40 dni brez alkohola – gradiva 2022

Radijski oglas

TV oglas

Kartonček akcije 40 dni brez alkohola

Solzica 2022

Plakat akcije 40 dni brez alkohola

Izjave sodelujočih organizacij: