Kam po pomoč

Če si žrtev trgovine z ljudmi za pomoč pokliči:
If you are a victim of human trafficking or forced prostitution, call for help:
Если ты жертва торговли людьми или насильственной проституции, звони:
00386 31 470 151,  00386 1 300 59 62, e-naslov: [email protected]

Če si ženska v stiski in potrebuješ varno okolje, za pomoč pokliči:
If you’re a woman in distress and you need a safe environment, call for help:
Если ты женщина в беде и тебе нужно безопасное место, звони:
00386 1 366 77 21

Pomoč žrtvam trgovine z ljudmi

Slovenska karitas v skladu s pogodbo z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS – Krizna namestitev žrtvam trgovine z ljudmi nudi:

 • Varno okolje: namestitev, prehrana, oskrba
 • Dosegljivost: 24- urna dosegljivost po telefonu za žrtve
 • Zdravstveno varstvo: pomoč pri dostopu do osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje
 • Tolmačenje: v 19 različnih jezikih
 • Varnost: zagotavljanje varnosti žrtev in zaposlenih
 • Svetovanje: psihosocialna podpora, svetovanje in nudenje informacij v zvezi z njihovimi pravicami v jeziku, ki ga razumejo
 • Vrnitev v državo: pomoč pri urejanju žrtve nazaj v izvorno državo

Druge oblike pomoči

Kakšno pomoč žrtvam nudi Slovenska karitas

Slovenska karitas se je v svojih letih delovanja preko različnih socialnih programov srečevala s problematiko trgovine z ljudmi v okviru programov pomoči ženskam v stiski in odvisnikom. Na pobudo iz Rima se je Slovenska karitas aktivno pričela izobraževati na področju trgovine z ljudmi ter leta 2006 pričela z aktivnim delovanjem na različnih področjih boja proti trgovini z ljudmi.

Področja dela Slovenske karitas v boju proti trgovini z ljudmi:

 • preventivne aktivnosti
 • namestitev žrtev v varno okolje
 • celostna oskrba žrtev
 • izobraževanje
 • mednarodno sodelovanje.

Slovenska karitas od leta 2006 izvaja Projekt Oskrba žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji – krizna namestitev,ki zajema nastanitev in nudenje psihosocialne podpore vsem žrtvam trgovine z ljudmi pri nujnem umiku iz ogrožujočih okoliščin ter informiranje in osveščanje otrok, mladih in vzgojno pedagoškega kadra o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS.

Leta 2006 smo postali člani Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi, kjer sodelujemo z institucijami in organizacijami v državi na področju preventive, pregona kaznivih dejanj ter pomoči žrtvam.

Prav tako sodelujemo in se povezujemo z različnimi domačimi in mednarodnimi organizacijami in institucijami, ki delujejo na sorodnih področjih pomoči žrtvam trgovine z ljudmi (Coatnet, Caritas Europa, Caritas Internationalis).

Smo tisti, ki v polnosti pomagamo vsem žrtvam trgovine z ljudmi na območju Slovenije pri umiku iz ogrožujočih okoliščin, ter tisti, ki osveščamo širšo javnost o pereči problematiki.

Pravni okvir področja žrtev trgovine z ljudmi

Nacionalna zakonodaja

Mednarodni dokumenti