Na Slovenski Karitas smo povabili šole k sodelovanju izvajanja delavnic na temo podnebnih sprememb, katerih posledice so vse bolj zaskrbljujoče. S kratkim filmom in delavnicami smo želeli učence spodbuditi, da bi razmišljali, kaj povzroča podnebne spremembe in kakšne so njihove posledice, kako le-te vplivajo na povečanje revščine in na življenja njihovih vrstnikov, še posebno v Afriki. Skupaj, odrasli in otroci, gradimo odgovornost do ravnanja z okoljem ter solidarnosti do tistih, ki živijo v pomanjkanju in jih posledice sprememb podnebja najbolj prizadenejo.


Tematska publikacija v pdf obliki>>

Sporočila poslancev otrokom, ki so ustvarjali v delavnicah

Iskrena zahvala vsem 298 mentorjem iz 150 osnovnih in srednjih šol ter vrtcev, ki so skupaj z otroki ustvarjali in pripravili izdelke.