Karitas obnovila ob poplavah poškodovano osnovno šolo in cesto v Srbiji ter zdravstveni in gasilski dom v BiH ob financiranju MZZ RS

Na Slovenski karitas smo v sodelovanju s Karitas v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini od maja do konca septembra 2015 izvedli dva projekta obnove javne infrastrukture na območjih, ki so jih maja 2014 prizadele poplave in jih lokalne skupnosti zaradi pomanjkanja sredstev niso zmogle same obnoviti. Projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja je preko javnega razpisa financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve RS, vsakega v vrednosti 53.500 EUR.MRSS znak večji

V okviru projekta »Obnova s poplavami poškodovane osnovne šole v Bariću in cestne infrastrukture v Krupanju v Srbiji«, ki je bil izveden v partnerskem sodelovanju s Caritas Beogradske nabiskupije, je 15. septembra 2015 potekala otvoritev obnovljenih garderobnih prostorov in sanitarij ter kanalizacijskega omrežja v sklopu šolske telovadnice v OŠ »14. oktobar« v Bariću. Obnovljene prostore sta slavnostno otvorili odpravnica poslov na Veleposlaništvu RS v Srbiji, ga. Mateja Norčič Štamcar in ravnateljica OŠ Barić, ga. Željana Vasković. 720 učencev in njihovi učitelji imajo sedaj daljnoročno zagotovljene primerne in zdravju prijazne pogoje za izvedbo športne vzgoje v tej šoli. IMG_0088Učenci so svojo hvaležnost Sloveniji za to pomoč izrazili s kratkim kulturnim programom in predstavnici Slovenske karitas povedali, da so razmere v prostorih telovadnice sedaj res odlične v primerjavi z lani. V okviru projekta je bila v sodelovanju z občino Krupanj obnovljena tudi s poplavami poškodovana 800 m dolga ulica Luke Stevića v Krupanju, ki je močno ovirala promet in varnost 550 prebivalcev te ulice. Vsa obnovitvena dela, ki jih je izvajalo preko javnega razpisa izbrano lokalno podjetje, so bila končana 25. septembra 2015, slovesna otvoritev pa bo potekala v prihodnjih dneh oktobra. Obnovo te ceste je sofinancirala tudi občina Krupanj v vrednosti 48.872,35 EUR.  Fotoreportaža o izvedbi projekta je dostopna tukaj.

V okviru projekta »Obnova s poplavami poškodovanega zdravstvenega in gasilskega doma v kraju Vidovice v Bosni in Hercegovini«, ki je bil izveden v partnerskem sodelovanju z nacionalno in škofijsko Karitas Sarajevo v BiH, je 17. septembra 2015 potekala slovesna otvoritev obnovljenih prostorov zdravstvenega ter gasilskega doma v kraju Vidovice. V okviru projekta so bili v zdravstvenem domu zamenjala vsa poškodovana vrata, okna in obnovljen sistem ogrevanja, obnovljeni hodniki, ordinacije in sanitarije, v gasilskem domu pa tudi zamenjana okna in vrata, obnovljeni vsi notranji prostori in zunanjost doma. Na otvoritveni slovesnosti, kjer so bili prisotni predstavniki Karitas iz BiH in Slovenije, predsednik krajevne skupnosti, vodja zdravstvenega doma v Vidovicah in osebje, predsednik gasilskega društva ter drugi gasilci in vaščani, otroci iz OŠ, ki so sodelovali pri programu, je obnovljene prostore blagoslovil in slovesno otvoril kardinal Vinko Puljić, ki je povedal da je hvaležen Sloveniji za vso pomoč, ki so jo v BiH prejeli od dni vojne do tega projekta z Vlado RS. 878 vaščanov iz kraja Vidovice, kot tudi ljudje iz sosednjih vasi, imajo sedaj dolgoročno zagotovljene ustrezne pogoje za zdravstveno oskrbo, kar je predvsem pomembno za starejše. IMG_0253Prav tako imajo zagotovljano večjo varnost v primeru požarov in drugih nesreč, saj ima prostovoljno gasilsko društvo zopet primerne prostore in pogoje za normalno delovanje. Predsednik gasilskega društva je ob tem dejal: »Veličina človeka se vidi takrat, ko pomaga malemu človeku, ki je v težavah.« Vaščani Vidovic, ki so sedaj lahko ponovno zaživeli kot pred poplavami, so neizmerno hvaležni državi Sloveniji za to pomoč. Več fotografij obnovljenega zdravstvenega in gasilskega doma.

Slovenska karitas je lani s pomočjo srčnih darovalcev iz Slovenije za pomoč ljudem ob poplavah v Srbiji in BiH zbrala materialno (25 pošiljk) in finančno pomoč v skupni vrednosti 503.500 EUR. Skupaj s Slovensko Škofovsko konferenco, ki je zbrala 240.000 EUR, sta za pomoč ljudem posredovali zbrana sredstva lokalnima Karitas v BiH in Srbiji. Del je bil namenjen za takojšnjo humanitarno pomoč ljudem, del zbranih sredstev pa je bil uporabljen za razvojno pomoč s poplavami prizadetim posameznikom in družinam v Srbiji in BiH, katerim smo pomagali pri obnovi njihovih domov in pri ponovnem zagonu kmetijske dejavnosti. Skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve RS, ki je prispevalo v okviru omenjenih projektov 107.000 EUR, pa smo v BiH in Srbijo posredovali pomoč v vrednosti 850.500 EUR. Več utrinkov o podprtih projektih po poplavah s strani MZZ RS in Karitas, si lahko ogledate na spletni strani MZZ RS (projekt BiH in Srbija), Karitas (https://www.karitas.si/mednarodna-pomoc/razvojna-pomoc-jv-evropa/) ter Radia 1 (http://www.radio1.si/41219)

Imre Jerebic, generalni tajnik Slovenske karitas

 

Več informacij: [email protected] , 031 344 481

Zgornje besedilo izraža mnenja Slovenske karitas in ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.