vir: Javna agencija RS za varnost prometa

O PROJEKTU

Glavni namen projekta je ozaveščati otroke in starše o varnem dostopu otrok na dejavnosti, ki se izvajajo v župnijah in povečanje vidnosti starejših peščev, ki v večerni urah obiskujejo mašo v župnijah ali so naši uporabniki. Projekt se od leta 2017izvaja poleti in v jeseni. Izvajamo ga tudi v jeseni 2020.

Dodatne informacije: [email protected]

PREVENTIVNE DELAVNICE NA ORATORIJIH IN LETOVANJIH

Preventivna delavnica je sestavljena več delov:

TEORETIČNI DEL – IZOBRAŽEVANJE V MANJŠIH SKUPINAH: Otroci se  v manjših skupinah pogovarjajo o pravilni udeležbi v cestnem prometu. Animatorji  usmerjajo pogovor in tudi postavljajo vprašanja ter jih tako spodbujajo k razmišljanju. Animatorjem je v pomoč strokovno gradivo.

OGLED PREVENTIVNEGA FILMA – na CD ali na youtube kanalu Slovenske karitas

PRAKTIČNI DEL – POHOD PO KRAJU:V istih skupinah (ali vsi skupaj) se nato odpravijo po domačem kraju (do šole, igrišča,…) in  poskušajo upoštevati vse znanje, ki so ga predhodno dobili na teoretičnem delu delavnice. Še posebno se posvetijo nevarnim odsekom poti.

EVALVACIJA – VPRAŠALNIKOtroci izpolnijo kratek kviz. S tem še dodatno utrdijo svoje znanje.

PREVENTIVNI FILM 

Za namen akcije je bil posnet kratek preventivni filmček, ki je bil v obliki CDja dostavljen vsem 785 župnijam v Sloveniji. Župniki in kateheti so bili povabljeni, da z veroučenci obravnavajo tematiko varnosti v prometu. Filmčku so dodana strokovna gradiva  in navodila o varnosti v prometu. Na CDju pa so tudi do sedaj že posneti preventivni filmi Agencije RS za varnost prometa.

AKCIJA RAZDELJEVANJA ODSEVNIKOV IN INFORMIRANJA STARIH PEŠCEV O POMENU VIDNOSTI NA CESTI

Mladi so v župnijah s sodelovanjem koordinatorjev projekta pripravili preventivne delavnice za starejše.  Razdelili so tudi odsevne trakove starim udeležencem v prometu. Cilj projekta je stare informirati, da svetla oblačila in odsevni predmeti (trakovi, kresničke) povečajo njihovo opaznost na cesti in s tem tudi njihovo varnost.

KAJ LAHKO STORIMO ZA VEČJO VARNOST V PROMETU

(vir: Javna agencija RS za varnost prometa)

  • Pešec mora uporabljati prometne površine, namenjene hoji pešcev (pločniki, hodniki, prehodi, podhodi, nadhodi).
  • V kolikor ni zagotovljenega hodnika za pešce, mora pešec hoditi ob levem robu vozišča v smeri hoje.
  • Pešec se mora vedno prepričati o varnem prečkanju ceste. Preden stopimo na vozišče, obvezen pogled levo in desno. Cesto prečkamo hitro in brez nepotrebnega ustavljanja.
  • Ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti moramo nositi odsevnik na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču. Poskrbimo za večjo vidnost in varnost z uporabo svetlih in odsevnih oblačil ter odsevnih teles (odsevni trakovi, kresničke, uporaba svetilke).
  • Obvezna uporaba prehodov za pešce. Na semaforiziranih prehodih počakati na zeleno luč za pešce (predhodno pogled levo in desno), na nesemaforiziranih prehodih posebno pozornost nameniti približujočim se vozilom, da se ta dejansko ustavijo iz obeh smeri (vzpostavitev očesnega kontakta z voznikom, dvig roke).
  • Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje, poleg odsevnika, nositi tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu. Odrasli, ki ob cesti spremljajo otroke, le te držijo za roko na zunanji strani, proč od ceste.
  • Na avtocesti se ne smemo zadrževati izven vozila ob cestišču, saj je to izredno nevarno. V primeru izrednega dogodka poskrbimo za svojo varnost: vozilo ustavimo na odstavnem pasu z vsemi delujočimi utripalkami, oblečemo odsevni telovnik, zavarujemo mesto dogodka z varnostnim trikotnikom, izstopimo iz vozila in se umaknimo na varno za zaščitno ograjo ter pokličimo pomoč.
  • Vozniki poskrbite predvsem, davozite zmerno (počasneje ob megli, dežju, snegu in slabši vidljivosti), pričakujte pešce na cestah in jim odstopite prednost, pozorni bodite tudi na pešce na vozišču, kjer ni pločnikov. Za dobro vidljivost poskrbite s čiščenjem vseh stekel in ogledal na vašem vozilu. Ne uporabljajte mobilnega telefona med vožnjo, saj na ta način ogrožate tudi pešce.
vir: Javna agencija RS za varnost prometa

Projekt poteka v sklopu programa Slovenske karitas:

Projekt sofinancira Javna agencija RS za varnost prometa

 

Mnenja izražena v besedilu predstavljalo mnenja izvajalcev projekta in ne predstavljajo uradnega stališča Agencije RS za varnost prometa.