ODHODKI MREŽE KARITAS za l. 2022

ODHODKI MREŽE KARITAS2022
I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI 
Pomoč družinam in posameznikom4.310.978,41
Pomoč ob večjih nesrečah in stiskah258.623,64
Pomoč otrokom896.985,95
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim…892.713,07
Poklonjena hrana in material – od podjetij1.221.175,51
Drugi manjši programi236.002,95
SKUPAJ (splošno-dobrodelni)7.816.479,53
  
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI 
Pomoč zasvojenim1.151.411,81
Pomoč ženskam v stiski939.439,07
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi370.351,76
Pomoč migrantom pri prehodu Slovenije (iz Ukrajine)313.594,88
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta531.811,23
SKUPAJ (specifični)3.306.608,75
  
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..)11.123.088,28
  
III. Pomoč tujini3.823.994,49
III. A. Pomoč tujini – material Ukrajina673.981,00
IV. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč.195.348,49
V. DELOVANJE861.477,80
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ191.549,29
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.)16.869.439,35

* V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.

ODHODKI MREŽE KARITAS za l. 2021

ODHODKI MREŽE KARITAS2021
I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI 
Pomoč družinam in posameznikom3.559.930,50
Pomoč ob večjih nesrečah in stiskah316.333,85
Pomoč otrokom766.118,80
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim…649.682,89
Poklonjena hrana in material – od podjetij1.023.606,68
Drugi manjši programi265.695,79
SKUPAJ (splošno-dobrodelni)6.581.368,51
  
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI 
Pomoč zasvojenim963.459,05
Pomoč ženskam v stiski814.116,08
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi292.255,63
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta542.087,56
SKUPAJ (specifični)2.611.918,32
  
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..)9.193.286,83
  
III. Pomoč tujini1.270.296,33
IV. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč.274.299,11
V. DELOVANJE873.117,04
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ168.122,52
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.)11.779.121,82

*V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.

ODHODKI MREŽE KARITAS za l. 2020

ODHODKI MREŽE KARITAS2020
I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI 
Pomoč družinam in posameznikom3.440.046,39
Pomoč ob večjih nesrečah in stiskah465.747,05
Pomoč otrokom718.787,61
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim…562.679,59
Poklonjena hrana in material – od podjetij956.248,71
Drugi manjši programi254.066,56
SKUPAJ (splošno-dobrodelni)6.397.575,91
  
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI 
Pomoč zasvojenim914.379,06
Pomoč ženskam v stiski774.343,44
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi221.628,84
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta521.574,97
SKUPAJ (specifični)2.431.926,31
  
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..)8.829.502,21
  
III. Pomoč tujini770.991,99
IV. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč.285.689,39
V. DELOVANJE809.836,36
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ146.002,71
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.)10.842.022,66

*V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.

ODHODKI MREŽE KARITAS V LETU 2019EUR
I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI 
Pomoč družinam in posameznikom3.533.164,05
Pomoč ob naravnih nesrečah in večjih stiskah283.765,22
Pomoč otrokom805.420,67
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim…806.825,20
Poklonjena hrana in material – od podjetij957.069,21
Drugi manjši programi208.633,36
SKUPAJ (splošno-dobrodelni)6.594.877,70
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI 
Pomoč zasvojenim794.215,28
Pomoč ženskam v stiski742.666,08
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi219.957,95
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta508.310,75
SKUPAJ (specifični)2.265.150,06
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..)8.860.027,76
  
III. Pomoč tujini704.487,85
IV. Zagovorniške kampanje, izobraževanje, osveščanje in preventiva347.470,03
V. DELOVANJE718.204,66
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ181.753,94
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.)10.811.944,24
*V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.
Vir: Letna poročila Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas za leto 2019

ODHODKI MREŽE KARITAS V LETU 2018
I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI  
Pomoč družinam in posameznikom 3.486.481,46
Pomoč ob naravnih nesrečah (Jelendol in Črnomelj) 271.841,33
Pomoč otrokom 782.876,67
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim… 663.628,77
Poklonjena hrana in material – od podjetij 1.044.767,17
Drugi manjši programi 147.924,36
SKUPAJ (splošno-dobrodelni) 6.397.519,76
   
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI  
Pomoč zasvojenim 782.506,87
Pomoč ženskam v stiski 720.036,03
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi 199.563,72
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta 536.087,32
SKUPAJ (specifični) 2.238.193,94
   
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..) 8.635.713,70
   
III. Pomoč tujini 597.675,18
IV. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. 279.586,89
V. DELOVANJE 784.011,51
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ 169.488,36
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.) 10.466.475,64

*V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.

