Zdravstvene težave žrtev trgovine z ljudmi in varovanje zdravja

Večina žrtev nima pravočasnega dostopa do zdravstvene oskrbe, zato je verjetno, da se bodo njihove zdravstvene težave stopnjevale. Ker nimajo urejenih dokumentov, pogosto tudi niso zavarovane. Nastopi vprašanje, kam se lahko obrnejo po pomoč.

Zdravstvene težave žrtev trgovine z ljudmi

Zdravstvene težave pri žrtvah trgovine z ljudmi so v veliki meri posledica več dejavnikov: pomanjkanja hrane in spanja, ekstremnega stresa, nevarnosti potovanja, nasilja (fizičnega in spolnega), dolgih delavnikov brez počitka, nevarnega dela ter neustreznih delovnih razmer, ki niso v skladu z delovnopravno zakonodajo oziroma drugimi predpisi, ki to urejajo.

Večina žrtev nima pravočasnega dostopa do zdravstvene oskrbe, zato je verjetno, da se bodo zdravstvene težave še stopnjevale.

Psihično nasilje nad žrtvami povzroča visoko stopnjo posttravmatske stresne motnje in začetek duševnih bolezni. Žrtve trgovine z ljudmi so manj stabilne, bolj izolirane, doživljajo več strahu, imajo hujše travme in večjo potrebo po duševnem zdravju kot druge žrtve kaznivih dejanj.

Pogoste negativne posledice za zdravje:

 • anksioznost, posttravmatska stresna motnja, depresija, motnje, povezane s stresom, dezorientiranost, zmedenost, fobije in napadi panike, občutki nemoči, sramu, ponižanja, šoka, zanikanja ali nezaupanja, znaki samomorilnosti
 • glavoboli
 • prebavne težave, nezdrava izguba teže
 • kronične bolezni (težave s hrbtom, sluhom, srčnožilnim ali dihalnim sistemom, bolečine rok zaradi dela v nevarnih delovnih razmerah z neomejenim delovnim časom, npr. v kmetijstvu in na gradbiščih, težave z očmi zaradi dela s slabo osvetlitvijo v prostorih (šiviljska industrija ipd.)
 • pohabljenje, ki ga povzročajo sanitarni in nevarni medicinski postopki, ki jih izvaja tako imenovani »zdravnik« v trgovini z ljudmi
 • brazgotine, odrgnine, cigaretne opekline, telesne poškodbe, modrice (žrtve spolne industrije pogosto pretepajo na delih telesa, kjer poškodbe ne bodo kazile zunanjega videza, kot je spodnji del hrbta)
 • nalezljive bolezni, kot je tuberkuloza
 • težave z ustnim zdravjem
 • spolno prenosljive bolezni, bolečine v nožnici, neželena nosečnost zaradi posilstva ali prisilne prostitucije, bolečine v medenici, rektalne težave in težave pri uriniranju zaradi dela v spolni industriji
 • zasvojenost z alkoholom in drogami
 • kulturni šok.

V nadaljevanju želimo predstaviti kaj lahko stori žrtev v primeru, da nima urejenega zdravstvenega statusa ter iz katerega naslova javnega zdravstva jim lahko pripada zdravljenje.

Žrtve trgovine z ljudmi – pravica do nujnega zdravstvenega varstva

Zakon o tujcih (ZTuj-2) opredeljuje statuse tujcev in njihove pravice. Navadno imajo te osebe samo pravico do nujnega zdravstvenega varstva. To velja tudi za žrtve trgovine z ljudmi.

Zakon o tujcih (ZTuj-2) v 50. členu opredeljuje, da je žrtvi trgovine z ljudmi, ki ji je izdano dovoljenje za začasno prebivanje in nima sredstev za preživljanje, ima pravico do nujnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.

Kaj je v Sloveniji nujno zdravljenje?

