Dobrodelna akcija Za srce Afrike 2015 – poročilo z novinarske konference

V prostorih galerije Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani, je v četrtek, 20. avgusta 2015 potekala novinarska konferenca, na kateri smo predstavili dobrodelni akciji Slovenske karitas z naslovom Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja s katerima začenjamo vsakoletno v drugi polovici avgusta.

Dobrodelna akcija Za srce Afrike letos poteka že deseto leto. Zbrana sredstva so namenjena razvojnim in humanitarnim projektom na področju zdravstva, šolstva ter oskrbe z vodo in hrano, ki jih Karitas izvaja v sodelovanju s slovenskimi misijonarji predvsem v osrednjem delu Afrike, v Ruandi, Burundiju, Centralnoafriški republiki, pa tudi v Zambiji, Bocvani, Malaviju in na Madagaskarju.

V uvodu konference je gospod Imre Jerebic iz Slovenske karitas povedal, da v Afriki sigurno pomagamo zato, da bi ljudem izboljšali življenjske razmere, osnovni standard, zdravstveno stanje, dostop do šol idr., predvsem, da jim povrnemo človekovo dostojanstvo, kot je tudi geslo Karitas v tem letu. Poudaril je, da v Afriki pomagamo predvsem otrokom, družinam in ženskam, ki so nosilke sprememb in življenja v Afriki. Nadalje je povedal, da pri izvedbi te pomoči zelo dobro sodelujemo s slovenskimi misijonarji, ki delujejo posameznih državah, in garantirajo, da gre pomoč iz Slovenije v prave roke. Posebno toplo je pozdravil tudi misijonarja Jožeta Mlinariča, udeleženega na konferenci, ki je v misijonih že preko 40 let in je Karitas v preteklosti tudi z njim sodelovala.

Dosedanja pomoč iz Slovenije preko Za srce Afrike dnevno lajša življenje preko 250.000 ljudem v srcu Afrike, med katerimi je več kot polovica otrok. V zadnjih devetih letih so bile s pomočjo zbranih darov posameznikov, podjetij in s SMS sporočili in ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS in Misijonskega središča Slovenije zgrajenih ali obnovljenih in opremljenih 5 šol, 3 zdravstveni centri in 2 porodnišnici ter 8 večjih vodnjakov. S hrano je bilo rešenih tudi mnogo življenj podhranjenih otrok, a v srcu Afrike je še neizmerno veliko ljudi, ki nujno potrebujejo našo pomoč. Ob tem se je gospod Imre Jerebic iskreno zahvalil za sodelovanje Ministrstvu za zunanje zadeve RS in Misijonskemu središču ter tudi vsem srčnim slovenskim darovalcem, ki podpirajo to akcijo. Ministrstvo je od leta 2008 podprlo 7 projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenske karitas v Afriki, v skupni vrednosti 385.000 EUR.

fotogfrafija s tiskovne konerence
Gostje na novinarski konferenci Za srce Afrike

V nadaljevanju je gospod Mitja Štrukelj, generalni direktor Direktorata za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, iz Ministrstva za zunanje zadeve RS povedal, da je razvojna pomoč Afriki ena od prioritet Slovenje. Največ pomoči Afriki da preko EU skladov, manjši del pa da bilateralno preko razpisov v sodelovanju z organizacijami civilne družbe, med njimi tudi s Slovensko karitas, s katero ministrstvo dobro sodeluje. Med drugim je povedal, da Karitas dela zelo transparentno in dosega dobre rezultate pri projektih v Afriki. Zaključil je z mislimi da se bodo letos na globalni ravni zapisali cilji za zmanjšanje revščine za nadaljnjih 15 let, s posebnim poudarkom na trajnostnem razvoju, ki vključuje ekonomske, socialne in okoljske vidike – pravi, da bo edino upoštevanje vseh teh vidikov pripomoglo k zmanjšanju svetovne revščine in večjemu dostojanstvi ljudi.

IMG_0154 (2)
Pomoč podhranjenim otrokom v Burundiju

Sodelavka Slovenske karitas, Jana Lampe, ki že več let spremlja projekte v Afriki, je nadalje predstavila, kaj vse je bilo podprtega s pomočjo lanskoletne akcije za srce Afrike. S pomočjo zbranih sredstev v lanskoletni akciji, 143.000 EUR, in ob predanem delu misijonarjev, je Slovenska karitas v letih 2014/15 v Safi v Centralnoafriški republiki in v Rwisabiju v Burundiju podprla nakupe hrane za letno pomoč preko 300 otrokom, ki so bili zaradi hude podhranjenosti v bolnišnični oskrbi. Vsak teden pa je pomoč v hrani za domov prejelo tudi 80 kronično podhranjenih otrok ter bolniki z aidsom. V Kasungu v Malaviju smo v okviru novozgrajenega šolskega centra podprli nakup 110 pogradov za opremo internata za revna dekleta iz oddaljenih krajev. V Kigaliju v Ruandi smo v okviru nove osnovne šole, kjer je v januarju 2015 v prvih treh razredih začelo s poukom 250 otrok, podprli nakup še manjkajočega šolskega pohištva za 3 učilnice ter ureditev šolskega igrišča. V Mukungu v Ruandi smo v okviru zdravstvenega centra, kjer dnevno pomagajo do 150 ljudem, podprli nakup 300-litrskega kotla za prekuhavanje perila ter sončnih celic za primerno nočno oskrbo hospitaliziranih bolnikov. V Ruzo v Burundiju smo za potrebe zdravstvenega centra, kjer dnevno pomagajo do 350 ljudem, podprli nakup osnovnega materiala ter celoletno plačilo za delo 6-ih lokalnih zdravstvenih delavcev. V Ampitafa na Madagaskarju pa smo podprli obnovo porodnišničnih prostorov v zdravstvenem centru, kjer se je lani rodilo 217 otrok, ter omogočili nakup 8 ton riža za dnevni obrok 238 osnovnošolcev, ki pridejo vsak dan peš iz oddaljenih krajev. To je bil za mnoge otroke edini dnevni obrok …

