povezanost-razvoj-za-srednje-sole-in-tretjo-triado-osnovnih-sol/

Mobilna izobraževalna razstava: https://www.karitas.si/mobilna-izobrazevalna-razstava-cilji-trajnostnega-razvoja/

Izvedba delavnic:    sodelavci Karitas in migranti v sodelovanju s profesorji  (za SŠ)
Pred.obd. izv.:         november 2019 – maj 2021
Kontakt:                   [email protected], 01 300 59 76 (60)

Nagradni literarni natečaj na temo alkohola

V sklopu akcije 40 dni brez alkohola Slovenska karitas, v sodelovanju z Med.Over.Net in Javno agencijo RS za varnost prometa, učence zadnje triade osnovnih šol in dijake povabi, da s svojimi razmišljanji in literarnimi izdelki (pesem, zgodba, esej, strip …) prispevajo k spreminjanju odnosa do alkohola. Strokovna komisija prebere in oceni vse prejete izdelke. Najboljša dela prejmejo lepe nagrade, ki so  spodbuda mladim k zdravemu načinu preživljanja prostega časa brez alkohola.

Predstavitev:     https://www.karitas.si/natecaj

Izvedba:             učitelji in profesorji na šoli (OŠ in SŠ)
Pred.obd. izv.:   marec do maj
Kontakt:              [email protected], 01 300 59 64 (60)

Akcija Pokloni zvezek

Z akcijo Pokloni zvezek zbiramo zvezke za socialno ogrožene otroke in preko mentorjev na šolah in v vrtcih otroke spodbujamo k solidarnosti s sovrstniki. Otroke in njihove starše prosimo, da poklonijo nov zvezek za osnovnošolce, ki tudi v Sloveniji potrebujejo pomoč. Vsak otrok prejme tudi posebno razglednico, na katero doma ali v šoli zapiše sporočilo, misel, pozdrav … ali nariše risbo za prijatelja v stiski, ki bo zvezek prejel. Razglednico nato vloži v darovani zvezek. Za učitelje in vzgojitelje so na voljo tudi navodilo, gradiva za krajšo delavnico, kratki film in plakati.

Predstavitev:     www.karitas.si/pokloni-zvezek

Izvedba:             vzgojitelji, učitelji in profesorji na šoli (za vrtce in OŠ)
Pred.obd. izv.:   maj
Kontakt:              [email protected], 01 300 59 64 (60)

Na zdravo zabavo v naravo

Slovenska karitas v sodelovanju z Agencijo RS za varnost prometa pripravlja projekt Na zdravo zabavo v naravo. Z njim želimo predvsem otroke in mladostnike, preko njih pa tudi odrasle ozaveščati o škodljivosti prekomernega uživanja alkohola. Otroke in starše (stare starše) ali skrbnike želimo spodbuditi, da od maja do oktobra tekočega leta skupaj naredijo vsaj 3.000 višinskih metrov v slovenskih hribih in preživijo kvaliteten čas v naravi brez alkohola, kar vključuje tudi vožnjo do in iz izhodišča. Otroci prejmejo tudi posebno brošuro s preventivno vsebino in možnostjo beleženja osvojenih vrhov.

Predstavitev:     https://www.karitas.si/akcije/nazdravozabavo/

Izvedba:             vzgojitelji, učitelji in profesorji na šoli
Pred.obd. izv.:   maj – oktober
Kontakt:              [email protected], 01 300 59 76 (60)

Preventivne delavnice na temo trgovine z ljudmi

Slovenska karitas je v okviru projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev pripravila preventivno/informativna gradiva, ki otroke, mlade, vzgojno-pedagoški kader ter druge ciljne populacije osvešča o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V okviru omenjenega projekta Slovenska karitas izvaja tudi preventivne delavnice o trgovini z ljudmi za osnovno- in srednješolce.

Predstavitev:     https://www.karitas.si/18-oktobra-obelezujemo-evropski-dan-boja-proti-trgovini-z-ljudmi/

Izvedba:             strokovni delavci Slovenske karitas (OŠ in SŠ)
Pred.obd. izv.:   po dogovoru preko celega leta
Kontakt:              [email protected], 01 300 59 62 (60)

Tek podnebne spremembe

Teka podnebne solidarnosti je interdisciplinarna aktivnost. Poteka na podlagi izvedbe delavnic ozaveščanja na temo podnebnih sprememb v povezavi z revščino v Afriki. Zaradi različnih naravnih nesreč, kot so suše in poplave, prebivalci revnih dežel, kot v Afriki, že sedaj občutijo veliko pomanjkanje pitne vode in hrane, razširjajo se številne bolezni, ogrožena so številna življenja ljudi. Po izvedenih delavnicah otroci, učenci in dijaki ter mentorji pri urah športne vzgoje, eko dnevo, cooperjevih tekov itd. tečejo v znamenju solidarnosti do ljudi v Afriki, ki jih posledice globalnih podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so s svojim načinom življenja najmanj prispevali k njim. Ob tem s pretečenimi kilometri gradimo kroge solidarnosti okoli planeta Zemlja (dolžina ekvatorja je 40.075 km).

Predstavitev: https://www.karitas.si/mednarodna-pomoc/globalno-ucenje/tek-podnebne-solidarnosti/ 
Prijavnica in navodila za tek dostopna TUKAJ

Izvedba:           vzgojitelji, učitelji,profesorji (za vrtce, OŠ in SŠ)
Pred.obd.izv.:  marec do junij
Kontakt:           [email protected], 01 300 59 64 (60)

Življenje vrstnikov v Afriki

Interaktivna pogovorna delavnica ob slikah in videih o življenju vrstnikov v Ruandi, Burundiju in Centralnoafriški republiki, ki so nastale v sklopu terenskih obiskov spremljanja projektov izgradnje šol, vodnjakov, zdravstvenih centrov itd.  Otroci, učenci ali dijaki v sklopu te delavnice spoznajo, kako živijo vsakdanje življenje njihovi vrstniki v Afriki, kako smo med vsi ljudje na tem planetu med seboj povezani in zakaj biti solidaren. Sodelavkka Slovenske karitas, ki jim predstavi to življjenje že 10 let hodi na terenske obiske v Afriko, zato jim iz prve roke pove kakšno je tam življenje.

Predstavitev:     https://www.karitas.si/mednarodna-pomoc/humanitarna-in-razvojna-pomoc-afrika

Izvedba:             sodelavci Karitas (za vrtce, OŠ in SŠ)
Pred.obd. izv.:   november 2019 – maj 2020
Kontakt:             [email protected], 01/300 59 68 (60)