30. julij – svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi

Leta 2013 je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila 30. julij za svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi. Zapisano je, da je namenjen pozivu k ukrepom za odpravo kriminala na tem področju, saj bi moralo biti vsako človeško življenje nedotakljivo. Hkrati pa žrtvam daje novo upanje in omogoča dostojanstvo. In ravno zato, mediji in strokovna javnost preko različnih kanalov obveščamo in izobražujemo prebivalstvo o trgovini z ljudmi, spodbujamo aktivacijo politične volje in orodij za reševanje tega globalnega problema ter poročamo o uspehih in dosežkih boja zoper tovrstno kršenje človekovih pravic.

V Sloveniji beležimo največ primerov izkoriščanja zaradi prostitucije in drugih spolnih zlorab žrtev, vse pogosteje pa gre za povezovanje trgovine z ljudmi s problematiko izkoriščanja pravic delavcev (še zlasti na področju gradbeništva, transporta, gostinstva, kmetijstva, itd.). Zelo ranljiva skupina potencialnih žrtev so tudi otroci in mladostniki ter migranti. Slovenija si z različnimi ukrepi na zakonodajnem področju, s sprejetjem akcijskega načrta ter drugimi strateškimi dejavnostmi prizadeva k večjemu odkrivanju žrtev, boju proti trgovini ter njenemu preprečevanju.

Pri pomoči žrtvam trgovine z ljudmi sodeluje tudi Slovenska karitas, ki je v zadnjih 12 letih oskrbela več kot 100 žrtev. Žrtve so bile vključene predvsem v program krizne namestitve, ki omogoča ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo, psihosocialno podporo, pomoč pri dostopanju do osnovnega zdravstvenega varstva, storitve prevajanja, tolmačenja, zagotavljanje varnosti, svetovanje in nudenje informacij v zvezi s pravicami, ki jih žrtve imajo, pomoč pri urejanju vrnitve žrtve nazaj v izvorno državo ter opolnomočenje posameznika. Slovenska karitas prav tako z izvedbo preventivnih delavnic za otroke, mladostnike, lokalne skupnosti in druge deležnike ozavešča o pasteh in nevarnostih trgovine z ljudmi. V lanskem letu smo objavili tudi zgibanko, ki je namenjena predvsem mladim: https://www.karitas.si/wp-content/uploads/2018/11/Zlo%C5%BEenka-TRGOVINA-Z-LJUDMI-2018.pdf . Aktivnosti Slovenske karitas na področju boja proti trgovini z ljudmi lahko spremljate tudi na FB strani »Skupni dom« (@skupnidom)“.

Ni skrivnost, da je vsaka država na zemljevidu sveta kontaminirana s trgovino z ljudmi, bodisi kot država izvora, tranzicije ali kot ciljna država. Gre za eno najhitreje rastočih kriminalnih dejavnosti na svetu, ki na leto ustvari slabih 110 milijard evrov dobička (ocena Mednarodne organizacije dela). Večina trgovcev z ljudmi je moških, vendar pa pretekle statistike presenetljivo kažejo, da se je v vlogi „madame“, ki so bile zaradi zvodništva v kazenskem postopku povezanem s trgovino z ljudmi, znašlo tudi približno 35 odstotkov žensk.
Globlji razlogi, ki posameznike ujamejo v past trgovine z ljudmi so različni; velikokrat se v ozadju skriva revščina, socialna izključenost posameznika, slabe gospodarske in družbeno politične razmere, vojna območja, zaradi katerih nastajajo migracijski tokovi. Velja omeniti, da je osrednje sredozemska pot v zadnjih letih najpogosteje uporabljana pot v EU in kot taka je postala zelo aktualna za tihotapljenje in trgovino z ljudmi. Trgovci z žrtvami v večini še vedno trgujejo za namene izkoriščanja prostitucije ali drugih oblik spolne zlorabe in za namene prisilnega dela. Novačenje za namen spolnega izkoriščanja lahko kriminalne združbe izvajajo s pomočjo fizičnega nasilja ali prisile, lahko pa žrtve ujamejo tudi z zlorabo moči, prevare in ranljivosti. Prav tako je „internet“ trgovcem z ljudmi odprl nove poti ter olajšal identifikacijo ter stik s potencialnimi žrtvami, hkrati pa zagotovil anonimno uporabo internetnih aplikacij. Poleg že omenjenih najpogostejših oblik, trgovina z ljudmi vključuje tudi izvajanje kriminalnih dejavnosti, prisilno beračenje, poroke, suženjstvo, služabništvo, trgovanje s človeškimi organi, tkivi in krvjo, kjer se kot žrtve v visokem odstotku pojavljajo tudi otroci (po nekaterih ocenah vsako leto 1.2 milijona otrok postane žrtev trgovine z ljudmi).