RAZVOJNI IN HUMANITRANO-RAZVOJNI PROJEKTI SLOVENSKE KARITAS DRUGJE PO SVETU

Projekti v teku

Projekt »Celostna oskrba sirskih begunk, žrtev nasilja na podlagi spola v Libanonu« poteka v letih 2020 do 2022 v partnerskem sodelovanju Slovenske karitas s Caritas Libanon. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS.

Že 8 let razmere v Siriji močno vplivajo na humanitarno ter družbeno-ekonomsko stanje v Libanonu. Po podatkih UNHCR iz leta 2019 je na območju celotnega v Libanona 947.063 Sirskih beguncev, od tega 52,3% žensk. Pri skrbi za varnost begunk, ostajata diskriminacija in nasilje na podlagi spola med največjimi izzivi. Ogroženo je njihovo zdravje, varnost, psihosocialno in ekonomsko stanje.

Cilj projekta je nuditi 80 sirskim begunkam (ženskam in mladim dekletom, žrtvam nasilja na podlagi spola) celostno oskrbo, zaščito in izboljšanje njihovega položaja v dveh zavetiščih Caritas Libanon. Ženskam in dekletom bo zagotovljena varnost, poskrbljeno bo za ustrezno namestitev, oskrbo s prehrano, higienskimi pripomočki in obleko ter z zdravstveno oskrbo. Na voljo jim bodo tudi psihosocialne in pravne storitve ter usposabljanja za pridobitev potrebnih znanj in spretnosti (kuhanje, šivanje, računalništvo), ki jim bodo znatno olajšala preživetje po odhodu iz zavetišča. Zaradi pandemije COVID-19 bo dodatno poskrbljeno za zaščitna sredstva, tako za zaposlene kot za begunke, redno bodo razkuženi prostori zavetišč, zgrajene in opremljene bodo štiri sobe za izolacijo. Skupna vrednost projekta je 213.509 EUR, Ministrstvo za zunanje zadeve RS prispeva 200.000 EUR, ostalo Karitas.

This image has an empty alt attribute; its file name is Caritas-Libanon-_begunke-2-1024x683.jpg

Do januarja 2021 je Caritas Libanon z zavetiščem, hrano, higienskimi pripomočki, obleko, zdravstveno, psihosocialno in pravno pomočjo ter učenjem novih veščin v sklopu slovenskega projekta pomagala 31 sirskim ženskam in dekletom, žrtvam nasilja na podlagi spola ter 38 otrokom, ki so prišli v zavetišča skupaj z ženskami. ❤
Ženskam, otrokom  in kadru so priskrbeli tudi zaščitna sredstva in opremo pred širjenje COVID-19.
Da lahko sprejemajo nove primere žrtev nasilja v času epidemije, so preko projekta obnovili tudi 6 sob za zagotavljanje 14 dnevne izolacije ob prihodu.

Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade RS.

*************************************************************************

Zaključeni projekti 

 ŠRILANKA

1.   Mullaithivu in Batticaloa: Po cunamiju in vojni smo v letih 2005 do 2010 smo na Slovenski Karitas podprli obnovo 75-ih bivališč, gradnjo 30-ih novih bivališč, obnovo šole za dekleta ter nakup 40-ih ribiških čolnov namenjeno za preživetje ljudi na območju krajev Mullaithivu in Batticaloa na V in SV Šrilanke.

*************************************************************************

2.   Batticaloa: Ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS, smo na območju kraja Batticaloa v času od julija do konca oktobra2012 v partnerstvu s Caritas Šrilanke, izvedli humanitarno – razvojni projekt z naslovom “Zagotavljanje psihosocialne pomoči otrokom in mladostnikom iz območja kraja Batticaloa na vzhodu Šrilanke.

Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade RS.

*************************************************************************

HAITI 

 

1.    Riviere Froide: V sodelovanju s Caritas Slovaško smo v letih 2010 in 2011 podprli gradnjo sirotišnice za 30 otrok s posebnimi potrebami na območju »Pourt au prince« na Hitiju.

     

*************************************************************************

2.    Riviere Froide: V letu 2012 smo v partnerstvu s Caritas Slovaško in lokalno partnersko organizacijo na Haitiju Congrégation Petites Soeurs de Sainte Therese, ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS, podprli humanitarno – razvojni projekt z naslovom “Zagotavljanje oskrbe z vodo in izboljšanje zdravja otrok s posebnimi potrebami v sirotišnici v kraju Riviere Froide na območju Port-au-prince-ja na Haitiju”. Preko projekta smo podprli nakup vodne črpalke na generator in materiala za vodovodno instalacijo ter napeljavo le-tega ter tako zagotovili dostop do pitne vode za potrebe otrok v sirotišnici, ki je že začela s svojim polnim delovanjem.

This image has an empty alt attribute; its file name is Ministry-of-foreign-affairs-Slovenia-2.jpg

Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade RS.