Seminar Karitas 2021 – SRCE, KI SPREJEMA

Prilika o Usmiljenem Samarijanu nam razodeva bistveno, tolikokrat pozabljeno značilnost človeškega bitja: ustvarjeni smo bili za polnost, ki jo lahko dosežemo samo v ljubezni. Živeti neprizadeto ob bolečini drugega ni …