Ndërveprimi i orientimit të stafit profesional me viktimën e pretenduar të trafikimit të qenieve njerëzore

»Unë vërej që ju jeni i huaj dhe mund të mos keni këdo që mund t’i besoni dhe të kërkoni ndihmë. Ju madje mund të jeni viktimë e trafikimit njerëzor. Kjo do të thotë që ju jeni të privuar nga liria juaj dhe / ose të shfrytëzuar në punën tuaj. Ndoshta dikush është nën kontrollin tuaj, madje ju nuk po vendosni vetë çështjet tuaja personale, ju jeni privuar nga mundësia për të komunikuar / bashkëvepruar me të dashurit dhe rrethinën tuaj, ju mund të keni hequr dokumentet tuaja personale, ju jeni duke bërë punë të papaguara ose dikush kontrollon të ardhurat tuaja, ata heq celularin tuaj…

Dije që, si çdo qenie njerëzore, ju keni të drejtë për një pagesë të drejtë, për mbrojtje shëndetësore dhe lëvizje të lirë. Nëse këto të drejta janë shkelur, provoni të kontaktoni njërën nga këto organizata. “

Pyetje për të ndihmuar në identifikimin e viktimës.

“Ju lutemi përgjigjuni pyetjeve të mia. Ajo që ju thoni është konfidenciale dhe do të mbetet në zyrën tonë “:

 • Keni karten shëndetësore? Nëse jo ju, kush tjetër zotëron dokumentet tuaja?
 • A keni ardhur vetëm?
 • Qfarë dhimtash keni? / Ku jeni te plagosur? Tregojeni
 • Sa kohë keni përjetuar dhimbje? (ditë, muaj, vite)
 • A ndiheni të kërcënuar?
 • A e dini se në cilin vend gjendeni?
 • A e dini adresën ku po qëndroni?
 • Sa prej jush jetoni së bashku në apartamentin / shtëpinë tuaj?
 • A keni leje pune, leje qëndrimi?
 • Ku ju dergojm fleten per pushim mjeksor?

Ku te kerkoni ndihem:

Smernice za pogovor z domnevno žrtvijo trgovine z ljudmi v slovenščini

»Opažam, da ste tujec, in morda tudi nimate nikogar, ki bi mu lahko zaupali in pri njem poiskali pomoč. Morda ste celo žrtev trgovine z ljudmi. To pomeni, da vam je odvzeta svoboda in/ali vas izkoriščajo pri delu. Morda ima kdo nad vami nadzor, tudi o svojih osebnih zadevah ne odločate sami, vam je odvzeta možnost komuniciranja/stika z bližnjimi in z okolico, so vam bili morda odvzeti osebni dokumenti, opravljate neplačano delo oz. nekdo nadzoruje vaš zaslužek, so vam odvzeli mobilni telefon …

Vedite, da imate, tako kot vsak človek, pravico do pravičnega plačila, do varstva zdravja in svobodnega gibanja. Če so vam te pravice kršene, poskusite stopiti v stik z eno od teh organizacij.«

Vprašanja za pomoč pri prepoznavi žrtve

Postavite spodaj navedena vprašanja in spremljajte odzive.

»Prosim, odgovorite mi na vprašanja. To, kar boste povedali, je zaupno in bo ostalo v naši ordinaciji.«

 • Imate zdravstveno kartico? Če ne vi, kdo ima vaše dokumente?
 • Ali ste prišli sami?
 • Kaj vas boli? / Kje ste poškodovani? Pokažite.
 • Kako dolgo že opažate bolečino (koliko dni, mesecev, let)?
 • Ali se počutite ogroženo?
 • Ali veste, v kateri državi ste?
 • Ali poznate naslov, kjer bivate?
 • Koliko vas živi skupaj v stanovanju/hiši?
 • Imate dovoljenje za delo, dovoljenje za bivanje?
 • Kam pošljemo bolniški list?

Na voljo so vam prevodi v 4 tuje jezike: rusko, angleško, albansko in srbsko.

Ne spreglejte