Regionalna konferenca Caritas Europa 2016 v Lurdu

Caritas Europa kliče k več solidarnosti, bratstvu ter socialni pravičnosti!

Preko 300 udeležencev iz vseh ravni Karitas – direktorjev, zaposlenih, prostovoljcev, do ljudi, ki so oz. so bili deležni pomoči Karitas – iz 42 evropskih držav se je v času od 23. do 26. maja 2016 zbralo v Lurdu v Franciji na konferenci krovne organizacije Caritas Evropa in iskalo skupne rešitve za boj proti revščini, za krepitev solidarnosti in socialne vključenosti na vseevropski ravni, kjer se še vedno poznajo posledice finančne krize iz 2008 in danes v revščini in socialni izključenosti živi več kot 120 milijonov ljudi (Caritas Cares poročilo o revščini v Evropi). V Lurd se je odpravila tudi delegacija Slovenske karitas.

Sodelujoči na konferenci so v delovnih skupinah, kjer so sodelovali predstavniki različnih držav, lahko izmenjali izkušnje in stališča o tematikah revščine družin in otrok, migracijah in azilu, sodelovanju v gospodarstvu ter o socialni izključenosti in ranljivih skupinah v družbi. Na podlagi slišanih osebnih pričevanj in izkušenj udeležencev, še posebej tistih, ki so se znašli v različnih stiskah (od otrok, brezdomcev, odvisnikov do beguncev …), smo skupaj analizirali vzroke za posamezne probleme ter iskali in predlagali možne rešitve za probleme. Ob tem smo ugotovili, da se soočamo z zelo podobnimi problemi, čeprav prihajamo iz različnih držav ter da moramo te izzive izkoristiti kot priložnost, da povečamo medsebojno sodelovanje in zgradimo eno Evropo skupaj. Predlogi za rešitve predlagani na konferenci, bodo del izvedbe štiriletnega strateškega načrta Caritas Europa 2020, katerega glavna tri prioritetna področja so zagovorništvo revnih in izključenih, humanitarni odziv ter krepitev mreže Karitas.

“Spoznal sem ljudi iz drugih držav v Evropi, ki so doživeli podobne izkušnje. Tako kot oni, sedaj pomoč, ki sem jo prejel od Karitas lahko vračam drugim ljudem. Sedaj lahko živim svoje življenje v dostojanstvu in polno sodelujem v družbi,« je dejal Tsenko, nekdanji brezdomec, danes socialni delavec v Zavetišču Dobri Samarijan.

“Čudovito je bilo videti na stotine ljudi, ki so se zbrali v Lurdu v krogu Karitas z vizijo združene Evrope, ki ima ljudi v svojem središču. Sodelovanje vseh, vključno z revnimi, je pokazalo, kako ljudje v Evropi želijo sodelovati pri reševanju skupnih problemov in obnoviti solidarnost v Evropi, “je dejal Bernard Thibaud, podpredsednik Caritas Europa.

V smeri želje papeža Frančiška za Evropo, Regionalna konferenca Caritas Europa kliče vsem Evropskim voditeljem, da združijo moči z ljudmi, organizacijami civilne družbe in cerkvami, da bi skupaj zgradili vključujočo in navzven usmerjeno Evropo.

Evropa se sooča z vse večjim izzivom naraščajoče revščine, socialne nepravičnosti, konfliktov … Caritas Europa poziva vse evropske vlade, da okrepijo vlogo Sveta Evrope v zagotavljanju, da so upoštevane socialne pravice, vključno s pravico, da so vsi zaščiteni pred revščino in socialno izključenostjo (člen 30, European Social Charter). Če države tekmujemo ena proti drugi, izgubimo vsi. Za skupno dobro potrebujemo več solidarnosti med državami in med ljudmi.

»Evropa potrebuje nov začetek, nov vse-evropski projekt, ki ima solidarnost, bratstvo in dostojanstvo vsakega človeka v središču,« je ob zaključku konference poudaril msgr. Luc Van Looy, predsednik Caritas Europa.

Imre Jerebic,

Generalni tajnik Slovenske karitas

 

Nekaj izjav slovenskih udeležencev v Lurdu:

Lojze:

Jožica

Vasja:

Tatjana:

Luka:

Luka o Young Caritas

Janja

 

Za več informacij: [email protected], 031 344 481