UPANJE5 ali UPANJE10 na 1919

Mnogi v Sloveniji so v večjih stiskah zaradi nesreč, bolezni, invalidnosti in slabih bivanjskih razmer. Prinesimo upanje s poslanim SMS sporočilom UPANJE5 na 1919 in prispevali boste 5 eur ali poslanim sporočilom UPANJE10 in prispevali boste 10 eur.

Našli smo se v veselju do koles in narave

Na vsake toliko časa se zgodi odziv na stisko ljudi, ki preseže vsa pričakovanja in zaživi svojo zgodbo. Letošnja izkušnja dela v kolesarski delavnici – ali kolesarski kuhinji, kot ji pravijo – je takšen odziv. Je lepa in srčna zgodba, ki se je dogajala letos jeseni in jo tukaj delimo z vami.

Potrebne so popolnoma nove oblike vključevanja v zaposlitev: sporočilo za javnost sklepne novinarske konference projekta INVOLVED (program Interreg), 13. 12. 2021

Projekt INVOLVED poteka v okviru evropskega programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija želi v družbo vključiti tudi ljudi, ki so dolgo časa brezposelni in živijo v težkih življenjskih pogojih. Čezmejno sodelovanje, v katerem je moč strnilo pet organizacij Karitas iz avstrijske Koroške, Štajerske in Slovenije, nam predstavlja, kako je to mogoče doseči.