Projekt, Na zdravo zabavo naravo, ki je bil pilotno izveden že leta 2019, je obravnaval problematiko udeležbe v prometu pod vplivom alkohola (vožnja na in s športnih aktivnosti, pešačenje pod vplivom alkohola …) ter problematiko alkohola na splošno v družbi.

Projekt, ki se je v zadnjih mesecih leta 2020 odvijal nekoliko drugače, smo vseeno uspešno izpeljali. Sprva smo lahko organizirali nekaj krajših pohodov v hribe (Martuljški slapovi, Pogačnikov dom na Kriških podih …), a smo kmalu celotno dogajanje preselili na splet. Pripravili smo spletni kviz, na katerega smo prejeli zares pozitivne odzive. S kvizom, Kaj že vem o alkoholu, smo želeli vzpodbuditi delčke kritičnega mišljenja in spodbuditi odgovornost uživanja alkohola.

Ciljna skupina projekta so bili predvsem mladi. Kljub trenutni situaciji, smo mlade spodbujali k aktivnostim v naravi in jih želeli spodbuditi k udeležbi v prometu brez alkohola.

Preko slovenskih župnij in drugih mladinskih skupin, smo dosegli nekatere mlade in izvedli delavnico o problematiki alkohola, ki se je preko osebne izkušnje prelevila v pogovor o škodljivosti alkohola na telo in v prometu.

Projekt se je res da zaključil, a možnosti za sodelovanja so še vedno odprta. Sodelujete lahko tako, da preživite čim več svojega prostega časa aktivno v naravi in nam pošljete kakšno fotografijo aktivnosti brez alkohola. Spet drugič lahko pišete na e-poštni naslov [email protected] in se dogovorimo za delavnico ali druge aktivnosti.

DODATNE INFORMACIJE O PROJEKTU:

Za dodatne informacije lahko pišete na [email protected] ali na [email protected]

Projekt poteka v sklopu programa Slovenske karitas:

Projekt sofinancira:

Mnenja izražena v besedilu predstavljalo mnenja izvajalcev projekta in ne predstavljajo uradnega stališča Agencije RS za varnost prometa.