Slovenska karitas izvaja monitoring prisilnih vrnitev državljanov tretjih držav (ki nelegalno bivajo v Sloveniji in ki odklonijo prostovoljno vrnitev), ki jih pripravi in izpelje Center za tujce v okviru Policije. Monitoring oz. spremljanje izvajamo v vseh treh fazah: priprava, vračanje in predaja deportirane osebe pristojnim organom države izvora.

Namen projekta je zagotoviti varovanje človekovih pravic in dostojanstva ter izpolnitev zavez Direktive 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16.12.2008, ki v 6. odstavku 8. člena določa, da države članice zagotovijo učinkovit sistem za spremljanje prisilnega vračanja. Izvajalec projekta kot neodvisen in nepristranski organ nadzoruje postopke in s tem ne le varuje pravice tujega državljana, ampak tudi potrjuje zakonitost, humanost in strokovnost postopkov policistov, ki izvajajo deportacijo. Naši monitorji se redno udeležujejo usposabljanj v Sloveniji in tujini.

Projekt z nazivom ”Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije” se izvaja od 4.6.2020 do 31.12.2021, finančno pa ga pokrivata proračun Republike Slovenije (25%) in evropski Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF) (75%).