plakat

Hrana iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim je dokaz, da Evropska skupnost in država Slovenija nista brezbrižni do najbolj ogroženih prebivalcev in se pri nas izvaja od leta 2006 namenom zagotoviti pomoč materialno in socialno najbolj ogroženim osebam v Sloveniji v obliki prehrambnih izdelkov ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo socialno vključevanje materialno in socialno najbolj ogroženih oseb.

Operativni programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč za podporo iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim v obdobju 2014-2020 koordinira  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že od leta 2014. Ukrep izvajata Slovenska karitas in RKS. Pomoč v okviru Ukrepa je zagotovljena do 30. 10. 2023 in je v celoti financirana iz EU sredstev, ki so namenjena odzivanju Unije na posledice pandemije Covid-19.

Vsak izmed nas se lahko znajde v stiski. V Vodniku po socialnih pravicah so podrobno predstavljene oblike pomoči.

V namen izvajanja dejavnosti EU hrane imamo pri Karitas 6 centralnih skladišč (LJ, MB, CE, KP, NM in MS) in več kot 300 razdelilnih mest.

V neposredno pomoč s hrano je  bilo v preteklem letu 2022 vključenih skoraj 100.000 prejemnikov pomoči.  S tem ukrepom je bilo najbolj ogroženim osebam s strani MDDSZEM zagotovljeno 2.125 ton najbolj osnovnih prehrambnih artiklov: pšenična moka TIP 500, kratke in dolge testenine, brušen dolgozrnati riž, mleko, olje, mešana marmelada, konzervirana zelenjava – pelati, fižol in grah.

V sklopu izvajanja dejavnosti  OP MPO so v letu 2023 predvidene 3 dobave prehrambnih artiklov:

  1. dobava: v času od 20. 1. do 20. 2. 2023
    (mleko, olje, kratke in dolge testenine, brušen dolgozrnati riž, konzervirana zelenjava – fižol, grah)
  2. dobava: v času od 1. 4. do 30. 4. 2023(pšenična moka TIP 500, kratke in dolge testenine, brušen dolgozrnati riž, mleko, olje, mešana marmelada, konzervirana zelenjava – pelati, fižol in grah)
  3. dobava: v času od 1. 9. do 30.9.2023
    (pšenična moka TIP 500, kratke in dolge testenine, brušen dolgozrnati riž, mleko, olje, mešana marmelada, konzervirana zelenjava – pelati, fižol in grah)

V neposredno pomoč najbolj ogroženim bo v letu 2023 zagotovljeno skupno 1.400 ton prehrambnih artiklov.

Vsi prejeti artikli bodo po vsaki dobavi v centralna skladišča distribuirani na več kot 300 razdelilnih mest Karitas. Le tam pa bodo srčni prostovoljci Karitas skrbno pripravljali pakete pomoči za posameznike in družine, ki potrebujejo tovrstno pomoč. Preostalo hrano bo zagotova Karitas iz drugih virov.

Podrobnejše informacije o terminih razdeljevanja hrane in o upravičenosti do prehrambnih izdelkov so na voljo na posameznih Škofijskih karitas.

Karitas spodbuja solidarnosti med uporabniki. Artikle, ki jih ne uporabljate, pustite drugim – s tem preprečite prodajo hrane in metanje hrane v smeti.

Ob prejemu hrane iz Sklada so prejemniki pomoči deležni tudi izvajanja t.i. spremljevalnih ukrepov – osebnega stika s prostovoljci, sodelavci Karitas. Tako so deležni tudi druge pomoči in podpore, kot npr:
–      pogovor in poslušanje,
–      opogumljanje,
–      informiranje,
–      svetovanje,
–      individualna obravnava,
–      delavnice in predavanja,
–      učenje, kako preživeti z manj dohodki,
–      izobraževanje.

V okviru programa smo pripravili tudi zgibanko za ŠK Celje, ŠK Ljubljana, ŠK Koper, ŠK Novo mesto, ŠK Mursko Soboto, NŠK Maribor.
Za dodatne informacije o možnostih koriščenja storitev spremljevalnih ukrepov se, prosimo, obrnite na najbližjo Karitas.

Kdo je upravičen do te pomoči?

Družine in posamezniki, ki zaradi nizkih dohodkov nimajo dovolj za vsakdanje preživetje in plačilo stroškov:

* prejemniki DSP,
* delavci, katerih podjetje je šlo v stečaj ali že več mesecev niso dobili plače,
* zaposleni z minimalno plačo,
* enostarševske družine,
* upokojenci z nizkimi pokojninami,
* brezdomci, begunci, tujci …,
* posamezniki, ki so se zaradi nesreče ali bolezni znašli v težki situaciji,
* posamezniki in družine pri katerih Karitas prepozna stisko.
Kriteriji pomoči so določeni v Pravilnikih (N)ŠK in so usklajeni z Ministrstvom.

Dejavnost razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov je financirana iz Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014-2020.

logo_mddszSklad za evropsko pomoč najbolj ogrozenim