Spoštovani!

Slovenska karitas v začetku postnega časa začenja s 14. dobrodelno akcijo Ne pozabimo. Zbrana sredstva so namenjena za pomoč najrevnejšim družinam, otrokom in starejšim na območjih Jugovzhodne Evrope (BiH, Srbija, Makedonija in Albanija). Zaradi pandemije COVID-19 so se razmere na teh območjih, ki so že tako socialno in ekonomsko pereče, še dodatno poslabšale. Mnogi so izgubili delo, večini so se zmanjšali prihodki. Številne družine so se znašle v hudi stiski in tudi starejši z nizkimi pokojninami. Veliko več ljudi se je obrnilo po pomoč, še posebej v hrani. Lani je Karitas preko akcije Ne pozabimo zbrala 95.847 EUR.

DARUJETE lahko TUKAJ: http://www.karitas.si/daruj/donacija/. Hvala iz srca!

REALIZACIJA POMOČI NE POZABIMO V LETU 2020: 

z zbranimi sredstvi so škofijske Karitas preko lokalnih organizacij Karitas in skupnosti sester realizirale sledeče programe pomoči:

Škofijska karitas Ljubljana je podprla delovanje ljudske kuhinje v Sarajevu v BiH, kjer dnevno razdelijo topel obrok več kot 150 ljudem. »Zelo smo hvaležni za tople obroke. Imam brata invalida, za katerega skrbim, sina brez službe, jaz pa dobivam 100 evrov pokojnine,« je ob tem dejala Milica. V Zenici pa so redno mesečno 79 družinam razdelili pakete z osnovnimi živili.

Škofijska karitas Koper v Banja Luki v BiH podpira 50 otrok pri šolanju. Lani je družinam in posameznikom zagotovila tudi finančno in materialno pomoč ter sredstva za zaščito pred širjenjem virusa.

Nadškofijska karitas Maribor je okoli 740 družinam iz Zrenjanina in Aleksinca v Srbiji zagotovila pakete s hrano in higienskimi pripomočki. V Aleksincu podpira programa nege na domu in pralnice, ki sta lani vključevala 103 osebe, predvsem starejše. »Pomoč, ki jo dobivamo iz Slovenije, je za nas zelo pomembna, še posebej ob pandemiji. Mnogim smo lahko pomagali,« je dejal Goran Žalac, tajnik Caritas Aleksinac.

Škofijska karitas Novo mesto v sodelovanju s sestro Vido Gerkman podpira delovanje ambulante in nego onemoglih na domu v Gramshu v Albaniji. Sestre so lani pomagale 800 ljudem. Z nakupom opreme ter obnovo so 15 družinam uredile dostojnejše bivališče. »Stiske ljudi se kar vrstijo. Vedno nove potrebe, ostareli, bolni, družine brez dohodkov. Ne morejo popraviti stanovanja, kupiti odeje, obleke, hrane, zdravil … Ne najdem pravih besed zahvale za vso pomoč Karitas iz Slovenije,«  je dejala sestra Vida.

Škofijska karitas Celje je v Severni Makedoniji s pomočjo dosegla okoli 1.000 oseb. Družinam je zagotovila pakete s šolskimi in drugimi potrebščinami ter podprla nakupe hrane za ljudsko kuhinjo v Skopju za pomoč s toplimi obroki.

Slovenska karitas je podprla tudi triletni razvojni projekt »Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v JV Srbiji«, ki se je začel izvajati v januarju 2020 in ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS. V sklopu projekta se je lani 62 brezposelnih žensk usposobilo o standardnih postopkih predelave sadja in zelenjave in za svoje produkte pridobilo certifikat kakovosti. 150 najranljiveših družin iz občin Ražanj in Aleksinac je prejelo tudi pakete s pomočjo ob COVID-19.

 

 

 

 

 

Slovenska karitas tudi letos vabi vse ljudi odprtega srca k tej solidarnosti, da NE POZABIMO na revne v JV Evropi in jim s tem prinesemo nekaj upanja. Nadaljujemo z materialno pomočjo in podporo socialnim programom v teh krajih.

Akcija Ne pozabimo poteka v sodelovanju s tednikom Družina, ker bodo položnice za darovanje na voljo predvidoma po veliki noči. Na voljo so tudi v župnijah.

Svoj dar lahko nakažete na >>

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
TRR : SI56 0214 0001 5556 761
Namen: Pomoč JV Evropa
Sklic: 00 2518
Koda namena:CHAR
BIC banke: LJBASI2X

Srčna hvala vašo solidarnost!

Slovenska karitas

Gradiva akcije:

Fotoreportaža podprtih programov pomoči v JV Evropi

2021-Ne-pozabimo_Zgibanka

2021-Ne-pozabimo_Plakat

Izjave koristnikov pomoči in kadra o tem kaj pomoč pomeni v zvezi z lansko akcijo.

Več utrinkov akcije