OTROCI NAS POTREBUJEJO – Začetek dobrodelne akcije Karitas za pomoč otrokom s šolskimi potrebščinami  

Slovenska karitas začenja z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki je namenjena zbiranju materialnih in finančnih sredstev za pomoč socialno ogroženim otrokom s šolskimi potrebščinami. Istočasno župnijske Karitas pričenjajo z zbiranjem prošenj socialno ogroženih družin za pomoč s šolskimi potrebščinami.

Preko poletja k pomoči vabimo ljudi odprtega srca, ki lahko prinesejo nove, velike črtaste zvezke na najbližjo Karitas ali darujejo finančna sredstva za pomoč otrokom na transakcijski račun:
Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, sklic: SI 00 362, namen: Otroci nas potrebujejo.
Darujete lahko tudi s poslanim SMS sporočilom s ključno besedo ZVEZEK5 na 1919 in prispevali boste 5 € za šolske potrebščine. Zgibanke s položnico bodo od nedelje dalje na voljo tudi po vseh župnijah.

V mesecu maju smo v akciji Pokloni zvezek osnovne šole in vrtce že povabili k zbiranju zvezkov za socialno ogrožene otroke. S sodelovanjem se je odzvalo 261 osnovnih šol in 107 vrtcev. Zbrani zvezki, skupaj z lepimi mislimi otrok na posebnih razglednicah, v teh dneh že prihajajo na škofijske Karitas. Zbrane zvezke in sredstva iz dobrodelne akcije Otroci nas potrebujejo bo Karitas avgusta razdelila socialno ogroženim družinam s šoloobveznimi otroki. Neposredna pomoč bo realizirana v obliki paketov šolskih potrebščin ali v obliki bonov oz. naročilnic za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin.

Družine v stiski se po pomoč glede šolskih potrebščin lahko obrnejo na najbližjo Karitas v svojem kraju. Vse informacije pa so na voljo tudi na škofijskih Karitas v Celju, Ljubljani, Mariboru, Novemu mestu, Kopru in Murski Soboti. Njihovi kontaktni podatki so objavljeni na https://www.karitas.si/kontakt/.

Ocenjujemo, da bo tudi letos pomoč potrebovalo več kot 11.000 socialno ogroženih osnovnošolcev, saj glede na prošnje, ki že prihajajo na župnijske Karitas, pričakujemo podoben obseg prošenj povezanih s šolo. Karitas v Sloveniji pomaga prek 20.000 družinam z otroki. Številni starši, ki komaj shajajo iz meseca v mesec, se poleg druge materialne stiske, ob koncu šolskega leta znajdejo v še večjih težavah. Njihovi otroci bodo prav v mesecu juniju prejeli sezname šolskih potrebščin, ki jih je potrebno preko poletja kupiti za naslednje šolsko leto.  Starši samo za najnujnejše in obvezne šolske potrebščine za enega otroka v drugi ali tretji triadi potrebujejo več kot 200 evrov.

Na Karitas se še posebej obračajo po pomoč družine, kjer so starši brezposelni ali imajo nizko plačo, zadolžene družine, družine z enim staršem in družine z več osnovnošolci. Velikokrat pomoč potrebujejo tudi družine, ki za silo shajajo skozi leto in drugače ne prejemajo pomoči. Nakup šolskih potrebščin pred novim šolskim letom pa presega njihove zmožnosti. V sodelovanju z osnovnimi šolami socialno ogroženim otrokom poleg pomoči z šolskimi potrebščinami nekatere Karitas dodatno pomagajo tudi med letom z učno pomočjo, pomočjo pri plačilu različnih dejavnosti, prevozov za dijake in položnic za prehrano.

Skupna pomoč s šolskimi potrebščinami in pomoč pri plačilu položnic za šolo je v lanskem letu v celotni mreži Karitas znašala preko 380.000 EUR. Od tega se je v lanski vseslovenski dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo do konca leta zbralo 150.017 EUR, ostalo so zbrale župnijske karitas. Del sredstev  je prispeval tudi FIHO. V letu 2018 je na Karitas pomoč s šolskimi potrebščinami prejelo 11.123 otrok.

