SZJ: Odzivajmo se na trgovino z ljudmi!

Slovenska karitas je na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj dela z žrtvami trgovine z ljudmi pripravila posebno zgibanko za delavce v zdravstvu in socialnem varstvu, ki bo pripomoček za prepoznavanje žrtev trgovine z ljudmi, prvo pomoč in usmerjanje v štirih tujih jezikih (ruskoangleškoalbansko in srbsko).

Zgibanko (Zloženka 2019 1. del2. del = prevod) bo pospremila aplikacija na spletu, ki omogoča tudi (samo)prepoznavanje žrtev in podaja smernice “kam in kako po pomoč“. Aplikacija bo v prihodnjem tednu na voljo na spletni strani, zloženko in vsebine pa si že lahko pogledate na: https://www.karitas.si/pomoc/pomoc-zrtvam-trgovine-z-ljudmi/.

Aktivnosti potekajo v sklopu projekta »Zdrav zavarovan in pravično plačan,« ki ga financira Ministrstvo za zdravje.

Zakaj trgovina z ljudmi?

Poglabljanje revščine milijonov ljudi po svetu, njihovo iskanje priložnosti za preživetje ter na drugi strani težnja posameznikov po izkoriščanju in dobičku, so ključni dejavniki razmaha sodobnega suženjstva. Nezakonita industrija – trgovina z ljudmi, temelji na trpljenju ponižanih in razžaljenih posameznikov, ki so ujeti v začaran krog. Dobrodelne organizacije in države z različnimi programi pregona trgovcev in pomoči žrtvam skušajo omiliti negativne posledice in varovati dostojanstvo žrtev.

Trgovina z ljudmi je oblika sodobnega suženjstva, ki obsega novačenje, prodajo in izkoriščanje ranljivih moških, žensk in otrok tudi v Sloveniji. To je huda oblika kaznivega dejanja in kršitev temeljnih človekovih pravic posameznika. Žrtvam trgovine z ljudmi je odvzeta avtonomija, svoboda gibanja in izbire ter so prisiljeni delati v negotovih razmerah.

Slovenska karitas od leta 2006 izvaja Program oskrbe žrtev trgovine z ljudmi. S svojim poslanstvom v skrbi za sočloveka izvaja celostno oskrbo, ki zajema pomoč žrtvam trgovine z ljudmi pri njihovem psihološkem, zdravstvenem in socialnem okrevanju. Je del mreže organizacij boja proti trgovini z ljudmi in pripravlja različne izobraževalne dogodke za strokovnjake ter gradiva. Te dni je zaključila s pripravo zloženke za zdravnike, zdravstveno osebje, svetovalce v župnijskih karitas in lekarniške delavce. Razposlane bodo po vseh slovenskih zdravstvenih domovih, lekarnah, bolnišnicah in enotah Karitas po Sloveniji.

Strokovni delavci v zdravstvu in socialnem varstvu so pogosto edina in prva vez med žrtvijo in programi za pomoč.

Žrtve trgovine z ljudmi lahko doživijo nešteto škodljivih zdravstvenih posledic. Ker bolezen in poškodbe negativno vplivajo na izpad prihodka, je žal to ena redkih priložnosti, ko trgovec žrtvi omogoči, da poišče strokovno pomoč. Obisk zdravstvenega doma, lekarne in bolnišnice je kritično mesto, kjer informirani in usposobljeni strokovnjak lahko žrtvi ponudi pomoč.

Zdravstvene težave pri žrtvah trgovine z ljudmi so v veliki meri posledica več dejavnikov: pomanjkanja hrane in spanja, ekstremnega stresa, nevarnosti potovanja, nasilja (fizičnega in spolnega), dolgih delavnikov brez počitka, nevarnega dela ter neustreznih delovnih razmer, ki niso v skladu z delovnopravno zakonodajo oziroma drugimi predpisi, ki to urejajo.

Večina žrtev nima pravočasnega dostopa do zdravstvene oskrbe, zato je pričakovati, da se bodo zdravstvene težave še stopnjevale. Psihično nasilje nad žrtvami povzroča visoko stopnjo posttravmatske stresne motnje in začetek duševnih bolezni. Žrtve trpijo zaradi travmatičnih poškodb zaradi delovnih nesreč in spolnega ali fizičnega napada, spolno prenosljivih in drugih okužb, kroničnih nezdravljenih zdravstvenih stanj, neželene nosečnosti in s tem povezanih možnih zapletov, podhranjenosti, odvisnosti od alkohola in drugih drog. Med njimi pogosto zaznamo posttravmatske stresne motnja, depresije in samomorilnosti.

Nekatere tuje raziskave so pokazale, da se veliko žrtev sreča z zdravstvenim sistemom, vendar jih je od tega malo prepoznanih kot žrtve trgovine z ljudmi. Zgodnja identifikacija pa je ključna.

»Pri pripravi vsebin za strokovno osebje smo se osredotočili predvsem na tuje izkušnje, saj je v Sloveniji praksa pomoči žrtvam na področju zdravja še v razvoju. Zbrali smo dejavnike tveganja, kazalnike za prepoznavo potencialnih žrtev in konkretne napotke, kako ukrepati,« pojasnita Andreja Verovšek in Leja Drobnak Škodlar, sodelavki Slovenske karitas, ki sta pripravili zgibanko in aplikacijo.

»Splošni zdravnik in svetovalni delavci lahko žrtvi trgovine z ljudmi rešijo ne samo zdravje, pač pa tudi življenje. Pri tem jim svetujemo, da si prizadevajo zabeležiti čim več informacij o situaciji, če sumijo, da je žrtev v neposredni nevarnosti, o tem obvestijo pristojne ustanove in so diskretni pri podajanju potrebnih informacij. Pri vsem tem pa naj pazijo, da ne ogrožajo žrtve in sebe,« opozarja Suzana Čajić, koordinatorica projekta oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev.

Več informacij: