plakatHrana iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim je dokaz, da Evropska skupnost in država Slovenija nista brezbrižni do najbolj ogroženih prebivalcev in se pri nas izvaja od leta 2006. Ukrepa od leta 2014 koordinira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ukrep pa izvajata Slovenska karitas in RKS. Pomoč v okviru Ukrepa je zagotovljen do leta 2023.
V ta namen imamo pri Karitas v Sloveniji šest centralnih skladišč (Nad)Škofijskih karitas in več kot 300 razdelilnih mest.

V neposredno pomoč s hrano je  bilo v preteklem letu vključenih več kot 91.000 prejemnikov.  S tem ukrepom so najbolj ogroženim zagotovljeni artikli osnovne hrane izbrane s strani Ministrstva v skupni višini 3.190 ton hrane: mleko, olje, testenine, moka, riž in konzervirana zelenjava.

V vseh 6 centralnih skladiščih (nad)škofijskih Karitas bo v letu 2021 izvedenih več dobav prehrambnih artiklov. Prva dobava bo izvedena v mesecu februarju in marcu in z njo  prejeto 30% izdelkov, ravno toliko tudi z drugo dobavo, ki bo realizirana v mesecu aprilu. V zadnji, tretji dobavi, pa bo dobavljenih še preostalih 40% izdelkov. Le ta bo izvedena v mesecu septembru. Vsi prejeti artikli bodo po vsaki dobavi v centralna skladišča distribuirani na razdelilna mesta Karitas. Le tam pa so srčni prostovoljci Karitas skrbno pripravljali pakete pomoči za posameznike in družine, ki potrebujejo tovrstno pomoč. Preostalo hrano zagotovi Karitas iz drugih virov.

Karitas spodbuja solidarnosti med uporabniki. Artikle, ki jih ne uporabljate, pustite drugim – s tem preprečite prodajo hrane in metanje hrane v smeti.

Ob prejemu hrane iz Sklada so prejemniki pomoči deležni tudi izvajanja t.i. spremljevalnih ukrepov – osebnega stika s prostovoljci, sodelavci Karitas. Tako so deležni tudi druge pomoči in podpore, kot npr:
–      pogovor in poslušanje,
–      opogumljanje,
–      informiranje,
–      svetovanje,
–      individualna obravnava,
–      delavnice in predavanja,
–      učenje, kako preživeti z manj dohodki,
–      izobraževanje.

V okviru programa smo pripravili tudi zgibanko za ŠK Celje, ŠK Ljubljana, ŠK Koper, ŠK Novo mesto, ŠK Mursko Soboto, NŠK Maribor.
Za dodatne informacije o možnostih koriščenja storitev spremljevalnih ukrepov se, prosimo, obrnite na najbližjo Karitas.

Kdo je upravičen do te pomoči?

Družine in posamezniki, ki zaradi nizkih dohodkov nimajo dovolj za vsakdanje preživetje in plačilo stroškov:

* prejemniki DSP,
* delavci, katerih podjetje je šlo v stečaj ali že več mesecev niso dobili plače,
* zaposleni z minimalno plačo,
* enostarševske družine,
* upokojenci z nizkimi pokojninami,
* brezdomci, begunci, tujci …,
* posamezniki, ki so se zaradi nesreče ali bolezni znašli v težki situaciji,
* posamezniki in družine pri katerih Karitas prepozna stisko.
Kriteriji pomoči so določeni v Pravilnikih (N)ŠK in so usklajeni z Ministrstvom.

Dejavnost razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov je financirana iz Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014-2023.

logo_mddszSklad za evropsko pomoč najbolj ogrozenim