Karitas je dobrodelna ustanova rimskokatoliške Cerkve na Slovenskem in ima namen, da uresničuje karitativno in socialno poslanstvo Cerkve.

Slovensko karitas je 1. maja 1990 ustanovila tedanja Slovenska pokrajinska škofovska konferenca. V nadaljevanju so bile ustanovljene še tri škofijske Karitas – Škofijska karitas Ljubljana 29. junija 1990, Škofijska karitas Koper 6. septembra 1990, Škofijska karitas Maribor 12. oktobra 1990.

Škofijska karitas Novo mesto je bila ustanovljena 15. 9. 2006, Škofijska karitas Murska Sobota 1. 1. 2007, Škofijska karitas Celje pa 2. 2. 2007.

Do konca leta 2012 je bilo ustanovljenih 444 Župnijskih, Dekanijskih in Območnih karitas. Za izvajanje specifičnih socialnih programov so bili ustanovljeni tudi trije zavodi: Zavod Pelikan – Karitas (ustanovljen 20. 2. 1997, ustanoviteljica Slovenska karitas), Čebela dnevno varstvo Karitas (ustanovljen 21. maja 1997 pod okriljem NŠKMB) in Zavod Karitas Samarijan (ustanovljen 24. 3. 2000, ustanoviteljica ŠK Koper).

Slovenska karitas je od 10. maja 1995 polnopravna članica Caritas Internationalis in Caritas Europa.

V času od svoje ustanovitve je Karitas dosegla velik razvoj ne le v obsegu materialne pomoči, ampak predvsem v izgradnji svoje notranje identitete, ki se pri pomoči ubogim v duhu evangelija kaže kot spoštovanje in zaščita temeljnega človekovega dostojanstva, upoštevanje duhovnih dimenzij in spoštljiv, človeški pristop do ljudi v stiski.

Temelj delovanja Karitas je prostovoljno delo. Do konca leta 2012 je v Župnijskih karitas delovalo 9.413 stalnih prostovoljcev, ki so skupaj opravili 481.726 ur. Pridružujejo se jim številni dobrotniki, ki na različne načine redno podpirajo delo Karitas. Prostovoljci in drugi sodelavci Karitas uresničujejo svojo poklicanost s pričevanjem evangeljske ljubezni do bližnjega najprej v svoji družini in nato v župnijskem občestvu, kjer udejanjajo njegovo karitativno poslanstvo. Moč za svoje delo črpajo iz dejavne osebne vere.

Karitas je eden poglavitnih izrazov pristnosti katoliške Cerkve v osrčju družbe in človeške zgodovine. Vsaka krščanska skupnost je poklicana, da deli radost in upanje ter je v oporo vsem, ki so žalostni in trpijo. Kristjani z vsemi dobrohotnimi ljudmi delimo eno upanje: upanje v svet miru, sprave, pravičnost, solidarnosti in svobode za vse ljudi.

Ne glede na vse trpljenje na svetu to upanje kliče k odgovornosti in h konkretnim dejanjem za vse trpeče, ki so naši bratje in sestre in jim zato moramo stati ob strani. Karitas po zgledu Jezusa Kristusa želi delovati med najbolj odrinjenimi, zapuščenimi, zavrženimi in trpečimi. Ob strani jim stoji z materialno, duhovno in duševno oporo in si prizadeva, da postanejo dejavni soudeleženci, ki sami določajo svojo lastno pot k dostojanstvu in človečnosti.

Ob spoštovanju osebne, družbene in kulturne raznolikosti, ki je neizmerno človeško bogastvo, in v prizadevanjih za premagovanje vseh oblik diskriminacije želi Karitas sodelovati s posamezniki, z ustanovami in organizacijami, ki imajo enake cilje.

Želja Karitas je, da se v Cerkvi in družbi, v skladu z evangelijem Jezusa Kristusa in naukom Cerkvenega učiteljstva, stalno dvigujeta raven ozaveščenosti in prizadevanj, ki so prednostno usmerjena najprej k revnim. Iz njihovega zornega kota poskuša kljubovati krivičnim razmeram in si prizadeva za pozitivne spremembe.

Vabljeni k ogledu dokumentarnega filma o Karitas

Vizitka Slovenske karitas

Slovenska karitas
Kristanova ulica 1
1000 Ljubljana
T.: (01) 300-59-60
F: (01) 232-31-86
E: [email protected]

TRR (NLB): SI56 0214 0001 5556 761
D.Š.: 20210795
Matična: 5551153000
Podatki za nakazila iz tujine:
Št. računa: IBAN: SI56021400015556761
SWIFT BIC KODA: LJBASI2X

Kontakti Slovenska karitas

Seznam mreže organizacij Karitas v Sloveniji