V okviru mednarodnega projekta smo na Slovenski karitas pripravili likovne, ustvarjalne, literarne in  interaktivne delavnice ter o problematiki podnebnih sprememb, s poudarkom na podsaharski Afriki. Vodilni naslov delavnice je “Živi preprosto in solidarno –  v smeri podnebne pravičnosti”. Z njim želimo spodbuditi vse nas, da  razmišljamo tem kako da smo vsi na tem planetu odgovorni drug za drugega, da naša dejanja lahko vplivajo tudi na življenje na drugem koncu sveta.

Z delavnicami želimo učence spodbuditi, da bi razmišljali o tem kaj povzroča podnebne spremembe in kakšne so njihove posledice, kako le-te vplivajo na povečanje revščine in na življenja njihovih vrstnikov, še posebno v Afriki.

V učencih, dijakih in drugih mladih želimo prebuditi občutek odgovornosti do ravnanja z okoljem ter občutek solidarnosti do tistih, ki živijo v pomanjkanju in jih posledice sprememb podnebja najbolj prizadenejo.

V okviru projekta smo pripravili različna didaktična gradiva, ki jih lahko v tiskani obliki prejmet pri kontaktni osebi Mojci Urh, 01/ 300 59 65, [email protected]

OŠ in vrtci 2012/13

Vrtci 2012

OŠ in SŠ 2011/12

OŠ in SŠ 2010/11

Vrtci 2010