Spoštovani!

Slovenska karitas začenja z vsakoletno postno dobrodelno akcijo Ne pozabimo. Letos je 16. zapovrstjo in je namenjena pomoči na revnih območjih jugovzhodne Evrope. Z zbranimi sredstvi se pomaga najrevnejšim družinam, otrokom in starejšim v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Severni Makedoniji in Albaniji. Te države se socialno in gospodarsko še niso dobro opomogle od epidemije, ko jih je lani prizadela še inflacija in z njo povezane visoke cene hrane, goriva in drugih dobrin, kot posledica vojne v Ukrajini. Zato so sedaj številni ljudje potisnjeni v zelo težki položaj. Mnogo je brezposelnih, še posebej mladih. Večina družin in starejših živi z nizkimi dohodki in v velikem pomanjkanju. Število prosilcev za pomoč na lokalnih Karitas in cerkvenih ustanovah se je v zadnjem letu skoraj podvojilo. Pomagajo jim lajšati te hude stiske z osnovno pomočjo in socialnimi programi, tudi s pomočjo iz Slovenije. Na teh območjih Slovenska karitas izvaja tudi druge projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki so namenjeni predvsem opolnomočenju ranljivih skupin žensk in jih sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropske zadev RS. Slovenska karitas je lani preko akcije Ne pozabimo, ki poteka v sodelovanju s tednikom Družina, zbrala 148.141,27 EUR.

Slovenska karitas tudi letos vabi k solidarnosti vse ljudi odprtega srca, da NE POZABIMO na revne v JV Evropi in jim s tem prinesemo nekaj upanja. Na teh območjih Slovenska karitas nadaljuje z materialno pomočjo in podporo socialnim programom. Darovalci svoj dar lahko nakažejo na:

Sovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR : SI56 0214 0001 5556 761

Namen: Pomoč JV Evropa

Sklic: 00 2518

Koda namena: CHAR

BIC banke: LJBASI2X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARUJETE lahko TUKAJ: http://www.karitas.si/daruj/donacija/. Hvala iz srca!

REALIZACIJA POMOČI NE POZABIMO V LETU 2022

Z zbranimi sredstvi so škofijske Karitas preko lokalnih organizacij Karitas in skupnosti sester realizirale sledeče programe pomoči:

Škofijska karitas Ljubljana podpira delovanje ljudske kuhinje v Sarajevu in Zenici v BiH, kjer je lani 1.282 oseb prejemalo dnevne tople obroke. Med njimi so družine, starejši, brezdomci, invalidne osebe. Z nakupom gradbenega materiala in prostovoljnim delom 13 dijakov iz Škofijske gimnazije Ljubljane, se je obnovilo dve hiši družin v Jelah. 147 brezposelnim mladim v BiH pa se je omogočilo poklicno usposabljanje, 31 jih je že dobilo zaposlitev. Mirko Šimić, direktor Karitas Sarajevo je ob tem dejal: »Kriza z inflacijo ni dosegla le najranljivejših v BiH. Za vsakdanje preživetje se sedaj borijo tudi mnogi zaposleni. Število prošenj za pomoč se je v letu 2022 podvojilo, saj je za mnoge hrana postala luksuz. Z vašo pomočjo smo lani z vsakdanjimi obroki dosegli številne ljudi v stiski.«

Škofijska karitas Koper je v Banja Luki v BiH podprla 10 otrok pri šolanju. 100 družinam je pomagala s paketi hrane, posameznim družinam pa z nakupi kurjave in pri obnovi hiš.

Nadškofijska karitas Maribor je zagotovila pakete s hrano in higienske pripomočke za 600 družin iz Zrenjanina in Aleksinca v Srbiji. 140 družin je prejelo trgovinske bone. V Aleksincu podpira program pralnice in nege, kjer so lani pomagali 74 starejšim in bolnim.  Goran Žalac, voditelj Karitas Aleksinac, pravi: »V vaseh okoli Aleksinca živi mnogo družin, ki nimajo dovolj dohodka za preživetje. Njihov položaj se je s podražitvijo goriva in hrane še poslabšal. Hvala vsem v Sloveniji za vašo pomoč

Škofijska karitas Novo mesto v sodelovanju s sestro Vido Gerkman podpira delovanje ambulante in nego onemoglih na domu v Gramshu v Albaniji. Lani je ta pomoč dosegla 840 ljudi. Z opremo in obnovo so 35 družinam uredili dostojnejše bivališče. Otrokom so zagotovili šolske potrebščine. »Dobro se zavedamo, kako bi brez vaše pomoči revni ostali praznih rok. Nudili smo konkretno pomoč v ambulanti, na domovih, za zahtevnejša zdravljenja, pri popravilu in osnovni opremi  hiš … V imenu teh ljudi iz Gramsha vam izrekam srčno zahvalo za vsak evro,« je dejala sestra Vida Gerkman.

Škofijska karitas Celje je v Severni Makedoniji s pomočjo dosegla 2.500 oseb. Družinam je zagotovila pakete s šolskimi in drugimi potrebščinami. V Skopju je podprla delovanje ljudske kuhinje in ambulante za revne brez zavarovanja.

Slovenska karitas je iz akcije Ne pozabimo podprla tudi triletni projekt mednarodnega razvojnega sodelovanja »Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v JV Srbiji«. Projekt se je izvajal do oktobra 2022 in ga je sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v vrednosti 130.000 evrov. V sklopu projekta se je 62 brezposelnih žensk iz občin Knjaževac, Aleksinac in Ražanj, ki se ukvarjajo s predelavo sadja in zelenjave, usposobilo o tehnoloških postopkih predelave, e-trženju, finančni pismenosti in pravnih okvirih za mala podjetja. Prejele so certifikate za svoje izdelke. Pridobile so material za obnovo prostorov ter opremo in pripomočke za predelavo hrane. Oblikovana je bila blagovna zanamka za embalažo izdelkov. Dobile so možnost promocije in prodaje izdelkov na večjih sejmih v Srbiji in v sklopu študijskega obiska v partnerskih občinah Kočevje in Razkrižje v Sloveniji. Slovensko podjetje Talisman d.o.o., ki je bil partner projekta pa za njih izdelalo pasterizator, ki jim sedaj olajšuje delo.

Slovenska karitas tudi letos vabi vse ljudi odprtega srca k tej solidarnosti, da NE POZABIMO na revne v JV Evropi in jim s tem prinesemo nekaj upanja. Nadaljujemo z materialno pomočjo in podporo socialnim programom v teh krajih.

Akcija Ne pozabimo poteka v sodelovanju s tednikom Družina, ker bodo položnice za darovanje na voljo predvidoma po veliki noči. Na voljo so tudi v župnijah.

Svoj dar lahko nakažete na >>

Srčna hvala vašo solidarnost!

Slovenska karitas

Gradiva akcije:

Fotoreportaža podprtih programov pomoči v JV Evropi

2023-Ne-pozabimo_Zgibanka

2023-Ne-pozabimo_Plakat

Izjave koristnikov pomoči in kadra o tem kaj pomoč pomeni v zvezi z lansko akcijo.

Več utrinkov akcije

Mnenja izražena v prispevku so mnenja Slovenske karitas, in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS.