Projekt COVID-19 – VAU – Vključeni.Aktivni.Uresničeni. je v celoti financiran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

VAU Vključeni.Aktivni.Uresničeni

Opolnomočenje in družabništvo za ranljive skupine, prizadete zaradi epidemije covid-19.

Projekt VAU naslavlja stiske in potrebe otrok in mladostnikov, starejših in mladih migrantov, med katerimi izstopajo osamljenost, izoliranost, socialna izključenost, nevarnosti in pasti spleta, slaba informiranost ter ozaveščenost, diskriminacija, nasilje in povečane težave na področju izobraževanja ter zaposlovanja. Prednostno je namenjen najbolj ogroženim znotraj ranljivih skupin.

Aktivnosti projekta

Povezani preko telefona

V akciji Povezani preko telefona je vzpostavljena telefonska številka 069 928 187, na kateri se lahko vsak delovni dan med 9. in 15. uro prijavijo vsi starejši in osamljeni, ki bi želeli redno poklepetati s prostovoljci. Prijava pa lahko poteka tudi preko spodnjega obrazca. Po prijavi jih bodo poklicali in pogovor starejšim nudili prostovoljci youngCaritas – Mlade Karitas. Več…

Ozaveščanje otrok in mladostnikov o covid-19 in povezanih stiskah

»Za mladost ni ovire, so samo prave izbire.«

  • Literararni in ustvarjalni natečaj za učence  2. in 3. triade osnovne šole in srednješolce (poteka od 1.2. do 14.5.2021)

Učence 2. in 3. triade osnovne šole ter dijake v okviru natečaja »Za mladost ni ovire, so samo prave izbire.« vabimo k refleksiji časa, okoliščin, v katerih živimo in doživljanja v povezavi z njima ter jih spodbujamo k aktivnemu iskanju rešitev iz stisk, povezanih s covid-19.

Udeleženci lahko sodelujejo  s stripom, pesmijo, zgodbo, esejem ali drugim literarnim delom oz. z risbo, sliko, fotografijo, kratkim filmom ali drugim ustvarjalnim delom na temo: moje stiske in rešitve le-teh, moja skrb za duševno in telesno zdravje, moja družina in odnosi znotraj nje, ohranjanje stikov s starimi starši, medvrstniška komunikacija, izzivi in pasti na spletu, solidarnost ter pomen skupnosti ipd.

Natečaj poteka od 1. 2. 2021 (od 00:00) do 14. 5. 2021 (do 24:00). Na natečaj se prijavlja posameznik z lastnim prispevkom, lahko pa v okviru šole in prispevke pošlje mentor.

Vsebino se posreduje preko e-pošte [email protected] ali navadne pošte Slovenska karitas, Kristanova 1, 1000 Ljubljana (s pripisom literarni natečaj »Za mladost ni ovire, so samo prave izbire.«)

Vsi udeleženci morajo priložiti soglasje staršev ali skrbnikov (Obrazec).

Več o natečaju v  Pravila in pogoji za sodelovanje v natečaju.

NAGRAJENCI: https://www.karitas.si/rezultati-nagradnega-literarnega-in-ustvarjalnega-natecaja-za-mladost-ni-ovire-so-samo-prave-izbire/

  • Interaktivne delavnice za učence  2. in 3. triade osnovne šole in srednješolce  »Za mladost ni ovire, so samo prave izbire.«

Otroci in mladostniki bodo preko interaktivnih delavnic lahko prepoznali pasti spleta (nasilje na spletu, izsiljevanje, pornografija, nasilje na podlagi spola in soc-ekonomskega statusa) in znali kritično ovrednotiti pridobljene informacije. Prav tako bodo spodbujeni k razmisleku  kje so meje naše svobode, da z njo ne ogrožamo drugih in sebe ter o pomenu solidarnost in varnost. Poudarek bo tudi na rešitvah iz stisk ter lastni aktivnosti za ohranjanje duševnega in telesnega zdravja. Otroke in mladostnike bomo vključevali v iskanje rešitev iz stisk.

Delavnice se bodo izvajale v živo od aprila do decembra 2021. Več informacij ter prijave za termin na [email protected].

Ozaveščanje o stiskah starejših, povezanih s covid-19

Delavnice o posledicah epidemije in ozaveščanju o nasilju nad starejšimi (pojavnost, načini reševanja, kontakti za pomoč) bodo izvedene v lokalnem okolju v živo (alternativno preko spl. aplikacij). Na ta način bo medijska kampanja podkrepljena z oprijemljivimi nasveti. Starejši bodo opremljeni z zadostnimi informacijami, širšo soc. mrežo in orodji za reševanje stisk. Delavnice se bodo izvajale v živo od marca do decembra 2021. Več informacij ter prijave za termin na [email protected].

Dokumentarni film Prisluhnimo modrosti starejših

Vabilo starejšim za delavnico o posledicah epidemije in ozaveščanja o nasilju nad starejšimi

Prijavnica za mlade potrebujemo tvojo pomoč pri ozaveščanju starejših o covid-19 ukrepih

Družabništvo otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih družin z mladimi prostovoljci

V času epidemije so otroci in mladostniki, ki živijo v socialno ogroženih družinah, v še večjih stiskah kot sicer. Ne morejo se umakniti v  ostala okolja (OŠ, popoldanske aktivnosti itd.). Starši, ki že sicer s težavo zagotavljajo stabilno okolje, pa so zaradi epidemije še težje ustvarjajo stabilen prostor. Otrokom in mladostnikom bomo nuditi celostno spremljanje, podporo in vsebine, za zmanjšanje tveganja dolgotrajne revščine in soc. izključenost. Prostovoljci bodo postali informatorji ter vstopna, varna točka za otroke in mladostnike.

Družabništvo otrok in mladostnikov migrantov s slovenskimi vrstniki

Učna pomoč

Otrokom migrantom bomo 2-3x mesečno omogočili učno pomoč, kateri bo sledila tudi ura družabništva.

Otrokom migrantom je pomanjkanje znanja slovenskega jezika ter onemogočeno naravno druženja s slovensko govorečimi vrstniki še dodatno otežilo šolanje na daljavo. Pogosto tudi starši zaradi neznanja jezika in pomanjkanja veščin težko pomagajo pri samem delu za šolo. Poleg učne pomoči, ki naj bi pripomogla k izboljšanju ocen ter zmanjšanju stisk povezanih s šolanjem, pa naj bi družabništvo spodbudilo širjenje socialne mreže. Učna pomoč bo potekala od aprila do decembra 2021.

Več o Učni pomoči in na spletni strani youngCaritas

Družabništvo mladostnikov migrantov s slovenskimi vrstniki

Pomembna potreba je potreba po razumevanju, vključenosti, sprejetosti v širši družbi in druženju/stiku v živo, kar pripomore tudi k hitrejši in uspešnejši integraciji. 10 mladim migrantom bomo omogočili druženje z vrstniki v živo, izboljšati soc. vključenost, vključitev v lokalno okolje, spoznavanje kultur, neformalne izkušnje in aktivnosti. Na ta način se rušijo predsodki na obeh straneh, omogoča se kultura spoštovanja in sobivanja. Družabništvo bo potekalo od aprila do decembra 2021.

Vključitev mladih migrantov v prostovoljstvo

Mladim migrantom bomo omogočili neformalno pridobivanje izkušenj skozi prostovoljstvo, povečali soc. vključenost (mreženje s prostovoljci, organizacijami) in nadalje tudi večje zaposlitvene možnosti. Aktivnosti bodo potekale od februarja do decembra 2021, sodelovali bomo z Zavodom Nefiks.

Usposabljanje, mentoriranje in spremljanje prostovoljcev

Za prostovoljce vključene v projekt VAU bomo pripravili usposabljanje. S tem bomo ciljnim skupinam (uporabnikom projekta) zagotovili kvalitetno podporo, lajšanje stisk in ozaveščanje, na drugi strani pa bomo same prostovoljce okrepili pri njihovem delu in poslanstvu. Izobraževanje bo sestavljeno iz dveh delov: skupinski (vsi združeni) in delo po posameznih skupinah (glede na specifične aktivnosti, v katerih bodo prostovoljci sodelovali).

Prostovoljcem bomo zagotavljali mesečno mentoriranje in spremljanje (preko telefona, sestankov, dodatnih izobraževanj).

Termini izobraževanj:

  • 1. 2. 2021 – Srečanja prostovoljcev Povezani preko telefona
  • 4. 2. 2021 – Srečanje prostovoljcev youngCaritas Slovenija
  • 20. 2. 2021 – Usposabljanje za prostovoljce (psiholog Matic Munc)
  • 4. 3. 2021 – Splošno izobraževanje za vse prostovoljce projekta VAU-Aktivnosti Karitas za ranljive skupine in projekta VAU Etični kodeks Karitas Smernice za zaščito otrok in mladostnikov (gostja Helena Zevnik Rozman)
  • 11. 3. 2021 – Splošno izobraževanje za vse prostovoljce projekta VAU: Pomen prostovoljstva in delo z ranljivimi skupinami (gostja Kristina Martelanc)
  • 24. 4. 2021 – Izobraževanje za prostovoljce aktivnosti Družabništvo otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih družin: Travme pri otrocih (gostja strokovnjakinja iz Inštituta za zaščito otrok – Lunina vila)
  • 4. 5. 2021 – Povezani preko telefona-pogovor, ki starejšim polepša dan (gostja Magdalena Škerl)

4.5.2021 Povezani preko telefona-pogovor, ki starejšim polepša dan (Magdalena Škerl)