Razveseljivo je, da nekatere šole pomagajo tudi s šolskimi skladi. To velja predvsem za občine z boljšim splošno socialno ekonomskim stanjem. V zadnjih dveh letih je k pomoči pristopila tudi država s šolskimi potrebščinami za prvi razred v lanskem letu ter za prvi in drugi razred v letošnjem letu. Pomoč je mogoče pridobiti tudi na CSD, vendar le v okviru dveh izrednih pomoči, ki jih družine koristijo tudi za kurjavo in druge izredne stroške med letom. Še vedno je ta pomoč veliko premajhna in mnogi iz nje izpadejo ter se obrnejo tudi na Karitas.

 Poleg šolskih potrebščin je v letu 2018 dodatno 1.461 otrok prejelo denarno pomoč pri plačilu prehrane in obšolskih dejavnosti.  V Botrstva Karitas je bilo vključenih preko 200 otrok. V sklopu dela župnijskih Karitas je bilo več kot 17.125 otrok vključenih v obdarovanja, delavnice, družabne dogodke in od tega 286 v centre za mlade in otroke. Skupna vrednost navedenih programov je v letu 2018 znašala 736.304,41 EUR. V različne programe Karitas je bilo skupaj vključenih 28.248 otrok in dijakov. Sredstva so bila večinoma zbrana v dobrodelnih akcijah, večji del pa je prispevala tudi Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.

Otrokom želimo, da bi kot odrasli živeli ustvarjalno in dostojno. Da bi se v prihodnosti rešili revščine, potrebujejo primerno izobrazbo, pridobljene spretnosti in prepričanje, da zmorejo. Otroci nas potrebujejo, potrebujejo našo spodbudo in oporo.

Vnaprej hvala vsem, ki ste pripravljeni pomagati!

mag. Cveto Uršič
generalni tajnik Slovenske karitas

Resnične zgodbe družin, ki pridejo po pomoč:

V zadnjih letih so razmere kljub boljšim gospodarskim kazalnikom za mnoge družine še vedno zelo težke. Družine v Sloveniji se še vedno soočajo s težkimi zgodbami. Predstavljamo vam nekaj resničnih zgodb, ki prikazujejo stisko številnih družin po vsej Sloveniji. Zapisala  jih je Marjana Plesničar Jezeršek, sodelavka Škofijske karitas Koper, ki se neposredno srečuje z otroki pri pomoči.

Velika družina s šestimi otroki živi na podeželju. Imajo majhno hiško in nekaj zemlje, a to ni dovolj za preživetje štirih šoloobveznih otrok. Peti je še v vrtcu, šesti pa obiskuje srednjo poklicno šolo. Mama ni zaposlena in skrbi za otroke, oče pa je pred nekaj meseci za dalj časa zbolel. Moral je na bolniško in tudi doma ni zmogel poskrbeti za vse, kar bi želel. Družina je v hudi stiski.

 Bila sta prisrčen par, rodil se jima je sin. Potem pa je v njihovo življenje zarezal rak. Mama je zbolela, zdravljenje je bilo težko in dolgotrajno. Oče ni zmogel pritiska in je odšel. Ostala je sama, s šoloobveznim sinom in boleznijo, a se ni predala. Vztrajala je in premagala bolezen. Brez uspeha je iskala službo, nato pa je poskusila s samozaposlitvijo. Bori se naprej, tudi za sina, ki sta ga njena bolezen in očetov odhod zelo prizadela. Pomoč, ki jo prejme od Karitas, je dobrodošla opora v njenem življenju.

Družina živi v mestu, v blokovskem naselju. Oče je zaposlen, mama ne. Imata štiri otroke, dva sta šoloobvezna, tretji je predšolski, najmlajši pa se je rodil prezgodaj in ima težave v razvoju. Potrebuje veliko časa, pozornosti, nege in terapij, zaradi česar si mama ne zmore iskati službe. Kljub temu da so velika družina, so se preselili v manjše stanovanje, ker so jih v to prisilili previsoki stroški. Družina bo vesela šolskih potrebščin za osnovnošolca.