Pomoč Karitas s šolskimi potrebščinami pred pričetkom šolskega leta 2019/2020

Začetek šolskega leta za mnoge socialno ogrožene družine predstavlja hudo finančno breme. Stroški za šolske potrebščine in delovne zvezke za posameznega osnovnošolca, še posebej v drugi in tretji triadi, lahko znašajo tudi več kot 200 EUR, kar je odvisno od šole in razreda. Finančna bremena se za starše mesečno nadaljujejo tudi med šolskim letom.

V letošnjem poletju so do konca avgusta škofijske Karitas v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Celju, Murski Soboti in Novemu mestu pomagale 7.945 socialno ogroženim šolarjem iz 3.544 družin, od tega 6.824 osnovnošolcem in 1.121 dijakom. Skupaj je bilo za pomoč v obliki paketov šolskih potrebščin ter bonov in naročilnic predvsem za nakup delovnih zvezkov na škofijskih Karitas do konca avgustu porabljenih 262.167,86 EUR. Dosedanji obseg prošenj in pomoči ostaja približno na lanskem nivoju. Zato lahko z gotovostjo rečemo, da bo prek mreže Karitas, ki vključuje tudi župnijske karitas, za katere še niso na voljo podatki o pomoči s šolskimi potrebščinami, v letu 2019 več kot 10.000 otrok deležnih pomoči v obliki šolskih potrebščin.
Posebna oblika pomoči pri stroških za šolo so tudi botrstva za otroke, v katera je vključenih več kot 200 otrok. Izvajajo se v škofijskih Karitas v Kopru, Mariboru in Ljubljani. Poleg šolskih potrebščin vsako leto med šolskim letom približno 1.500 otrok prejme tudi denarno pomoč pri plačilu prehrane in obšolskih dejavnosti.

Na Karitas se še posebej obračajo po pomoč družine, kjer so starši brezposelni ali imajo nizko plačo, zadolžene družine, družine z enim staršem in družine z več osnovnošolci. Velikokrat pomoč potrebujejo tudi družine, ki za silo shajajo skozi leto in drugače ne prejemajo pomoči. Karitas v veliki meri pomaga tudi družinam, ki za las izpadejo iz javnih cenzusov pomoči. V sodelovanju z osnovnimi šolami socialno ogroženim otrokom poleg pomoči z šolskimi potrebščinami nekatere Karitas dodatno pomagajo tudi med letom z učno pomočjo, pomočjo pri plačilu različnih dejavnosti in položnic za prehrano. Pomoč na mnogih lokacijah usklajujemo s CSD in drugimi NVO. Dobro sodelujemo tudi s številnimi osnovnimi šolami.

Velik del sredstev za pomoč smo pridobili z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki se je pričela v mesecu juniju in v kateri se je do sedaj z nakazili in SMS sporočili zbralo 135.243 EUR. Veseli smo vsakoletnega odziva darovalcev in hvaležni za njihovo podporo. Del sredstev za pomoč je pridobljen tudi v manjših akcijah škofijskih Karitas, preostanek pa je prispevala Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Del pomoči se je zbral in razdelil tudi v materialni obliki, pri tem gre predvsem za šolske torbe, tempera barvice in nove zvezke, ki so jih zbrali otroci v akciji Pokloni zvezek. Potekala je v 268 osnovnih šolah in 111 vrtcih v mesecu maju in juniju. Tako so otroci za svoje socialno ogrožene sovrstnike zbrali več kot 31.000 zvezkov in vrtcih dodatno še 400 novih tempera barvic.

V različnih akcijah so zvezke in šolske potrebščine za otroke v stiski prispevala tudi podjetja.Podjetje Live d.o.o. je poklonilo 106 nahrbtnikov Target in 20 peresnic. Podjetje Acron d.o.o. in njihovi kupci so v svoji akciji v papirnicah Office&More in galanterijah Bags&More prispevali 1.000 zvezkov in podjetje Malo mesto d.o.o bo v sklopu programa Minicity-a v mesecu septembru prispevalo še dodatni 650 zvezkov.

Akcija zbiranja sredstev v dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo se bo nadaljevala tudi v prihodnjih mesecih, saj Karitas osnovnošolcem pomaga tudi med celim šolskim letom. Še vedno pa zbiramo nove, velike črtaste zvezke ali tempera barvice, ki jih mogoče oddati na najbližji Karitas, ali finančna sredstva za pomoč otrokom na TRR:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, sklic: SI00 3620, namen: Otroci nas potrebujejo.

Zbiranje sredstev preko celega leta poteka tudi prek SMS-sporočil s ključno besedo ZVEZEK ali ZVEZEK5 na 1919, s katero se daruje 1 EUR ali 5 EUR.

Iskrena hvala vsem darovalcem za darovano pomoč otrokom, ki potrebujejo šolske potrebščine.

 

Slovenska karitas