Spoštovani!

Slovenska karitas v začetku postnega časa 2018 začenja z enajsto dobrodelno akcijo Ne pozabimo. Zbrana sredstva so namenjena za pomoč najrevnejšim družinam, otrokom in starejšim na območjih JV Evrope (BiH, Srbija, Makedonija in Albanija), ki jim zaradi brezposelnosti, nizkih plač in pokojnin, bolezni in drugih stisk primanjkuje osnovnih dobrin.

S pomočjo zbranih sredstev so Škofijske karitas preko lokalnih organizacij Karitas in skupnosti sester realizirale v 2017 sledeče programe pomoči:

Škofijska karitas Novo mesto v sodelovanju s s. Vido Gerkman podpira delovanje ambulante in nego onemoglih na domu v Gramshu v Albaniji. Lani so sestre z zdravili, plenicami ter z oskrbo pomagale 1.310 ljudem. Z obnovo in nakupom osnovne opreme pa so pomagale 23 revnim družinam urediti dostojnejše bivališč. Sestra Vida je ob tem dejala: »Rada bi vam povedala, kako ogromno pomeni vaša pomoč za ljudi v Albaniji. Brez pomoči Karitas sestre ne bi mogle priskočiti na pomoč vsem tem revnim, ki živijo v nemogočih razmerah, brez kopalnice, pralnega stroja, s slabimi strehami, brez oken …«

Škofijska karitas Celje v Makedoniji letno pomaga 600 revnim družinam s paketi s hrano, plenicami, higienskimi in šolskimi potrebščinami. Podpira tudi nakupe živil za dnevni obrok za 500 ljudi v ljudski kuhinji v Skopju.

Škofijska karitas Ljubljana podpira delovanje ljudske kuhinje v Sarajevu, kjer dnevno razdelijo topel obrok 150 ljudem. Omogočili so nakup gradbenega materiala za obnovo hiše v Jelah, ki jo je petčlanski družini pomagalo obnoviti 13 dijakov iz Ljubljane. Mladi iz Vipave pa so ob podpori Škofijske karitas Koper zagotovili streho nad glavo očetu s tremi otroki v Banja Luki.

Tudi Nadškofijska karitas Maribor omogoča izvedbo prostovoljskih taborov v BiH. Lani je 18 mladih polepšalo teden z oratorijem 23 sirotam v Varešu in 150 otrokom v Dračevu. V Srbiji pa so 740 družinam iz Zrenjanina, Niša in Aleksinca razdelili 1.063 paketov s hrano in higienskimi pripomočki ter podprli program pomoči na domu v Aleksincu.

Preko akcije Ne pozabimo sofinanciramo tudi dva razvojna projekta opolnomočenje ranljivih skupin žensk v Srbiji ter BiH, ki ju v 2017 do 2019 podpira Ministrstvo za zunanje zadeve. Več >>

Tudi letos vabimo, da ne pozabimo na revne v JV Evropi. S paketi hrane, oblekami, šolskimi potrebščinami ter sanitetnim, gradbenim in drugim materialom ter s podporo različnim socialnim programom bomo ponovno pomagali v Srbiji, BiH, Makedoniji in Albaniji.

HVALA vsem, ki imate odprto srce za pomoč ljudem v bližnjih državah! Akcija Ne pozabimo poteka v sodelovanju s tednikom Družina, zato bodo v eni izmed aprilskih številk v Družini na voljo tudi položnice za darovanje. Na voljo so tudi v župnijah.

Svoj dar lahko nakažete na >>

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
TRR : SI56 0214 0001 5556 761
Namen: Pomoč JV Evropa
Sklic: 00 2518
Koda namena:CHAR
BIC banke: LJBASI2X

Srčna hvala vašo solidarnost!

Slovenska karitas

Gradiva akcije:

Zloženka Ne pozabimo 2018

Plakat Ne pozabimo 2018

Fotoreportaža podprtih programov pomoči v JV Evropi v 2017