Prostovoljstvo pri odzivu na posledice epidemije covid-19:

Povezava do obrazca (klik)

Prostovoljno delo v župnijskih in škofijskih Karitas:

V 457 župnijskih karitas deluje preko 10.000 prostovoljcev.
Njihovo delo se pretežno sestoji iz:
– odgovarjanja na materialne stiske,
– usmerjanja in osnovnega svetovanja,
– obiskov starejših, invalidov in osamljenih,
– poskrbljeno je tudi za stalna izobraževanja in izpopolnjevanja.

Informacije – najbližja župnijska ali škofijska Karitas .

Prostovoljno delo v socialnih zavodih:

– pomoč zasvojenim, materam in ženskam v stiski,
– druženje,
– pridobivanje osnovnih znanj za tovrstno pomoč.

Informacije – Socialni zavodi Karitas .

Prostovoljno delo v pisarni Slovenske karitas

– administrativna dela
– priprava gradiv ob različnih akcijah
– animatorstvo na letovanju družin
– pomoč pri pripravi Klica dobrote in shoda prostovoljcev Karitas

Informacije – Slovenska karitas

Prostovoljstvo na počitnicah Biserov

Prostovoljci na pripravah spoznavajo vsakoletno temo, dobro spoznajo drug drugega, spoznavajo različne metode dela,so deležni strokovnih predavanj, sooblikujejo program …

Mladi animatorji so tisti, ki so izbrali pot dobrodelnosti, solidarnosti in se odločili, da svoj prosti čas, talente, znanje in energijo namenijo za sočloveka in s tem se odločili, da bodo svoje delo opravili odgovorno do sebe in drugih. Vsako leto več kot 100 animatorjev svoj prosti čas posveti otrokom in mladostnikom, se skupaj z njimi druži in jim pomaga, da se bodo počutijo čim bolj sprejete.

Za več informacij o prostovoljnem delu na počitnicah Biserov pišite na [email protected]