➡️ Gradiva za učitelje

➡️ Izvedene delavnice za šole in vrtce

ŽIVI PREPROSTO IN SOLIDARNO – V SMERI PODNEBNE PRAVIČNOSTI

 Ostale aktivnosti  Na Slovenski Karitas smo v začetku leta 2010 začeli s triletnim mednarodnim projektom ozaveščanja in izobraževanja za razvoj o problematiki podnebnih sprememb v državah v razvoju z naslovom “V smeri podnebne pravičnosti v državah v razvoju, s poudarkom na podsaharski Afriki”, ki ga sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Nosilka projekta je Slovenska karitas. Poteka v partnerstvu s Karitas Slovaško. V okviru projekta v Sloveniji in na Slovaškem potekajo različne izobraževalne aktivnosti. Glavne dejavnosti so namenjenene predvsem mladim po vrtcih in šolah, učiteljem, politikom in širši javnosti v Sloveniji in na Slovaškem.

S projektom želimo sporočiti, da bodo posledice podnebnih sprememb najbolj prizadele revne države, ki so najmanj prispevale k tem spremembam. Zaradi različnih naravnih nesreč, kot so suše in poplave, prebivalci revnih dežel že sedaj občutijo veliko pomanjkanje pitne vode in hrane, razširjajo se številne bolezni, ogrožena so številna življenja ljudi.

V okviru projekta potekajo naslednje aktivnosti:
* Likovne, literarne, ustvarjalne in interaktivne delavnice za vrtce, OŠ in SŠ
* Izobraževanja za učitelje
* Tek podnebne solidarnosti
* Potujoča izobraževalna razstava
* Mendaroni seminar
* Pričevanja gostov iz Malavija po SŠ
* Sodelovanje pri javnih kampanijah (Očistimo Slovenijo …)

Preko različnih pripravljenih didaktičnih gradiv in izvedenih aktivnostih bo projekt prispeval k naslednjim ciljem:

  • da bodo prebivalci v Sloveniji in na Slovaškem razumeli, da posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo prebivalce držav v razvoju in tam zavirajo proces razvoja ter kakšna je pri tem soodvisnost med razvitimi državami in državami v razvoju;
  • k izražanju solidarnost s tistimi, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, še posebno v Afriki;
  • k razumevanju nujnosti povečanja deleža uradne razvojne pomoči državam v razvoju ter k aktiviranju podpore politikam za reševanje problematike podnebnih sprememb in revščine, da bi vlade namenile več sredstev za razvojno pomoč in se tako približale uresničitvi Razvojnih ciljev tisočletja

Ob zaključku projekta je natala tematska publikacija Živi preprosto in solidarno v smeri podnebne pravičnosti, v kateri predstavljamo opis problemetaike, vse izvedene dejavnosti v okviru projekta, didaktična navodila za izvedbo delavnic v vrtcih in šolah, simbolično razstavo izdelkov mladih, ki so sodelovali v projektu in odprto pismo, ki so ga prejeli vsi aktualni slovenski politiki. V pismu jih pozivamo, da bi naredili več za reševanje problematike podnebnih sprememb in zmanjševanje globalne revščine, še posebno v Afriki.  Njihove dogovore si lahko preberete tukaj:

Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije
Karl Erjavec, minister za zunanje zadeve
Mateja Pučnik, poslanka Državnega zbora RS, SDS

Mirko Brulc, poslanec Državnega zbora RS, SD
Srečko Meh, poslanec Državnega zbora RS, SD
Matej Tonin, poslanec Državnega zbora RS, NSi
dr. Tomaž Gantar, minister za zdravje
dr. Vinko Gorenak, misnister za notranje zadeve
Jakob Presečnik, podpredsednik Državnega zbora RS, SLS
Ljudmila Novak, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu
Jože Tanko, poslanec Državega zbora RS, SDS
Janko Veber, poslanec Državnega zbora RS, SD


“Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti”

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. Nosilec projekta je Slovenska Karitas. Projekt poteka v sodelovanju s Karitas Slovaško. Stališča izražena na spletni strani ne odražajo nujno tudi stališč EC in MZZ RS.