Aktivnosti projekta INVOLVED

Predstavitev projekta INVOLVED

Projekt INVOLVED je sofinanciran v okviru sredstev Interreg (ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj).

CELOTEN NASLOV:

Socialno vključevanje preko prostovoljstva in novih oblik zaposlovanja za osebe, ki jih ogrožata nezaposlenost in socialna izključenost / Soziale Integration arbeitsmarktferner und ausgrenzungsgefährdeter Menschen durch ehrenamtliches Engagement und neue Formen der Beschäftigung

GLAVNI CILJI:

  1. Vzpostavitev mreže organizacij Caritas na območju Alpe Adria
  2. Razvoj inovativnih pristopov socialnega vključevanja preko zaposlitvenih ukrepov za osebe, ki jih ogrožata oddaljenost od trga dela in družbe
  3. Ukrepi zaposlovanja v smislu spremljanega prostovoljskega dela

PROJEKTNI PARTNERJI:

  • Caritas Kärnten (vodilni partner),
  • Slovenska karitas,
  • Škofijska Karitas Celje,
  • Nadškofijska karitas Maribor,
  • Caritas Steiermark.

Trajanje projekta: od 1.9.2018 do 31.8.2021
Skupna vrednost projekta:  756.197,41 EUR. Lastni delež: 15 %.
Sofinancerji: Das Land Kärnten, Das Land Steiermark, Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije

Ne spreglejte: