plakat

Hrana iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim je dokaz, da Evropska skupnost in država Slovenija nista brezbrižni do najbolj ogroženih prebivalcev in se pri nas izvaja od leta 2006 namenom zagotoviti pomoč materialno in socialno najbolj ogroženim osebam v Sloveniji v obliki prehrambnih izdelkov ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo socialno vključevanje materialno in socialno najbolj ogroženih oseb.

Operativni programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč za podporo iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim v obdobju 2014-2020  koordinira  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že od leta 2014. Ukrep pa izvajata Slovenska karitas in RKS. Pomoč v okviru Ukrepa je zagotovljena do leta 2023 in jo sofinancirana iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim.

Vsak izmed nas se lahko znajde v stiski. V Vodniku po socialnih pravicah so podrobno predstavljene oblike pomoči.

Za vse osebe, ki so v stiski so na voljo informacije glede Ukrepov za omilitev draginje za ranljive skupine in družine 

V ta namen imamo pri Karitas v Sloveniji šest centralnih skladišč (Nad)Škofijskih karitas in več kot 300 razdelilnih mest.

V neposredno pomoč s hrano je  bilo v preteklem letu vključenih več kot 91.000 prejemnikov.  S tem ukrepom so bili najbolj ogroženim zagotovljeni artikli osnovne hrane izbrane s strani Ministrstva v skupni višini 1.663 ton prehrambnih artiklov: mleko, olje, testenine, moka, riž in konzervirana zelenjava.

V letu 2022 je bilo v vseh 6 centralnih skladiščih (nad)škofijskih Karitas (Ljubljana, Maribor, Celje, Koper, Novo mesto in Murska Sobota )  izvedenih več dobav prehrambnih artiklov iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Prva dobava je potekala v mesecu januarju in februarju. Druga dobava je bila realizirana v mesecu aprilu. Zadnja tretja dobava pa poteka v času od 1. septembra do 11. novembra 2022. Dobavljeni so bili naslednji prehrambni artikli: pšenična moka TIP 500, kratke in dolge testenine, brušen dolgozrnati riž, mleko, olje, mešana marmelada, konzervirana zelenjava – pelati, fižol in grah.  Skupaj je bilo v letu 2022 v centralna skladišča dostavljeno 2.125,4 ton prehrambnih artiklov.

Vsi prejeti artikli so po vsaki dobavi v centralna skladišča distribuirani na več kot 300 razdelilnih mest Karitas. Le tam pa srčni prostovoljci Karitas skrbno pripravljajo pakete pomoči za posameznike in družine, ki potrebujejo tovrstno pomoč. Preostalo hrano zagotovi Karitas iz drugih virov.

Podrobnejše informacije o terminih razdeljevanja hrane in o upravičenosti do prehrambnih izdelkov so na voljo na posameznih Škofijskih karitas.

Karitas spodbuja solidarnosti med uporabniki. Artikle, ki jih ne uporabljate, pustite drugim – s tem preprečite prodajo hrane in metanje hrane v smeti.

Ob prejemu hrane iz Sklada so prejemniki pomoči deležni tudi izvajanja t.i. spremljevalnih ukrepov – osebnega stika s prostovoljci, sodelavci Karitas. Tako so deležni tudi druge pomoči in podpore, kot npr:
–      pogovor in poslušanje,
–      opogumljanje,
–      informiranje,
–      svetovanje,
–      individualna obravnava,
–      delavnice in predavanja,
–      učenje, kako preživeti z manj dohodki,
–      izobraževanje.

V okviru programa smo pripravili tudi zgibanko za ŠK Celje, ŠK Ljubljana, ŠK Koper, ŠK Novo mesto, ŠK Mursko Soboto, NŠK Maribor.
Za dodatne informacije o možnostih koriščenja storitev spremljevalnih ukrepov se, prosimo, obrnite na najbližjo Karitas.

Kdo je upravičen do te pomoči?

Družine in posamezniki, ki zaradi nizkih dohodkov nimajo dovolj za vsakdanje preživetje in plačilo stroškov:

* prejemniki DSP,
* delavci, katerih podjetje je šlo v stečaj ali že več mesecev niso dobili plače,
* zaposleni z minimalno plačo,
* enostarševske družine,
* upokojenci z nizkimi pokojninami,
* brezdomci, begunci, tujci …,
* posamezniki, ki so se zaradi nesreče ali bolezni znašli v težki situaciji,
* posamezniki in družine pri katerih Karitas prepozna stisko.
Kriteriji pomoči so določeni v Pravilnikih (N)ŠK in so usklajeni z Ministrstvom.

Dejavnost razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov je financirana iz Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014-2023.

logo_mddszSklad za evropsko pomoč najbolj ogrozenim