ŠTUDENTSKI TEK NA GRAD  2012

Število pretečenih km: 3.422,50 km.

V ponedeljek, 14. maja se je na Prešernovem trgu v Ljubljani zbralo okoli 2.000 tekačev, saj je ŠOU organiziral že 19. Študentski tek na grad, s čimer spodbuja k zdravemu načinu življenja med študenti in ostalimi sodelujočimi tekači. Tudi letos se je Študentskemu teku priključila Slovenska karitas okviru mednarodnega projekta ozaveščanja o problematiki podnebnih sprememb v povezavi z revščino v Afriki.

1369 tekačv je prejel majico na kateri je pisalo »Tečem za podnebno solidarnost in pravičnosti«. Dostikrat se ne zavedamo, kako naša dejanja vplivajo na življenje ljudi celega sveta. Prebivalci revnih dežel s svojim načinom življenja najmanj prispevajo k tem spremembam, občutijo pa hude posledice, ki se odražajo predvsem na njihovem zdravju in pri zagotavljanju osnovnih življenjskih potrebščin, kot sta pitna voda in hrana. Ravno mladi smo tisti, ki lahko vplivamo na zmanjšanje onesnaževanja okolja. Tekače smo spodbudili, da si lahko izbere namen teka; tako lahko tečejo iz solidarnosti do podhranjenih afriških otrok; njihovih sovrstnikov, ki nimajo dostopa do čiste pitne vode, ljudi, ki obolevajo zaradi dehidracije in diareje; … Študentje so skupaj pretekli 3.422,50 km.

Letos so se Študentskemu teku na grad priključile tudi nekatere osnovne šole, ena izmed njih je bila OŠ Frana Kocbeka Gornji grad, POŠ BOČNA. Učiteljica ga. Jelka Grudnik je povedala, da skupaj z učenci vsako jutro Tečejo za podnebno solidarnost in za sovrstnike v Afriki. Poudarila je še, da pazijo na prehrano in se generirajo. Učenci so bili navdušeni nad samim tekom, še posebno učenec, ko je kar tekel preko cilja, saj ga ni opazil. Tako ga je en izmed študentov dvignil v zrak in tako zaustavil. Majice pa so jih dodatno razveselile. Zagotovo učenci tega ne bodo kar tako pozabili.

Hvala vsem, ki ste prišeli in prispevali svoja 2,5 kilometra k gradnji kroga solidarnosi okoli planeta Zemlje.

V maju po več kot 100 osnovnih in srednjih šolah poteka “Tek podnebne solidarnosti”. Vsi pretečeni kilometri študentov, dijakov, učencev ter splošne javnosti bodo gradili krog solidarnosti okoli Zemlje, za kar je potrebno preteči 40.075 km. Vsakega izmed vas vabimo, da si v toplih mesecih vzame čas za tek in tej športni aktivnosti doda osebno noto solidarnosti do sočloveka.

ŠTUDENTSKI TEK NA GRAD  2011

Število pretečenih km: 4.072,5 km

9. maja 2011 je organizacija ŠOU šport v Ljubljani pripravila 18. Študentski tek na grad, teku se je letos pridružila tudi Slovenska Karitas, v okviru mednarodnega projekta ozaveščanja o problematiki podnebnih sprememb, s poudarkom na podsaharski Afriki. Projekt sofinancira EC in MZZ RS. Teka se je udeležilo 1629 tekačev. Vsak je prejel obesek za ključe, na katerem ga je spremljalo geslo projekta Slovenske Karitas “Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti”.

S študentskim tekom smo pretekli 4.072,5 km in najboljši so prejeli tudi simbolične nagrade. Med podeljevalci nagrad najboljšim tekačem sta bili tudi mag. Alenka Suhadolnik, MZZ RS – vodja sektorja za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč in Jana Lampe, sodelavka Slovenske Karitas iz mednarodnega oddelka.

Z geslom “Najraje tečem za solidarnost in pravičnost” smo želeli mlade spodbuditi, da svoj tek solidarnosti namenijo za svojega sovrstnika, ki ga posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo. Saj so ravno njihovi revnejši sovrstniki v državah v razvoju s svojim načinom življenja najmanj prispevali k tem spremembah, občutijo pa hude posledice, ki se odražajo predvsem na njihovem zdravju in pri zagotavljanju osnovnih življenjskih potrebščin, kot sta pitna voda, hrana, širjenje bolezni, povečanje revščine. Pri 2,5 km dolgi progi je imel vsak možnost najti svoj namen teka. Študentje so tekli so v solidarnosti do podhranjenih otrok v Afriki; deklic, ki hodijo kilometre daleč po vodo in zaradi tega izostajajo od pouka; ljudi, ki nimajo dostopa do čiste pitne vode; bolnih otrok.