Delavnice “Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti 2012/13“

Na Slovenski karitas smo ob zaključku mednarodnega projekta ozaveščanja o problematiki podnebnih sprememb v povezavi z revščino v Afriki ponovno povabili vse slovenske šole in vrtce, da kadarkoli preko leta izvedejo delavnice na to temo, ki je še vedno zelo aktualna. , .

Likovne, ustvarjalne, literarne in/ali interaktivne delavnice so potekale na podlagi različnih didaktičnih gradiv (dokumentarnih filmov, foto-govorice, dramske igre, Eko spomina idr.), ki so dostopni na https://www.karitas.si/mednarodna-pomoc/podnebne-spremembe1/gradiva-za-ucitelje/.

Mlade smo želeli spodbuditi, da so razmišljali o vzrokih podnebnih sprememb in o njihovih posledicah na življenja njihovih vrstnikov v revnejših državah, še posebno v Afriki. Ob tem smo preko učiteljev/vzgojiteljev – mentorjev, ki so izvajali delavnice želeli pri mladih spodbuditi zavest pomembnosti skrbi za naše okolje in posledično tudi h konkretni solidarnosti, do ljudi, ki jih posledice globalnega onesnaževanja okolja najbolj prizadenejo in jih tako potisnejo v še večjo revščino …

Na naše povabilo se je odzvalo 9 osnovnih šol in 12 vrtcev. Iz srca hvala vsem mentorjem, otrokom in učencem, ki ste sodelovali pri izvedbi delavnic, ustvarjali prekrasne izdelke ter razmišljali o življenju soljudi tako v Sloveniji kot tudi v državah izven naših meja. Izdelke otrok in učencev si lahko ogledate v spodnji spletni razstavi.

Za didaktična gradiva za izvedbo delavnic “Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti 2011/12 ” se obrnite na [email protected] , tel.:01/300 59 68.

Sodelujoči vrtci:

Enota vrtec pri OŠ Ribnica na Pohorju
OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad, Vrtec Gornji Grad
OŠ Markovci, enota vrtec
Otroški vrtec Ajdovščina, Oddelek Črniče
Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica
Vrtec Lendava – DE Gaberje
Vrtec Mavrica – Socka
Vrtec Mavrica Brežice
Vrtec Podlehnik pri OŠ Podlehnik
Vrtec pri OŠ Ribnica
Vrtec pri šoli Otlica
Vrtec Sončni Žarek, Velike Lašče
Župnijski vrtec Vrhnika

Sodelujoče osnovne šole:

OŠ Branik  PDF1 PDF2 PDF3 PDF4 PDF5
OŠ Danila Lokarja Ajdovščina
OŠ Grad  PDF
OŠ Jakobski Dol
OŠ Litija
OŠ Mestinje
OŠ Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje  PDF1 PDF2 PDF3 PDF4 PDF5 PPS
PŠ Ambrus
PŠ Mlinše