BLIZU – da v (duševni) stiski nihče ne ostane sam.

Duševno zdravje je temelj vsakršne dobrobiti, tudi materialne. Duševno zdravje omogoča, da živimo izpolnjeno, razvijamo svoje potenciale in prispevamo k skupnosti. Je osnova in temelj kakovosti življenja. Samo duševno zdrav in opolnomočen človek lahko poskrbi zase in svoje bližnje.

Verjamemo, da pogovor pomaga. Želimo, da v preizkušnjah nihče ne ostane sam in da si osebe v duševni stiski čim hitreje poiščejo pomoč. Naravno je, da so ljudje v težkih okoliščinah obupani in žalostni. Kaj so tiste “težke okoliščine” pa je v veliki meri odvisno od vsakega posameznika in njegovega pogleda na situacijo. To se lahko (ob podpori) spremeni.

Psihosocialna podpora je dobra preventiva. Zgodnja in ustrezna psihosocialna podpora lahko prepreči, da se stiska človeka, ki doživi težek dogodek ali se sooča s težko situacijo, še poglobi. Pomaga ponovno vzpostaviti ritem vsakdanjega življenja in zaživeti polno življenje.

Preko strokovnega spremljanja skupaj z ljudmi, ki to želijo, soustvarjamo podporne okoliščine in pogoje za soočanje s stisko in njeno premagovanje.

Kaj nudi program in komu je namenjen

Program Blizu je namenjen trajnejšemu spremljanju ljudi v stiski ter spodbuja k pravočasnemu odkrivanju in reševanju stisk. Zagotavlja široko in odprto dostopnost.

Poteka na terenu, v bližini domačega okolja ljudi v stiski, je novost v socialno varstvenih programih in omogoča lažji dostop do svetovanja, zagovorništva, informiranja in spremljanja. Omogoča tudi online pomoč za tiste, ki niso mobilni ali zaradi različnih vzrokov ne morejo osebno priti na posvet (strah pred stigmo, izolacija zaradi invalidnosti in drugi).

Oblike in metode pomoči

 • Obisk na domu in podpora pri premagovanju stisk;
 • Online informativno svetovanje;
 • Psihosocialno in terapevtsko svetovanje (na terenu, v svetovalnicah, spletno);
 • Individualno zagovorništvo in psihosocialno svetovanje;
 • Moderirane tematske delavnice in tematska srečanja v lokalnem okolju (osmišljenje življenja, samooskrba, samopomoč, spoprijemanje s stresorji, sprostitvene dejavnosti, zdrav način življenja v lokalnem okolju);
 • Neformalna srečanja v lokalnem okolju z namenom krepitve duševnega zdravja in povezanosti skupnosti.;
 • eSOS vprašalnik ogroženosti za tri najpogostejše psihosocialne stiske.

Pogoji za vključitev v program


Pogoj za vključitev v program Blizu je izražena želja po vključitvi, sodelovanje pri pripravi individualnega načrta in ustna zaveza za aktivno sodelovanje za dogovorjeno obdobje vključitve.

V program se lahko vključi vsak, ki doživlja duševno stisko in/ali slabši socialno ekonomski status.

Sodelovanje v programu je prostovoljno in na lastno željo.

Vključite se lahko na enega od načinov:

 • Vloga za materialno pomoč in pomoč ob poplavah 2023;
 • uvodni razgovor za terenu;
 • prvi informativni razgovor online;
 • priporočilo glede na dobljene rezultate v vprašalniku eSOS;
 • na predlog strokovnega delavca drugih socialno varstvenih programov Karitas ali prostovoljca v programih pomoči Karitas;
 • na predlog strokovnega delavca iz drugih NVO in javnih ustanov.

Lokacije izvajanja programa

Pomoč je na dosegu roke. Obiščite nas na eni od naših lokacija ali nas povabite in mi pridemo k vam.

Program se izvaja decentralizirano na več lokacijah po Sloveniji.

 • online na www.karitas.si/esos
 • Kristanova 1 in Poljanska cesta 4, Ljubljana – kontakt: 051 555 557;
 • Muzejski trg 8, Celje – kontakt 051 278 481 ali 051 658 144;
 • Rečica ob Savinji 75, Rečica ob Savinji – kontakt 040 464 340;
 • Smrečnikova 60, Novo mesto – kontakt 040 862 303;
 • terensko na območju Savinjske doline.

Za podrobnejše informacije smo dosegljivi na telefonu 051 555 557


Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov za leto 2024