Potrebne so popolnoma nove oblike vključevanja v zaposlitev: sporočilo za javnost sklepne novinarske konference projekta INVOLVED (program Interreg), 13. 12. 2021

Projekt INVOLVED poteka v okviru evropskega programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija želi v družbo vključiti tudi ljudi, ki so dolgo časa brezposelni in živijo v težkih življenjskih pogojih. Čezmejno sodelovanje, v katerem je moč strnilo pet organizacij Karitas iz avstrijske Koroške, Štajerske in Slovenije, nam predstavlja, kako je to mogoče doseči.

Vabilo na novinarsko konferenco Involved, 13. 12. 2021

Kaj potrebujejo ljudje, ki sta jih zaznamovala dolgotrajna brezposelnost in težki življenjski pogoji in ki ne vidijo več perspektive? S tem se je ukvarjal čezmejni projekt INVOLVED. Radi bi vam predstavili izkušnje in rezultate projekta, ki ga sofinancira evropski program sodelovanja Interreg.

Saša Žle

Saša Žle: Tujec

»Kako je to mogoče, da zaupam tujcem, so bili presenečeni sosedje in znanci. Tudi jaz jim nisem, a sem ugotovila, da je človek človek in da je človekovo srce tisti prostor, kjer se rojeva dobro in slabo in ni povezano z narodnostjo, barvo kože ali koreninami. Včasih nam je lahko bolj tuj človek, s katerim živimo v istem kraju, gospodinjstvu ali delamo skupaj. V njihovih lažeh, neiskrenosti se poraja tujost.«