Nezavarovana oseba je v Sloveniji iz naslova javnega zdravstva upravičena zgolj do nujnega zdravljenja. Natančneje pa jo opredeljujejo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja v 103. členu:

“Nujna medicinska pomoč iz dvanajste alineje 1. točke prvega odstavka 23. člena zakona (ZZVZZ) vključuje storitve oživljanja, storitve potrebne za ohranjanje življenjskih funkcij, za preprečitev hudega poslabšanja zdravstvenega stanja nenadno obolelih, poškodovanih in kronično bolnih. Storitve se zagotavljajo do stabilizacije življenjskih funkcij oziroma do začetka zdravljenja na ustreznem mestu. Nujni reševalni prevozi so vključeni v storitve nujne medicinske pomoči.

Nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve vključujejo:

 • takojšnje zdravljenje po nudenju nujne medicinske pomoči, v kolikor je to potrebno,
 • oskrbo ran, preprečitev nenadnih in usodnih poslabšanj kroničnih bolezni oziroma zdravstvenega stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov ali njihovih funkcij, 
 • zdravljenje zvinov in zlomov ter poškodb, ki zahtevajo specialistično obravnavo, 
 • zdravljenje zastrupitev, 
 • storitve za preprečevanje širjenja infekcij, ki bi pri zavarovani osebi utegnilepovzročiti septično stanje, 
 • zdravljenje bolezni, za katere je z zakonom predpisano obvezno zdravljenje ali storitve, ki so z zakonom opredeljene kot obvezne in za katere ni plačnik država, delodajalec ali zavarovana oseba sama, 
 • zdravila, predpisana na recept s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje stanj iz predhodnih alinej, 
 • pripomočke, potrebne za obravnavo stanj iz predhodnih alinej in sicer v obsegu, standardih in normativih, kot jih določajo pravila.”

Zdravstveno zavarovanje zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost med boleznijo ali poškodbo, saj pokriva s tem povezane stroške.

V Republiki Sloveniji imamo obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Tujci, ki niso vključeni v zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji, imajo pravico do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev, za katere se plačilo zagotovi v skladu z evropskim pravnim redom, mednarodnimi sporazumi ali iz državnega proračuna.

Pomoč R Sloveniji žrtvam trgovine z ljudmi

Republika Slovenija iz proračuna zagotavlja sredstva iz štirinajste alinje 1. točke prvega ostavka 7. člena zakona (ZZVZZ ) za “nujno zdravljenje oseb neznanega prebivališča, tujcev iz držav, s katerimi niso sklenjene mednarodne pogodbe, ter tujcev in državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini, ki začasno prebivajo v Republiki Sloveniji ali so na poti skozi državo in zanje ni bilo mogoče zagotoviti plačila zdravstvenih storitev, kakor tudi za druge osebe, ki po določbah tega zakona niso vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje in niso zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja.”

Pro Bono Ambulante v Slovenji

Pro bono Ambulante nudijo pomoč osebam brez stalnega prebivališča in osnovnega zdravstvenega zavarovanja ter vsem tistim, ki imajo osnovno zdravstveno zavarovanje, nimajo pa kot tujci, begunci oziroma azilanti pravice do dodatnega zdravstvenega zavarovanja, a potrebujejo še druge oblike pomoči.

Osebe, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja, se za osnovno zdravstveno pomoč lahko obrnete na ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

Seznam ambulant:

Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, Pro Bono
Mislejeva 3, 1000 Ljubljana
[email protected]
Telefon: +386 (0)1 437 20 10
Telefon: +386 (0)1 437 91 82
http://pro-bono.ordinacija.net
https://www.filantropija.org/ambulanta-za-osebe-brez-zdravstvenega-zavarovanja/

Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico
Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor
[email protected]
Telefon: 0590 80 359

Brezplačna ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja
Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj
[email protected]
T: 04 208 2 208
www.fajdigova.si

Ambulanta Pro Bono
Zdravstveni dom Koper
Dellavallejeva ulica 3, 6000 Koper – Capodistria
[email protected]
T: 05 66 47 341

Skupnostni center v Novi Gorici, Pro Bono Ambulanta
Bidovčeva ulica 2-4, 5000 Nova Gorica
[email protected]
T: 070 818 10

Preberite tudi

Viri

Vsebina je nastala v okviru projekta Zdrav, zavarovan in pravično plačan, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje.