RAZVOJNI IN HUMANITRANO-RAZVOJNI PROJEKTI SLOVENSKE KARITAS DRUGJE PO SVETU

Projekti v teku 

  • JUŽNI SUDAN

Projekt »Krepitev odpornosti na krize in opolnomočenje žensk v Južnem Sudanu«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v letih 2023 do 2025, poteka v partnerstvu s Caritas Južni Sudan, je namenjen krepitvi odpornosti ranljivih v Južnem Sudanu, še posebej ženskam in otrokom iz gostiteljskih in notranje razseljenih skupnosti, ki jih je prizadel dlje trajajoči konflikt, podnebna kriza in recesija. Posledično je konec 2022 trpelo zaradi akutne negotovosti preskrbe s hrano 6,6 mio ljudi. V projektu bomo zato za najbolj ranljive, v 4 zveznih državah, Severni Bahr El Ghazal, Zahodni Bahr El Ghazal, Warrap in Vzhodni Ekvatoriji, zagotovili večjo varnost preskrbe s hrano,  vodo in okrepili odpornost za nadaljnje krize. Z zagotovljenem nujne pomoči s hrano, z usposabljanjem za boljše in podnebno pametne kmetijske prakse, zagotovitvijo semen, živali in orodij za obdelovanje, z nasipi za preprečevanje poplav, s skupinami za varčevanje in zagon dejavnosti. Z vrtinama za vodo se bo izboljšala oskrba z vodo. Z vzpostavitvijo skupin pa se bo s kartiranjem, pripravo in izvedbo načrta za zmanjšanje tveganj nesreče, povečala odpornost prebivalstva na krize. Hkrati se bo opolnomočilo tudi  žrtve nasilja na podlagi spola z odzivom nanj in z ozaveščanjem, da se ga preprečuje, saj je kar 2,6 mio žensk v Južnem Sudanu izpostavljenih temu nasilju, kot tudi mnogi otroci, ki so žrtve zlorab. V vzpostavljenih 24 varnih prostorih bodo deležni psihosocialne podpore in različnih aktivnosti opolnomočenja. Prispeval bo k podcilju trajnostnega razvoja 2.1 (odpravi lakote), 13.3. (k zmogljivostim za blaženje podnebnih sprememb) in 5.2. (k izkoreninjenjem vseh oblik nasilja nad ženskami in deklicami). Slovenski partnerji so tudi podjetje GeoCodis, radio Ognjišče in Zavod sv. Stanislava, ki k projektu prispevajo ali s svojim znanjem, storitvami ali s finančnimi donacijami. skupna vrednost projekta je 490.889,10 EUR, od tega ga sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v vrednosti. 410.000 EUR.

  • LIBANON

Projekt ‘ Opolnomočenje ranljivih žensk v Libanonu pred nasiljem na podlagi spola’, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v letih 2023 do 2025 in poteka v partnerstvu s Caritas Libanon, je namenjen krepitvi vloge žensk/deklic v regijah Akkar in North v Libanonu. V primerjavi z moškimi so v neenakem položaju, imajo manj možnosti odločanja v družini in družbi, pogosto doživljajo nasilje na podlagi spola in živijo v revščini. Cilj je opolnomočiti in oskrbeti ranljive libanonske ženske in njihove otroke z osnovno pomočjo za življenje ter opolnomočiti in zaščititi pred nasiljem preko 800 ranljivih libanonskih žensk/deklic in sirskih begunk, potencialnih žrtev ali žrtev nasilja zaradi spola, skupaj z vsaj 100 moškimi/fanti iz obeh skupnostih. Dosežen bo s krepitvijo zmogljivosti lokalnega osebja za boljše odzivanje in pomoč ranljivim ženskam, z obsežnim preventivnim ozaveščanjem o problematiki nasilja zaradi spola, dodatno psihosocialno podporo in delavnicami za ranljive ženske za krepitev življenjskih veščin za obvladovanje stresa, krepitev njihovih vlog, pri ustvarjanju dohodka in iskanju zaposlitve ter omogočanjem žrtvam hitro oskrbo v varnih namestitvah in kasneje pomoč pri samostojnem življenju. Z naštetimi aktivnostmi bo projekt prispeval k uresničevanju podcilja trajnostnega razvoja5.2., da se izkorenini vse oblike nasilja nad ženskami/deklicami. Za doseganje podcilja1.2. in 2.1., ki prispeva k dostopu do zdrave, hranljive in zadostne hrane ljudem, ki živijo v težkih razmerah in s tem k zmanjšanju deleža ljudi, ki živijo v revščini, bodo v sklopu projekta revne ženske z otroci prejele večnamensko finančno pomoč. Dodatna pomoč bo zagotovljena preko humanitarne pošiljke, h kateri bodo prispevala tudi slovenska podjetja; Cargo-partner, Sanolabor in Simps’ ter Zdravniška zbornica Slovenije. Partnerja v projektu sta tudi podjetji Metropolitana in Družina, ki bosta prav tako prispevala k uresničevanju ciljev projekta.

Svoj dar za pomoč Libanonu lahko prispevate na: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, Namen: Pomoč Libanon , Koda namena: CHAR, BIC banke: LJBASI2X,  Sklic: 00 880. HVALA iz srca!

 

 

 

 

 

 

Projekta v Libanonu in Južnem Sudanu sofinancira Ministrstvo za zunanje in zadeve Republike Slovenije. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade RS.

Zaključeni projekti

Projekt »Celostna oskrba sirskih begunk, žrtev nasilja na podlagi spola v Libanonu« poteka v letih 2020 do 2022 v partnerskem sodelovanju Slovenske karitas s Caritas Libanon. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS.

Že 8 let razmere v Siriji močno vplivajo na humanitarno ter družbeno-ekonomsko stanje v Libanonu. Po podatkih UNHCR iz leta 2019 je na območju celotnega v Libanona 947.063 Sirskih beguncev, od tega 52,3% žensk. Pri skrbi za varnost begunk, ostajata diskriminacija in nasilje na podlagi spola med največjimi izzivi. Ogroženo je njihovo zdravje, varnost, psihosocialno in ekonomsko stanje.

Cilj projekta je nuditi 80 sirskim begunkam (ženskam in mladim dekletom, žrtvam nasilja na podlagi spola) celostno oskrbo, zaščito in izboljšanje njihovega položaja v dveh zavetiščih Caritas Libanon. Ženskam in dekletom bo zagotovljena varnost, poskrbljeno bo za ustrezno namestitev, oskrbo s prehrano, higienskimi pripomočki in obleko ter z zdravstveno oskrbo. Na voljo jim bodo tudi psihosocialne in pravne storitve ter usposabljanja za pridobitev potrebnih znanj in spretnosti (kuhanje, šivanje, računalništvo), ki jim bodo znatno olajšala preživetje po odhodu iz zavetišča. Zaradi pandemije COVID-19 bo dodatno poskrbljeno za zaščitna sredstva, tako za zaposlene kot za begunke, redno bodo razkuženi prostori zavetišč, zgrajene in opremljene bodo štiri sobe za izolacijo. Skupna vrednost projekta je 213.509 EUR, Ministrstvo za zunanje zadeve RS prispeva 200.000 EUR, ostalo Karitas.

This image has an empty alt attribute; its file name is Caritas-Libanon-_begunke-2-1024x683.jpg

 
Do januarja 2021 je Caritas Libanon z zavetiščem, hrano, higienskimi pripomočki, obleko, zdravstveno, psihosocialno in pravno pomočjo ter učenjem novih veščin v sklopu slovenskega projekta pomagala 31 sirskim ženskam in dekletom, žrtvam nasilja na podlagi spola ter 38 otrokom, ki so prišli v zavetišča skupaj z ženskami. ❤
 
 
 
 
Ženskam, otrokom  in kadru so priskrbeli tudi zaščitna sredstva in opremo pred širjenje COVID-19.
 
Da lahko sprejemajo nove primere žrtev nasilja v času epidemije, so preko projekta obnovili tudi 6 sob za zagotavljanje 14 dnevne izolacije ob prihodu.

Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade RS.

*************************************************************************

Zaključeni projekti 

 ŠRILANKA

1.   Mullaithivu in Batticaloa: Po cunamiju in vojni smo v letih 2005 do 2010 smo na Slovenski Karitas podprli obnovo 75-ih bivališč, gradnjo 30-ih novih bivališč, obnovo šole za dekleta ter nakup 40-ih ribiških čolnov namenjeno za preživetje ljudi na območju krajev Mullaithivu in Batticaloa na V in SV Šrilanke.

*************************************************************************

2.   Batticaloa: Ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS, smo na območju kraja Batticaloa v času od julija do konca oktobra2012 v partnerstvu s Caritas Šrilanke, izvedli humanitarno – razvojni projekt z naslovom “Zagotavljanje psihosocialne pomoči otrokom in mladostnikom iz območja kraja Batticaloa na vzhodu Šrilanke.

Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade RS.

*************************************************************************

HAITI 

 

1.    Riviere Froide: V sodelovanju s Caritas Slovaško smo v letih 2010 in 2011 podprli gradnjo sirotišnice za 30 otrok s posebnimi potrebami na območju »Pourt au prince« na Hitiju.

     

*************************************************************************

2.    Riviere Froide: V letu 2012 smo v partnerstvu s Caritas Slovaško in lokalno partnersko organizacijo na Haitiju Congrégation Petites Soeurs de Sainte Therese, ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS, podprli humanitarno – razvojni projekt z naslovom “Zagotavljanje oskrbe z vodo in izboljšanje zdravja otrok s posebnimi potrebami v sirotišnici v kraju Riviere Froide na območju Port-au-prince-ja na Haitiju”. Preko projekta smo podprli nakup vodne črpalke na generator in materiala za vodovodno instalacijo ter napeljavo le-tega ter tako zagotovili dostop do pitne vode za potrebe otrok v sirotišnici, ki je že začela s svojim polnim delovanjem.

This image has an empty alt attribute; its file name is Ministry-of-foreign-affairs-Slovenia-2.jpg

Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade RS.