S pomočjo zbranih sredstev v letošnji akciji bomo V Safi v Centralnoafriški republiki bomo v okviru dispanzerja, ki oskrbuje območje s 25.000 prebivalci, s hrano pomagali preko 400 podhranjenim otrokom v centru za podhranjene. V Safi bomo podprli bomo tudi nujno potrebno gradnjo in opremljanje dveh dodatnih sob za bolnišnično oskrbo otrok in odraslih, sobo za sprejem pacientov in za shranjevanje zdravil ter napeljavo vode in elektrike s pomočjo sončnih celic. V Mukungu v Ruandi bomo v sodelovanju s s. Vesno Hiti in ob podpori Ministrstva za zunanje zadeve RS omogočili razširitev porodniškega dela zdravstvenega centra, kjer se mesečno rodi do 50 otrok. V pomoč bo vključena tudi zdravstvena vzgoja za nosečnice ter matere o primerni higieni in prehrambni oskrbi otrok. V Nyangungu v Burundiju, kjer je v 2012 hud vihar uničil zgradbo šole, bomo v sodelovanju z misijonarko s. Bogdano Kavčič in ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS podprli gradnjo in opremljanje nujno potrebne osnovne šole za 720 učencev. Šola bo imela 12 učilnic, zunanje sanitarije ter dve 10.000-litrski cisterni za oskrbo z vodo. V Ampitafi na Madagaskarju pa bomo tudi letos podprli nakup riža za dnevni obrok za cca. 250 osnovnošolcev.

Darovalci svoj dar 1 EUR ali 5 EUR lahko prispevajo s SMS sporočilom AFRIKA ali AFRIKA5 na 1919 ali na Slovensko karitas, Kristanova ulica 1, 1000 LJ, TRR: SI56 02140-0015556761, sklic: 2127 namen: Za srce Afrike. Zgibanka s položnico bo na voljo tudi v septembrski številki revije Ognjišče. Več na https://www.karitas.si/akcije/za-srce-afrike/.

V sklopu te akcije tudi letos nadaljujemo z zbiranjem mesečnih prispevkov Z delom do dostojnega življenja, ki že 279 družinam v Afriki in 12 družinam v Albaniji omogočajo, da z lastnim delom in dodatno zasluženim 1 EUR na dan v Afriki (24 EUR na mesec) in 2 EUR na dan v Albaniji (48 EUR na mesec), lažje preživijo svoje družine in dostojno živijo.

Letos bomo na ta način podprli nove revne družine v Ruandi in Burundiju ter v Albaniji. Prvič pa začenjamo s podporo najrevnejšim družinam tudi na Šrilanki, kjer je dodatnih 30 EUR na mesec dovolj, da starši dostojneje preživijo svoje družine – družinskim članom omogočijo hrano, zdravila in otrokom šolanje.

Na konferenci je spregovorila tudi ga. Slavka Fujan, ki trajno z mesečnim darom 24 EUR podpira družino v Burundiju že od leta 2011 dalje. Povedala je, da ji skrb za nekoga, ki živi v nečloveških razmerah prinaša osebno veselje in vzbuja radost, da si nekomu polepšal življenje. »Darujem, ker vem, da je vsak darovan evro preko misijonarjev uporabljen v pravi namen. Nam zato nič ne manjka, saj več kot daješ več dobiš.«

V Afriki tako lahko že z majhnim darom misijonarji naredijo veliko. Kar je za nas mogoče malenkost, je lahko za nekoga na drugem koncu sveta preživetje.

Iskrena hvala vsem Slovencem, ki podpirate te projekte in pomagate najrevnejšim v Afriki.

Imre Jerebic

generalni tajnik Slovenske karitas

Več informacij: [email protected], 031/344 481, 01 300 59 68

Pisni prispevki gostov na konferenci in druga gradiva o akcijah:

Mitja Štrukelj, generalni direktor Direkorata za mednarodno razvojno sodelobvavnje in humanitrano pomoč MZZ RS

Povezava do več informacij o podpori projektov civilne družbe s strani MZZ RS

PowerPoint s fotografijami projetov za srce Afrike

Razvojni projekti Karitas v Afriki (Za srce Afrike) in drugje posvetu od leta 2006 naprej v sliki in besedi

Slavka Fujan, mesečna darovalka za pomoč družini v Burundiju preko Z delom do dostojnega življenja

Več o akciji Z delom do dostojnega življenja z zgodbami družin, ki so vključene v akcijo

Izjava za javnost ob začetku dobrodelne akcije Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja

Zgodba podhranjene deklice Sofije, kateri so rešile življenje sestre v zdravstvenem centru v Mukungu v Ruandi

Zgodba zdravstvenega delavca, ki v zdravstvenem centru v Ruzo v Burundiju, ki ga podpira Karitas dela že 16 let

Posnetek intervjuja na Radiu Ognjišče v 2015 z misijonarko sestro Bogdano Kavčič (Burundi), s katero Karitas  sodeluje že od samega začetka pri akciji Za srce Afrike