Pomoč Karitas s šolskimi potrebščinami pred pričetkom šolskega leta 2019/2020

V letošnjem poletju so do konca avgusta škofijske Karitas v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Celju, Murski Soboti in Novemu mestu pomagale 7.945 socialno ogroženim šolarjem iz 3.544 družin. Skupaj je bilo za pomoč v obliki paketov šolskih potrebščin ter bonov in naročilnic predvsem za nakup delovnih zvezkov na škofijskih Karitas do sedaj porabljenih 262.167,86 EUR. Obseg prošenj in pomoči ostaja približno enakem nivoju kot lani. Na Karitas se še posebej obračajo po pomoč družine, kjer so starši brezposelni ali imajo nizko plačo, zadolžene družine, družine z enim staršem in družine z več osnovnošolci. Velik del sredstev za pomoč smo pridobili z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki se je pričela v mesecu juniju in v kateri se je do sedaj z nakazili in SMS sporočili zbralo 135.243 EUR. Del sredstev za pomoč je pridobljen tudi v manjših akcijah škofijskih Karitas, preostanek pa je prispevala Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Karitas je v različnih akcijah zbirala tudi zvezke, tempera barvice in šolske torbe. Akcija zbiranja sredstev se bo nadaljevala tudi v prihodnjih mesecih, saj Karitas osnovnošolcem pomaga tudi med celim šolskim letom.

Pomoč za trojčke – maj 2019

Pomoč potrebuje družina iz območja Šentjurja. V letu 2018 se je tri članska družina povečala za trojčke. Prezgodnji porod trojčkov je pustil resne zdravstvene posledice na vseh treh otrocih. Skoraj ves dohodek porabijo za preživetje, vsakodnevne higienske ter medicinske in prehrambne potrebščine. Živijo v najemnem stanovanju in so prostorsko močno omejeni. Zaradi vseh nakopičenih težav imajo tudi zamike plačil stroškov za stanovanje. Zaposlen je samo oče, zato se je družina znašla v stiski in nujno potrebuje primerno in večje vozilo, ki pa je za njih nedosegljivo.