Vir: Letna poročila Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas za leto 2018

ODHODKI MREŽE KARITAS V LETU 2017 EUR
   
I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI  
Pomoč družinam in posameznikom 3.395.430,86
Pomoč otrokom 784.382,17
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim… 668.625,19
Poklonjena hrana in material – od podjetij 1.189.068,63
Drugi manjši programi 124.249,23
SKUPAJ (splošno-dobrodelni) 6.161.756,08
   
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI  
Pomoč zasvojenim 772.626,24
Pomoč ženskam v stiski 739.271,78
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi 254.536,68
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta 554.459,02
SKUPAJ (specifični) 2.320.893,72
   
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..) 8.482.649,80
   
III. Pomoč tujini 492.889,03
IV. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. 171.448,78
V. DELOVANJE 798.148,03
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ 185.764,15
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.) 10.130.899,80

*V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.

ODHODKI MREŽE KARITAS V LETU 2016
 
I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI  
Pomoč družinam in posameznikom 3.100.468,23
Pomoč otrokom 742.951,29
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim… 705.105,80
Poklonjena hrana in material – od podjetij 1.525.667,61
Drugi manjši programi 86.380,96
SKUPAJ (splošno-dobrodelni) 6.160.573,89
   
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI  
Pomoč zasvojenim 775.842,61
Pomoč ženskam v stiski 666.377,71
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi 257.681,24
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta 547.658,63
SKUPAJ (specifični) 2.247.560,19
   
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..) 8.408.134,07
   
III. Pomoč tujini 457.508,85
IV. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. 172.277,09
V. DELOVANJE 752.211,22
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ 180.614,76
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.) 9.970.745,99

*V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.

ODHODKI MREŽE KARITAS V LETU 2015

  2015
I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI EUR
Pomoč družinam in posameznikom 2.394.610,20
Pomoč otrokom 760.507,18
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim… 586.584,97
Pomoč ob večjih naravnih nesrečah 254.210,00
Poklonjena hrana in material – od podjetij 1.486.563,37
Drugi manjši programi 119.191,29
SKUPAJ (splošno-dobrodelni) 5.601.667,01
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI  
Pomoč zasvojenim 794.242,39
Pomoč ženskam v stiski 491.483,12
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi 110.121,62
Pomoč migrantom pri prehodu Slovenije 237.446,34
Poklonjena hrana in mat. za migrante 182.226,54
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta 504.378,27
SKUPAJ (specifični) 2.319.898,28
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..) 7.921.565,29
   
III. Pomoč tujini 849.665,75
IV. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. 158.752,05
V. DELOVANJE 775.717,65
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ 223.813,97
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.) 9.929.514,71

*V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.

ODHODKI MREŽE KARITAS V LETU 2014

I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI (EUR)
Pomoč družinam in posameznikom 2.921.449,28
Pomoč otrokom 848.258,58
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim… 567.802,76
Pomoč ob večjih naravnih nesrečah 486.574,66
Poklonjena hrana in material – od podjetij 899.779,01
Drugi manjši programi 186.837,36
SKUPAJ (splošno-dobrodelni) 5.910.701,65
   
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI  
Pomoč zasvojenim 768.267,49
Pomoč ženskam v stiski 486.155,42
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi 150.557,26
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta 488.607,90
SKUPAJ (specifični) 1.893.588,07
   
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..) 7.804.289,72
   
III. Pomoč tujini 1.122.371,62
IV. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. 183.088,87
V. DELOVANJE 691.229,57
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ 201.569,55
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.) 10.002.549,33

*V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.

PROGRAMI POMOČI V LETU 2013
na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas

ODHODKI 2013  
I. SPLOŠNO-DOBRODELNI PROGRAMI (EUR)
Pomoč družinam in posameznikom 2.956.550,27
Pomoč otrokom 850.406,47
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim… 579.520,15
Pomoč ob večjih naravnih nesrečah 499.009,45
Poklonjena hrana in material – od podjetij 999.988,11
Drugi manjši programi 287.522,93
SKUPAJ (splošno-dobrodelni) 6.172.997,38
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI  
Pomoč zasvojenim 783.070,71
Pomoč ženskam v stiski 492.197,89
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi 164.885,57
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta 490.838,62
SKUPAJ (specifični) 1.930.992,79
   
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..) 8.103.990,18
   
III. Pomoč tujini 478.676,17
IV. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. 183.005,99
V. DELOVANJE 753.877,93
VI. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ 188.972,16
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.) 9.708.522,43

*V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.


PROGRAMI POMOČI V LETU 2012

na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas

ODHODKI 2012  
   
I. SPLOŠNI DOBRODELNI PROGRAMI EUR
Pomoč družinam in posameznikom 3.238.456,04
Pomoč otrokom 798.650,43
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim… 593.646,64
Pomoč ob večjih naravnih nesrečah 593.803,20
Poklonjena hrana in material – od podjetij 1.013.719,61
Drugi manjši programi 181.493,22
Skupaj (splošni) 6.419.769,14
   
III. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI  
Pomoč zasvojenim 751.620,26
Pomoč ženskam v stiski 478.595,75
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi 195.749,98
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta 347.445,61
SKUPAJ (specifični) 1.773.411,60
   
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II..) 8.193.180,74
   
IV. Pomoč tujini 232.313,20
V. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. 390.258,50
VI. DELOVANJE 708.146,49
VII. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ 194.155,45
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.,VII.) 9.718.054,38

*V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.

PROGRAMI POMOČI V LETU 2011
na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas

I. SPLOŠNI DOBRODELNI PROGRAMI SKUPAJ (EUR)
Pomoč družinam in posameznikom 2.973.179
Pomoč otrokom 764.541
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim… 535.590
Manjši programi 259.890
Skupaj (splošni) 4.533.199
   
II. Poklonjena hrana in material – od podjetij 1.014.578
   
III. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI SKUPAJ
Pomoč zasvojenim 834.986
Pomoč ženskam v stiski 494.479
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi 292.904
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta 320.236
SKUPAJ (specifični) 1.942.605
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLO. (I.+II.+III.) 7.490.382
   
IV. Pomoč tujini 571.851
V. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. 241.354
VI. DELOVANJE 637.772
VII. STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ 161.319
SKUPAJ ODHODKI (I., II., III., IV,V.,VI.,VII.) 9.102.678

*V vrednost programov ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.


PROGRAMI POMOČI V LETU 2010

na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas

I. SPLOŠNI DOBRODELNI PROGRAMI SKUPAJ (EUR)
Pomoč družinam in posameznikom 3.252.507
Pomoč otrokom 893.732
Pomoč starejšim, bolnim in invalidnim 615.670
Manjši programi 86.157
Skupaj (splošni) 4.848.066
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI  
Pomoč zasvojenim 646.202
Pomoč ženskam v stiski 438.458
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta 339.062
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi 282.803
SKUPAJ (specifični) 1.706.525
SKUPAJ PROGRAMI POMOČI V SLOVENIJI. 6.554.591
   
III. Naravne nesreče doma 345.420
IV. Pomoč tujini 781.438
V. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. 323.391
   
VI. Delovanje 562.590
VII. Stroški doborodelnih akcij 210.476
   
SKUPAJ ODHODKI MREŽE KARITAS
(I., II., III., IV,V.,VI.,VII.)
8.777.906

*V vrednost programov organizacij Karitas ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.


PROGRAMI POMOČI V LETU 2009

na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas

I. SPLOŠNI DOBRODELNI PROGRAMI SKUPAJ (EUR)
Pomoč družinam in posameznikom 3.594.874,62
Pomoč otrokom 902.213,56
Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim 653.548,24
Manjši programi 44.210,29
Skupaj (splošni) 5.194.846,71
   
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI  
Pomoč zasvojenim 582.345,82
Pomoč ženskam v stiski 402.988,02
Pomoč brezdomcem in brezplačni ambulanti 313.679,80
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi 159.706,21
SKUPAJ (specifični) 1.458.719,85
   
III .Naravne nesreče doma 131.867,76
IV. Pomoč tujini 370.442,95
V. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. 259.432,19
SKUPAJ programi (I., II., III ., IV,V.) 7.415.309,46

* V vrednost programov organizacij Karitas ni vključena vrednost prostovoljnega dela, razdeljenih oblačil in drugega rabljenega materiala ter vrednost koncesij na področju pomoči na domu in domske oskrbe starejših.


PROGRAMI POMOČI V LETU 2008

na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas

I. SPLOŠNI DOBRODELNI PROGRAMI SKUPAJ (EUR)
Pomoč družinam in posameznikom 2.754.834,00
Pomoč otrokom 670.628,00
Pomoč starejšim, bolnim… 460.215,00
Manjši programi 47.207,00
Skupaj (splošni) 3.932.884,00
   
II. SPECIFIČNI SOCIALNI PROGRAMI  
Pomoč zasvojenim 562.886,00
Pomoč ženskam v stiski 368.303,00
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta 224.981,00
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi 160.718,00
SKUPAJ (specifični) 1.316.888,00
   
III.Naravne nesreče (NEURJA) 2.725.000,00
IV. Pomoč tujini 440.758,29
V. Zagovorniške kampanje, izob., osvešč. 267.690,42
SKUPAJ (I., II., III., IV,V) 8.683.220,71

 

DELOVANJE IN PROGRAMI POMOČI V LETU 2007
na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas

I. PROGRAMI POMOČI SKUPAJ (EUR)
Pomoč družinam in posameznikom 1.389.629
Pomoč otrokom 616.881
Pomoč starejšim, bolnim… 413.174
Pomoč tujini 376.928
Manjši programi 100.690
Naravne nesreče 1.601.777
Skupaj splošni 4.499.080
   
Pomoč zasvojenim 507.729
Pomoč ženskam v stiski 342.249
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta 245.725
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi 130.650
SKUPAJ (posebni) 1.226.353
SKUPAJ PROGRAMI 5.725.433
   
DELOVANJE 514.245
STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ 199.182
SKUPAJ I.: 6.438.860

V zgornji tabeli ni upoštevana vrednost koncesij.

II. DODATNA ZBRANA IN RAZDELJENA POMOČ V MATERIALU: OCENA v EUR
Dobava hrane iz intervencijskih zalog (testenine, riž, koruzni zdrob, moka, sladkor in mleko) 868.203
Ostala zbrana in razdeljena pomoč v materialu na škofijskih in župnijskih Karitas 332.139
SKUPAJ II.: 1.200.342

Skupaj z ocenjeno pomočjo prejeto in razdeljeno v materialu je celotna pomoč organizacij Karitas v letu 2007 (I. + II.) znašala 7.639.202 EUR.


DELOVANJE IN PROGRAMI POMOČI V LETU 2006

na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas

PROGRAMI POMOČI v SIT
Pomoč družinam in posameznikom 274.678.495
Pomoč otrokom 135.066.480
Pomoč starejšim, bolnim… 114.908.528
Pomoč tujini 124.797.721
Manjši programi 26.440.955
Skupaj splošni 675.892.179   
   
Pomoč zasvojenim 120.740.186
Pomoč ženskam v stiski 81.173.329
Pomoč brezdomcem in brezplačna ambulanta 44.640.548
Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z belim blagom 21.335.807
SKUPAJ (posebni) 267.889.870   
SKUPAJ PROGRAMI 943.782.049   
   
DELOVANJE 126.662.875   
STROŠKI DOBRODELNIH AKCIJ 53.987.926   
INVESTICIJE 77.566.084   

V zgornji tabeli ni upoštevana vrednost koncesij, pomoči pridobljene in razdeljene v materialu in vrednost prostovoljnega dela.


DELOVANJE IN PROGRAMI POMOČI V LETU 2005
na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas

PROGRAMI (v SIT)
Splošni dobrodelni programi  
Pomoč družinam 241.450.648
Pomoč otrokom 119.060.623
Pomoč starejšim, bolnim in invalidnim. 78.612.253
Pomoč tujini 127.267.366
Manjši programi (Romi, osveščanje,..) 25.027.844
SKUPAJ 591.418.734
Posebni socialni programi  
Pomoč zasvojenim 100.072.538
Pomoč ženskam v stiski 58.492.726
Pomoč brezdomcem 42.434.708
Pomoč migrantom 6.634.332
SKUPAJ 207.634.304
SKUPAJ PROGRAMI 799.053.038
   
DELOVANJE 118.465.900
STROŠKI AKCIJ 29.167.979
INVESTICIJE 52.432.663

V podatkih ni upoštevana vrednost koncesij, javnih del, pomoči prejete in razdeljene v materialu in vrednost prostovoljnega dela.


