Smernice za pomoč žrtvam trgovine z ljudmi v zdravstvu in socialnem varstvu

Strokovni delavci v zdravstvu in socialnem varstvu so pogosto edina vez med žrtvijo in programi za pomoč. Zato bodimo pozorni. K ukrepanju nas zavezuje tudi zakonodaja.