Utrinki s spremljanja projekta ozaveščanja mladih o ekologiji in prostovoljstvu na terenu v Srbiji

Predstavnici Ministrstva za zunanje zadeve RS in Slovenske karitas sta skupaj s predstavniki partnerske organizacije v Srbiji, Caritas Beograjske nadbiskupije, v času do 7. do 9. junija 2016 obiskali šole v različnih krajih Centralne Srbije, ki sodelujejo pri projektu »Krepitev okoljske in družbene zavesti med mladimi v krajih J, Z in V regije Centralne Srbije«, ki ga v  letih 2014 do 2016 sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Prvi del projekta, ki je potekal pod sloganom »Kaplja na kapljo«, je bil namenjen različnim aktivnostim osveščanja mladih o ekologiji, s poudarkom na ohranjanju čistih voda. Od jeseni 2015 dalje pa so v okviru projekta potekale aktivnosti za mlade osnovnih in srednjih šol v Centralni Srbiji v povezavi z aktivnim državljanstvom in prostovoljstvom pod sloganom »Korak za korakom«. Sodelavci Caritas Beograjske nadbiskupije so za učitelje pripravili praktični priročnik z različnimi delavnicami, izvedli 10 regionalnih izobraževanj za učitelje in za posamezne učence (multiplikatorje) na temo aktivnega državljanstva in prostovoljstva. V aprilu in maju 2016 pa je kot zaključni del projekta po šolah potekal nagradni natečaj za najboljšo izvedeno prostovoljsko akcijo v sklopu šole ali lokalne skupnosti. Sodelavci Karitas so iz šol iz različnih krajev prejeli 145 kratkih videov/fotozgodb o izvedenih prostovoljskih akcijah, ki jih bo sedaj ocenjevala komisija.

V sklopu terenskega obiska smo obiskali nekaj šol v različnih delih centralne Srbije (jug, vzhod in zahod), kjer so nam mladi sami predstavili kaj so delali v sklopu prostovoljskih akcij. Srečali smo se s predstavniki 5 šol v Aleksincu, obiskali OŠ v Knjaževcu, OŠ v Vladimircih in OŠ v Šabcu. Mladi so nam predstavili svoje zelo zanimive in različne prostovoljske akcije, ki so jih izvedli v okviru natečaja, kljub včasih zelo omejenim virom šol, ker so nekateri kraji, še posebej v južni Srbiji zelo revni. V okviru akcij so nekateri pomagali in se družili s starejšimi, nekateri v svoji ulici vsak dan naredili neko dobro delo za svoje sosede v stiski, drugi so s plesom in igro razveselili otroke s posebnimi potrebami, nekateri z učno pomočjo pomagali sovrstnikom, ena šola je očistila divjo deponijo ob reki, nekje so zbirali pomoč za begunce …IMG_0033

Na posameznih šolah so že prej izvajali prostovoljske akcije, za veliko šol pa je bilo to nekaj novega in jim je bil ta natečaj dobra spodbuda in motivacija za prostovoljstvo tudi za naprej.

Mladi so nam povedali, da so se ob tem, ko so pomagali drugim, počutili zelo lepo. Učenki iz 6. razreda OŠ Vuka Karadžiča v Aleksincu sta dejali: »Zelo nam je bilo lepo, ko smo se družili s starejšimi in z otroci brez staršev, ko smo videli nasmeh na njihovih obrazih. Vsi so se razveselili našega prihoda. Skupaj smo se igrali, jim pomagali. Vsi imajo radi, ko jih nekdo obišče. To je preprosto prelepo.« Učiteljica iz OŠ Vladimirci, kjer je 160 učencev čistilo divjo deponijo, je dejala: »Potrebno je otroke animirati, da delajo prostovoljska dela, to jim je potrebno za življenje. Začeli smo po korakih in s takimi akcijami bomo nadaljevali tudi v naprej.« Več o projektu >>>>.

V sklopu obiska smo obiskali tudi prostore šolske telovadnice OŠ »14. oktobar« v Bariću, kjer smo lani v sodelovanju s Caritas Beogradske nadbiskupije obnovili s poplavami poškodovane garderobne prostore, sanitarije ter kanalizacijsko omrežje v okviru projekta »Obnova s poplavami poškodovane osnovne šole v Bariću in cestne infrastrukture v Krupanju v Srbiji«, ki ga je financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Učitelj telovadne vzgoje je dejal: »Veseli smo da ste donirali sredstva za obnovo te dvorane, ki jo poleg otrok koristijo tudi drugi občani, ker je to edina športna dvorana v občini. To je prerodilo delo v naši šoli. Najlepša vam hvala.« Več na >>>>.

Obiskali smo tudi beograjskega nadškofa, msgr. Stanislava Hočevarja, ter predstavnico slovenskega veleposlaništva v Srbiji, go. Matejo Norčič Štamcar, kjer smo predstavili naše skupno sodelovanje pri različnih projektih.

Za več informacij: [email protected]

MRSS znak večji                cbn     Nova slika Nova slika_manjsi

Projekt sofinancira Vlada Republike Slovenije. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade RS.