DELOVANJE IN PROGRAMI POMOČI V LETU 2004
na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih karitas

PROGRAMI (v SIT)
Splošni dobrodelni programi  
Pomoč družinam 178.718.853
Pomoč otrokom 86.719.580
Pomoč starejšim, bol. in inv. 68.602.679
Pomoč tujini 32.757.688
Manjši programi 22.901.123
Naravne nesreče 15.641.721
Vzgoja in osveščanje 13.415.730
SKUPAJ 418.757.374
Posebni socialni programi  
Pomoč zasvojenim 89.756.935
Pomoč ženskam v stiski 45.996.445
Pomoč brezdomcem 36.471.090
Osebe z motnjami v t.d.r. 4.898.892
SKUPAJ 177.123.362
SKUPAJ PROGRAMI 595.880.737
   
   
DELOVANJE 96.910.488
JAVNA DELA 28.982.327
STROŠKI AKCIJ 25.055.442
INVESTICIJE 10.955.624
   
Skupaj 728.802.291

V podatkih ni upoštevana vrednost pomoči prejete in razdeljene v materialu in vrednost prostovoljnega dela.


DELOVANJE IN PROGRAMI POMOČI V LETU 2003
na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas

PROGRAMI v SIT
Splošni dobrodelni prog.  
Pomoč družinam 167.857.853
Pomoč otrokom 75.073.503
Pomoč starejšim 59.452.143
Pomoč tujini 43.088.864
Naravne nesreče 20.287.589
Manjši programi 19.574.519
Vzgoja in osveščanje 15.044.425
Pomoč beguncem 1.981.939
SKUPAJ 402.360.835
Specifični socialni prog.  
Pomoč zasvojenim 83.761.157
Pomoč ženskam v stiski 48.014.770
Pomoč duševno pri. 17.507.209
Pomoč brezdomcem 16.006.654
SKUPAJ 165.289.790
SKUPAJ VSI PROGRAMI 567.650.625
  v SIT
DELOVANJE 84.860.148
JAVNA DELA 18.418.271
STROŠKI AKCIJ 20.522.769
INVESTICIJE 35.150.044

DELOVANJE IN PROGRAMI POMOČI V LETU 2002
na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas

Delovanje: vrednost v SIT
Državna raven 23.167.163
Lokalna raven: 60.670.840
SKUPAJ: 83.838.003
Programi pomoči Vrednost v Sit
Manjši programi ŽK 128.918.588
Pomoč družinam 93.084.754
Pomoč soc. ogrož, otrokom 45.736.470
Naravne nesreče 22.527.834
Pomoč starejšim 19.340.078
Pomoč brezdomcem 16.866.306
   
Pomoč zasvojenim 77.999.560
Pomoč materam in ženskam 42.614.175
Vzgoja in osveščanje 9.000.000
   
Pomoč beguncem 5.545.000
Pomoč tujini 55.959.381
SKUPAJ razdeljena pomoč 517.592.146

V podatkih ni upoštevana vrednost pomoči prejete in razdeljene v materialu in vrednost prostovoljnega dela.

 

DELOVANJE IN PROGRAMI POMOČI V LETU 2001
na nivoju Slovenske, škofijskih in župnijskih Karitas ter zavodov Karitas

Delovanje: vrednost v SIT
Državna raven 21.377.815
Lokalna raven: 60.427.609
SKUPAJ: 81.805.424
Programi
Vrsta pomoči vrednost v SIT
Pomoč družinam 75.575.106
Pomoč otrokom 38.866.146
Vzgoja in osveščanje 6.800.000
Pomoč brezdomcem 20.155.000
Pomoč beguncem in azilantom 6.400.000
Pomoč zasvojenim 47.552.494
Pomoč materam in ženskam 30.657.390
Pomoč starejšim 97.745.335
Specifični lokalni programi 41.457.462
Naravne nesreče 29.056.306
Pomoč tujini 25.585.916
Skupaj razdeljena pomoč: 419.851.155

V podatkih ni upoštevana vrednost pomoči prejete in razdeljene v materialu in vrednost prostovoljnega dela.

Viri: Letna poročila Škofijskih karitas, zavodov in zaključni račun Slovenske karitas.