IMG_1557Na Slovenski Karitas smo v letu 2010 ob Mednarodnem dnevu boja proti revščini, ki ga praznujemo 17. oktobra, povabili k sodelovanju izvajanja delavnic na temo podnebnih sprememb v povezavi z revščino v Afriki vse slovenske osnovne in srednje šole.

Pripravili smo didaktična gradiva za izvedbo različnih delavnic, ki so potekale po slovenskih šolah v oktobru in novembru 2010. Z likovnimi, ustvarjalnimi, literarnimi in/ali interaktivnimi delavnicami, ki so v 1. in 2. triadi osnovnih šol potekale na podlagi 8-minutnega animirano-dokumentarnega filma “Prihodnost je v naših rokah”, v 3. triadi in srednjih šolah pa na podlagi PowerPoint predstavitve smo otroke spodbudili, da so razmišljali, kaj povzroča podnebne spremembe in kakšne so njihove posledice na življenja njihovih vrstnikov v revnejših državah, še posebno v Afriki. Ob tem smo želeli pri otrocih spodbuditi občutek odgovornosti do ravnanja z okoljem in solidarnosti do vseh, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo.

Na naše povabilo se je odzvalo 219 osnovnih in 41 srednjih šol. Srčna hvala vsem mentorjem , ki ste sodelovali pri izvedbi delavnic ter skupaj z učenci in dijaki ustvarjali čudovite izdelke. Izdelke učencev in dijakov si lahko ogledate v sponji spletni razstavi .

Za didaktična gradiva za izvedbo delavnic “Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti” v tiskani obliki se obrnite na [email protected], tel.:01/300 59 65.

Osnovne šole:

CIRIUS VIPAVA
DVOJEZIČNA ŠOLA II LENDAVA
OŠ 16 DECEMBRA
OŠ 8 TALCEV LOGATEC, PŠ LAZE
OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA
OŠ ANGELA BRSEDNJAKA MARIBOR
OŠ ANTONA AŠKERCA VELENJE, PŠ PESJE
OŠ ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA
OŠ ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA, PŠ PRAGERSKO
OŠ ANTONA ŠIBELJA-STJENKA KOMEN
OŠ BAKOVCI, POŠ DOKLEŽEVJE
OŠ BISTRICA OB SOTLI
OŠ BLAŽA ARNIČA LUČE
OŠ BOGOJINA
OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO
OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO
OŠ BOŽIDARJA JAKCA
OŠ BRAJNIK
OŠ BRASLOVČE
OŠ BRATOV POLANČIČEV
OŠ BREZNO PODVELKA
OŠ BREZOVICA PRI LJUBLJANI
OŠ BRINJE GROSUPLJE
OŠ BRUSNICE
IV . OŠ CELJE
OŠ CIRILA KOSMAČA PIRAN
OŠ CIRKUALNE – ZAVRČ
OŠ ČRENŠOVCI
OŠ ČRNA NA KOROŠKEM
OŠ ČRNA NA KOROŠKEM, PŠ KOPRIVNA
OŠ ČRNA NA KOROŠKEM, PŠ ŽERJAV
OŠ ČRNI VRH
OŠ DANILA LOKARJA
OŠ DANILA LOKARJA, POŠ LOKAVEC
OŠ DIVAČA, PŠ VREME
OŠ DOB
OŠ DOB, PŠ KRTINA
OŠ DOBJE
OŠ DOBRAVLJE
OŠ DOBRAVLJE; PŠ ČRNIČE
OŠ DOBRAVLJE; PŠ VIPAVSKI KRIŽ
OŠ DOBRAVLJE, PŠ VRTOVIN
OŠ DOBROVO PŠ KOJSKO
OŠ DOLŽ
OŠ DOMŽALE
OŠ dr. ALEŠ BEBLER – PRIMOŽ HRVATINI
OŠ dr. ANTONA TRSTENJAKA NEGOVA
OŠ dr. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA
OŠ dr. JANEZA MENCINGERJA
OŠ dr. JANEZA MENCINGERJA; PŠ SREDNJA VAS
OŠ dr. LJUDEVITA PIVKA
OŠ dr. VITA KRAIGHERJA
OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR
OŠ DRAGA KOBALA, PŠ BREZJE
OŠ DRAVLJE
OŠ DUPLEK
OŠ DUPLEK, enota DVORJANE
OŠ DUŠANA FLISA HOČE
OŠ DUŠANA MUNIHA
OŠ DUTOVLJE IN PŠ TOMAJ
OŠ F.S. FINŽGARJA PŠ BEGUNJE
OŠ FLV SLIVNICA
OŠ FRANA ALBREHTA
OŠ FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI
OŠ FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI
OŠ FRANJA GOLOBA PREVALJE
OŠ FRANJA GOLOBA PREVALJE; PŠ LEŠE
OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR, PŠ BLAGOVINA
OŠ GABROVKA DOLE
OŠ GRAD
OŠ GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE
OŠ GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR
OŠ GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR
OŠ HAJDINA
OŠ HELENE PUHAR KRANJ
OŠ IDRIJA
OŠ IG
OŠ IG, PŠ IŠKA VAS
OŠ II MURSKA SOBOTA
OŠ II. MURSKA SOBOTA – PŠ KROG
OŠ ISTERSKEGA ODREDA
OŠ IV MURSKA SOBOTA
OŠ IVANA BABIČA – JAGRA MEREZIGE
OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER
OŠ IVANA CANKARJA
OŠ IVANA CANKARJA TRBOVLJE
OŠ IVANA GROHARJA
OŠ IVANA KAVČIČA IZLAKE
OŠ IVANA KAVČIČA PŠ MLINŠE
OŠ J. HUDALESA JUROVSKI DOL
OŠ JANKA GLAZERJE
OŠ JELŠANE
OŠ JURČIČEVEGA DREJČKA RAVNE NA KOROŠKEM
OŠ KETTEJA IN MURNA LJUBLJANA
OŠ KOROŠKA BELA – JESENICE
OŠ KOZJE
OŠ KUNGOTA, PŠ SVEČINA
OŠ KUZMA
OŠ LAVA CELJE, slike 2
OŠ LEDINA, BOLNIŠNIČNA ŠOLA
OŠ LENART
OŠ LESKOVEC
OŠ LITIJA
OŠ LOG-DRAGOMER, PŠ BEVKE
OŠ LOUISA ADAMIČA
OŠ LOVRENC NA POHORJU
OŠ LUCIJANA BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE
OŠ MAKSA PEČARJA
OŠ MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE
OŠ MALEČNIK
OŠ MARIJE VERE
OŠ MIHE PINTARJA TOLEDA VELENJE
OŠ MILKE ŠOBAR-NATAŠE
OŠ MIRANA JARCA LJUBLJANA
OŠ MIREN
OŠ MISLINJA
OŠ MLADIKA
OŠ MOZIRJE
OŠ NAZARJE
OŠ OB DRAVINJI
OŠ ODRANCI
OŠ OLGE MEGLIČ PTUJ
OŠ ORMOŽ
OŠ OSKARJA KOVAČIČA
OŠ PESNICA
OŠ PETROVČE
OŠ PETROVČE, POŠ TRJE
OŠ PIVKA
OŠ PODLEHNIK
OŠ PODZEMELJ
OŠ POHORSKEGA ODREDA
OŠ POLHOV GRADEC, PŠ ČRNI VRH
OŠ POLJANE
OŠ POLJE
OŠ POLZELA, PŠ ANDRAŽ
OŠ PRESKA, PŠ SORA
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA LJUBLJANA
OŠ PRIMOŽ TRUBAR LAŠKO-PŠ REČICA
OŠ prof. dr. JOSIPA PLEMLJA
OŠ prof. dr. JOSIPA PLEMLJA, PŠ BOHINJSKA BELA
OŠ prof. JOSIPA PLEMLJA BLED,PŠ RIBNO
OŠ PUCONCI, PŠ MAČKOVCI
OŠ RADENCI
OŠ RADLJE OB DRAVI
OŠ RADLJE OB DRAVI, PŠ VUHRED
OŠ RODICA
OŠ ROJE
OŠ ROVTE
OŠ RUDIJA MAHNIČA BRKINCA – BREGARJE
OŠ RUDOLFA MAISTRA
OŠ RUDOLFA MAISTRA – PŠ CERŠAK
OŠ SAVA KLADNIKA SEVNICA
OŠ RENČE, POŠ BUKOVICA
OŠ SELNICA OB DRAVI
OŠ SELNICA OB DRAVI
OŠ SIMONA GREGORČIČA KOBARID, PŠ SMAST
OŠ SLAVE KLAVORE MARIBOR
OŠ SLIVNICA PRI CELJU
OŠ SPODNJA IDRIJA
OŠ SREČKA KOSOVELA SEŽANA
OŠ SREČKA KOSOVELA SEŽANA, PŠ LOKEV
OŠ STANETA ŽAGARJA LIPNICA
OŠ STARI TRG OB KOLPI
OŠ STIČNA, PŠ VIŠNJA GORA
OŠ STOPIČE, PŠ PODGRAD
OŠ STRANJE
OŠ STRAŽIŠČE KRANJ
OŠ SUŠJE
OŠ SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
OŠ ŠALEK
OŠ ŠEMPETER
OŠ ŠENTJERNEJ
OŠ ŠENTJERNEJ
OŠ ŠKOFJA LOKA-Mesto
OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH
OŠ ŠMARTNO
OŠ ŠMARTNO V TUHINJU, PŠ SELA
OŠ ŠMIHEL; PŠ BIRČNA VAS
OŠ ŠMIKLAVŽ
OŠ ŠTORE
OŠ ŠTURJE
OŠ ŠTURJE ADOVŠČINA
OŠ ŠTURJE, PŠ BUDANJE
OŠ TABOR LOGATEC, PŠ HOTEDRŠČICA
OŠ TOMA BREJCA KAMNIK
OŠ TRZIN
OŠ TRŽIČ
OŠ TURNIŠČE
OŠ VELIKA DOLINA
OŠ VELIKA NEDELJA-PŠ PODGORCI
OŠ VELIKI GABER
OŠ VERKVENJAK – VITOMARCI, PŠ VITOMARCI
OŠ VIČ, Ljubljana
OŠ VIDE PREGARC
OŠ VIŽMARJE BROD
OŠ VODICE
OŠ VOLIČINA
OŠ ZREČE
OŠ ŽUŽEMBERK
OŠ ŽUŽEMBERK, PŠ AJDOVEC
OŠ ŽUŽEMBERK, PŠ ŠMIHEL
POŠ BLAGOVNA
POŠ BLAGOVNA
POŠ PROSENJAKOVCI
PŠ COL
PŠ DRAŽGOŠE
PŠ JAVORJE
PŠ LETUŠ
PŠ MEKINJE
PŠ PODKRAJ
PŠ ŠMARJE
PŠ TRNAVA
PŠ VRTOVIN
PŠ ZGORNJA LOŽNICA
SCUOLA ELEMENTARE VINCENZO e DIEGO de CASTRO PIRANO
TADEUSZ SADOWSKI BUKOVICA
TRETJA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC
VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA, PŠ KOSTRIVNICA
VRTEC IN OŠ ŠKOFLJICA
ZAVOD SV. FRANCIŠKA SALEŠKEGA, DOM JANEZA BOSKA
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO

Srednje šole:

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR
DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA
ESIC KRANJ – gimnazija
EURO ŠOLA LJUBLJANA
GIMNAZIJA BREŽICE
GIMNAZIJA BREŽICE
GIMNAZIJA CELJE
GIMNAZIJA EVRO ŠOLA LJUBLJANA
GIMNAZIJA IN EKONOMSKA SREDNJA ŠOLA TRBOVLJE
GIMNAZIJA JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA
GIMNAZIJA KOČEVJE
GIMNAZIJA LEDINE
GIMNAZIJA LITIJA
GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA
GIMNAZIJA VELENJE
GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
IC PIRAMIDA MARIBOR
POSLOVNO KOMERCIALNA ŠOLA CELJE
PROMETNA ŠOLA MARIBOR
SPTŠ MURSKA SOBOTA
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA SLOVENJ GRADEC
SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA BEŽIGRAD -LJUBLJANA
SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA
SREDNJA ŠOLA ŠLOVENSKA BISTRICA
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA
SŠ EKONOMSKA CELJE
SŠ GIMNAZIJA LJUTOMER
SŠ STROKOVNA IN POKLICNA ŠOLA KRANJ
SŠ ZA GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA CELJE
SŠ ZAGORJE
SŠ ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO LJUBLJANA
ŠC PET
ŠC POSTOJNA
ŠC ŠKOFJA LOKA, SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO
ŠOLSI CENTER PTUJ, EKONOMSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO
ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO – SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER ŠK.LOKA SŠ ZA STROJNIŠTVO
ŠOLSKI CENTER VELENJE, Šola za storitvene dejavnosti
ŠOLSKI CENTER VELENJE, Strojna šola
ŠOLSKI CENTER, GIMNAZIJA ANTONA AŠKERCA LJUBLJANA
TŠC KRANJ
VIZ VIŠNJA GORA

Delavnice je izvajala tudi:

ŽUPNIJA ŠENTJERNEJ slike1, slike 2, slike3