Strateško partnerstvo na področju mednarodne humanitarne pomoči

Slovenska karitas je v juniju 2021 z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije podpisala sporazum o strateškem partnerstvu na področju mednarodne humanitarne pomoči za obdobje do oktobra 2023. Humanitarne krize, ki so posledice naravnih ali od človeka povzročenih nesreč, se po svetu množijo. Pandemija jih še poglablja. Ob tem revni pogosto ostanejo brez osnovnih dobrin, ogrožena so življenja. Potrebujejo vse več in učinkovitejšo humanitarno pomoč. K temu cilju stremi kot donatorica tudi Republika Slovenija, ki je na javnem razpisu izbrala Slovensko karitas, ki je del mreže 162 Karitas po svetu, da se bo v naslednjih 3 letih skupaj z lokalnimi partnerji lahko s še več sredstvi odzivala na humanitarne nesreče večjih razsežnosti po svetu z nujno pomočjo, rehabilitacijo, rekonstrukcijo. Hkrati pa bo v konzorciju s Platformo NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč (SLOGA) okrepila zmogljivosti slovenskih NVO na humanitarnem področju, tudi s povezovanjem z zasebnim sektorjem in zagovorništvom, še posebej v času predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Da bi slovenske humanitarne NVO imele večje zmogljivosti v luči standardov EU za pridobivale sredstev in izvedbo mednarodne humanitarne pomoči ob takšnih krizah po svetu, v sklopu strateškega partnerstva med MZZ RS in Karitas poteka tudi projekt »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči”, v konzorcijskem sodelovanju s platformo NVO, SLOGA. Cilj je do oktobra 2023 okrepiti zmogljivosti vsaj 6 NVO, da bodo lahko izvajale več in bolj učinkovito humanitarno pomoč. V ta namen bodo potekale različne aktivnosti. Mreženje deležnikov v Sloveniji in na mednarodni ravni. Dogodki informiranja in povezovanja NVO z zasebnim sektorjem in tudi v primeru nesreč. Usposabljanja za NVO o standardih, pripravi odzivov in EU programih za financiranje na področju humanitarne pomoči. Pripravljene bodo e-novice in strokovne publikacije ter spletni dogodki. SLOGA bo vzpostavila tudi koordinacijsko točko za odziv na nesreče. V času predsedovanja Slovenije Svetu EU bo poudarek na pripravi zagovorniških prispevkov in dogodkov na prioritetne teme mednarodne humanitarne pomoči ob sodelovanju z evropskimi NVO mrežami (VOICE, Caritas Europa, ADRA …) in predstavitvi skupnih stališč na agendi. S pripravo stališč na tem področju in predstavitvijo le teh političnim odločevalcem, se bo nadaljevalo tudi po času predsedovanja, saj skupaj zmoremo več in bolje pri uresničevanju ciljev in zavez mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči na državni in mednarodni ravni.

Aktivnosti strateškega partnerstva

Vabilo na dogodek za podjetja, NVO in druge akterje

Hitri odziv: Pomoč ob potresu v Turčiji in Siriji

Usposabljanja za nevladne organizacije

https://sloga-platform.org/platforma-sloga-in-slovenska-karitas-vabita-na-usposabljanje-kako-pridobiti-sredstva-echo-za-financiranje-projektov-humanitarne-pomoci/

Hitri odziv: Pomoč s hrano v Etiopiji

Usposabljanje: Pridobitev Certifikata družbeno odgovorno podjetje in sodelovanje z NVO

Vabilo na dogodek 20.1.2022: Trajnostni razvoj lokalno in globalno: kako lahko zasebni sektor k temu prispeva?

Hitri odziv: Humanitarna pomoč Haitiju ob potresu

Humanitarna pomoč v sodelovanju z misijonarjem Pedrom Opeko na Madagaskarju

Slovenija nominirala misijonarja Pedra Opeke za za nagrado Sveta Evrope Raoul Wallenberg

Misijonar Pedro Opeka v imenu revnih na Madagaskarju prvi prejel humanitarno pomoč preko strateškega partnerstva 

Izjava Slovenska karitas ob svetovnem humanitarnem dnevu, 19.8.2021

Globalna kampanja “Solidarni v boju s podnebnimi spremembami, da nikogar ne pustimo ob strani”, #TheHumanRace

_________________________________________________________________________________________________________________________

Strateško partnerstvo na področju mednarodne humanitarne pomoči sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Slovenska karitas ga izvaja v konzorciju s Platformo NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč (SLOGA). Mnenja izražena na tej strani so mnenja Slovenske karitas in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije.