TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI (vrtci, OŠ in SŠ)

V okviru mednarodnega projekta ozaveščanja in izobraževanja za razvoj z naslovom “V smeri podnebne pravičnosti v državah v razvoju s poudarkom na podsaharski Afriki” so v leti 2010/2011 nastala različna didaktična gradiva za učitelje.

Na Slovenski karitas vsa ta leta nadaljujemo z izvedbo »Tek-a podnebne solidarnosti«, v okviru katerega otroci  tečejo v solidarnosti do ljudi v revnejših državah, predvsem v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo. S pretečenimi kilometri otrok želimo v šolskem letu 2020/21 zgraditi že deseti »Krog solidarnosti okoli planeta Zemlje« (en krog okoli ekvatorja meri 40.075 km, za 11 krogov je potrebno skupaj preteči 440.825 km). Do sedaj nam je od šolskega leta 2010/11 do konca šolskega leta 2020/21 uspelo preteči za solidarnost že kar 441.582,90 km (11,02 obsega ekvatorja), kar je res čudovito.


NOVOST :
KAKO POSADITI DREVO V AFRIKI? Mlade tekače spodbudite, da si pred izvedbo Tek-a poiščejo sponzorje tek-a (starše, stare starše in druge sorodnike…), ki jim bodo za vsak pretečeni km podarili 1EUR, kolikor stane sadika drevesa v Afriki. Slovenska karitas bo zbrana sredstva posredovala Karitas v Keniji in Malaviju, kjer že danes občutijo hude posledice podnebnim sprememb, predvsem s povečanjem sušnih obdobij. Sodelavci lokalnih Karitas v Afriki bodo s pomočjo darovanih sredstev kupili sadike dreves in jih skupaj z mladimi posadili. S tem se bo v teh krajih trajno blažil vpliv posledic podnebnih sprememb. Vas kot mentorje prosimo, da nato prostovoljna zbrana sredstva mladih tekačev Tek-a podnebne solidarnosti nakažete na:
Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, Sklic: SI 00 214, Namen: Posadimo drevo v Afriki, Koda namena: CHAR, BIC banke: LJBASI2X.

Gradiva so tematsko povezana z različnimi aktivnostmi v projektu. Nekatera gradiva lahko prejmete v tiskani obliki, obrnite se na: [email protected]  ali 01 300 59 60/64.

POVEZAVA DO SPLETNEGA PRIJAVNEGA OBRAZCA 2022/2023

Ob zaključku izvedbe projekta Tek podnebne solidarnosti je potrebno izpolniti povratni obrazec in pripraviti končno poročilo.

POVRATNI OBRAZEC – Srednja šola

POVRATNI OBRAZEC – Osnovna šola

POVRATNI OBRAZEC – Vrtec

GRADIVA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

* Navodila za izvedbo Teka podnebne solidarnosti – šole
*delavnice OŠ
*delavnice SŠ

* Tematska publikacija “Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti”
* Fotogovorica navodila
* PPT predstavitev Živi preprosto – v smeri podnebne pravičnosti
Dramska igra Popotovanja štrka Simona
navodila Soncnice
* Zgodba o dečku Nangiru iz Kenije
* Delavnica pri predmetu angleščina
* delavnica za pouk angleščine
*problemsko drevo drevo rešitev

GRADIVA ZA VRTCE
*Navodila za izvedbo Teka podnebne solidarnosti – vrtci
delavnice VRTCI

* Tematska publikacija “Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti”
Zgodba o dečku Nangiru iz Kenije
* EKO spomin
* Zgodba o dečku Nangiru iz Kenije
* Fotogovoricanavodila
Dramska igra Popotovanja štrka Simona
navodila Soncnice

DELAVNICE ZA VRTCE IN OŠ
DELAVNICE_Prihodnost je v naših rokah_za VRTCE in OŠ _ 2010

DELAVNICE NA TEMO LAKOTE:
*Ena človeška družina, hrana za vse_Slovenska karitas (didaktična PPS predstavitev)
*Delavnica o lakoti v povezavi z izvedbo teka podbne solidarnosti_navodila za mentorje (navodila za učitelje in vzgojitelje)

FILMI, ki so nastali v okviru projekta: