OTROCI NAS POTREBUJEJO – Dobrodelna akcija za pomoč otrokom s šolskimi potrebščinami

Slovenska karitas 16.6.2016 začenja z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki je namenjena zbiranju materialnih in finančnih sredstev za pomoč socialno ogroženim otrokom s šolskimi potrebščinami.

Poletje je namreč čas, ko morajo starši nakupiti šolske potrebščine za svoje otroke, kar pa ni vedno lahko. Stroški so vse večji, saj za enega osnovnošolca potrebujemo več kot 200€, kar je za mnoge družine veliko breme. S to dolgoletno akcijo želimo staršem ob začetku šolskega leta lajšati breme in skrbi.

V zadnjih letih so razmere zaradi velike brezposelnosti in drugih stisk za mnoge družine še veliko težje. Družine se soočajo s težkimi zgodbami. Ena izmed njih je tudi ta: »Petra ima tri otroke. Delovna nesreča, ki se je končala s smrtjo moža in očeta je življenje te družine postavila na glavo. Družinska pokojnina po pokojnem očetu je nizka, mama se je po smrti moža zaposlila za polovični delovni čas. Pri Karitas jim pomagamo s hrano in oblačili, še najbolj mamo skrbi, da ne bi imela dovolj za plačilo šolskih potrebščin in stroškov, ki so potrebni za šolanje otrok. Lansko leto je v zahvali hčerka Mojca zapisala: »Kako rada bi jaz pomagala drugim, vendar se bo to morda zgodilo nekoč, danes potrebujemo pomoč mi. Hvala.«

 Sodelavci na škofijskih Karitas se ob pomoči s šolskimi potrebščinami srečujejo tudi s težavami na katere včasih ne pomislimo. Strokovna sodelavka iz Škofijske karitas Novo mesto pravi: »Spominjam se šestčlanske družine, ki je ob prevzemu pomoči v bonih, izpostavila, da najmlajši otrok potrebuje novo torbo, ki pa si je sami ne zmorejo kupiti. Ponudila sem jim novo donirano šolsko torbo in mama se je odzvala z velikim olajšanjem in hvaležnostjo.  Otrok, kateremu je bila torba namenjena, pa se je obrnil proč in prikrival solze, ker mu ta ni bila všeč. Sledilo je materino prigovarjanje, češ da je torba lepa in za njega povsem primerna, vendar brez truda. V kasnejšem pogovoru je mama dejala, da so doma po dolgem pregovarjanju s torbe morali odstraniti prilepljene motive in sin jo je nato zmogel lažje sprejeti. Začutila sem materino stisko, ko je želela ustreči otroku, a tega finančno ni mogla.

Otroci in starši se soočajo tudi z družbenimi pričakovanji, modo in kriteriji ustreznosti. Da bi se izognili tem problemom in da njihov otrok ne bi bil zaznamovan s pomanjkanjem, starši pogosto nudijo več, kot finančno zmorejo. Zato ne potrebujejo le pomoči pri nakupu šolskih potrebščin, pač pa tudi oporo, da zmorejo predelati vse te strahove in občutke krivde ter se znajo o tem odkrito pogovoriti z otroki. Revščina zaznamuje in le ljubeča skrb, potrpežljivo služenje in veliko iznajdljive ljubezni jim lahko pomaga, da zmorejo sprejeti solidarnost drugih in se tudi sami vzgajajo za solidarnost do bližnjega v stiski.«

Tako je tudi v lanskem letu na Karitas pomoč s šolskimi potrebščinami prejelo 12.993 otrok, kar je nekaj več kot leto prej. Dodatno je 1.588 otrok prejelo denarno pomoč pri plačilu prehrane in obšolskih dejavnosti, kar je za 28% več kot leto prej. Poleg tega je bilo v Botrstva Karitas vključenih 234 otrok. V lanskem letu pa je v sklopu aktivnosti župnijskih Karitas učno pomoč obiskovalo 524 otok, 5.739 otrok se je vključilo v delavnice in strokovno vodene skupine ter 664 otrok obiskovalo centre za otroke in mlade. Skupaj je Karitas za navedene pomoči v letu 2015 razdelila 708.094,10€, prejelo pa jo je 30.388 otrok in dijakov. Sredstva so bila večinoma zbrana v dobrodelnih akcijah, delno pa jih je prispevala Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij.

Otroci NP 2016

Glede na aktualne razmere v družbi, tudi v letošnjem letu pričakujemo podoben obseg prošenj povezanih s šolo, ki že prihajajo na naše župnijske in škofijske Karitas. Še posebej so v velikih težavah družine s starši, ki so brezposelni ali imajo nizko ter neredno plačo, enostarševske družine, mlade družine, družine z več osnovnošolci in družine, ki so se zadolžile pri urejanju stanovanjskih pogojev.

V mesecu maju smo v akciji Pokloni zvezek osnovne šole in vrtce povabili k zbiranju zvezkov za socialno ogrožene otroke. S sodelovanjem se je odzvalo 267 osnovnih šol in 102 vrtcev, zavodov ali posameznih enot. Zbrani zvezki v teh dneh že prihajajo na škofijske Karitas, ki jih bodo preko poletja poleg druge pomoči razdelile socialno ogroženim otrokom. Poleg poklonjenega zvezka so otroci priložili tudi lepo misel, sporočilo ali sliko za sovrstnike v stiski. Sporočilo Jana je: »Podarim ti ta zvezek, da boš dobil ob tem zvezku veliko koristnega znanja.«

Ob tem iskrena zahvala učiteljem in vzgojiteljem za pripravljenost in spodbudo učencev ter otrok k solidarnosti.

Preko poletja k pomoči vabimo ljudi odprtega srca, ki lahko prinesejo nove, velike črtaste zvezke na najbližjo Karitas ali darujejo finančna sredstva za pomoč otrokom na transakcijski račun: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, sklic: SI 00 362, namen: Otroci nas potrebujejo. Darujete lahko s poslanim SMS sporočilom s ključno besedo ZVEZEK ali ZVEZEK5 na 1919 in darovali boste 1€ ali 5€. Zgibanke s položnico bodo na voljo tudi po župnijah.

Zbrana sredstva in zvezke bo Karitas avgusta razdelila socialno ogroženim družinam s šoloobveznimi otroki. Neposredna pomoč bo realizirana v obliki paketov šolskih potrebščin ali v obliki bonov oz. naročilnic za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin.

Družine v stiski se po pomoč glede šolskih potrebščin lahko obrnejo na najbližjo Karitas v župniji oz. na škofijske Karitas v Celju, Ljubljani, Mariboru, Novemu mestu, Koper in Murski Soboti. Njihovi kontaktni podatki so objavljeni na https://www.karitas.si/kontakt/.

Imre Jerebic

generalni tajnik Slovenske karitas