Delavnice “Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti” za vrtce

Na Slovenski Karitas smo v okviru mednarodnega projekta osveščanja o problematiki podnebnih sprememb v povezavi z revščino v Afriki v letošnjem letu pripravili didaktična gradiva za delavnice »Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti« za vrtce. Na naše vabilo se je odzvalo in sodelovalo pri izvedbi teh delavnic 113  vrtcev v Sloveniji.

Najlepše se zahvaljujemo vsem preko 310 mentorjem/vzgojiteljem za pomoč pri osveščanju vrtčevskih otrok.  Preko Zgodbe dečka Nangira, foto-govorice, EKO spomina, navodil za vrtce in sončnična semena, so skupaj mentorji z otroki razmišljali, kaj so podnebne spremembe in kakšne so njihove posledice, kako le-te vplivajo na povečanje revščine in na življenja njihovih vrstnikov, še posebno v Afriki.

Brez vas nam kaj takega ne bi nikoli uspelo. Hvala vam iz srca!

Naj nas spremlja misel bl. Mati Terezije: »To kar delamo je le kaplja v oceanu. Toda, če tega ne bi storili, bi bila v oceanu kaplja manj.«

Sodelujoči vrtci:

OŠ Dobje, enota vrtec
Antonov vrtec
Dječji vrteć Opatija
Enota vrtec pri OŠ Komandanta Staneta Dragatuš   PDF
Kranjski vrtci, enota Ostrek
Marijin vrtec Cerklje
OŠ dr. Franja Žgeča Dornava, enota vrtec Dornava
OŠ dr. Janez Mencinger – Enota vrtec Bohinj   PDF   PDF 2
OŠ Frana Kocbeka Gornji grad – Vrtec Bočna
OŠ Gabrovka Dole – oddelki podalšanega bivanja
OŠ Hajdina z enoto vrtec
OŠ in vrtec Apače, enota Stogovci
OŠ Markovci, enota vrtec
OŠ Mokronog – vrtec Mokronožci
OŠ Naklo – Vrtec pri PŠ Duplje
OŠ Nazarje – vrtec Nazarje  PDF
OŠ Otlica – Vrtec pri šoli
OŠ Prežihovega Voranca, enota vrtec Srednja Bistrica
OŠ Toneta Šraja Aljoše, enota vrtec Nova vas
OŠ Vrtec-Tabor, OE vrtec
Otroški vrtec Ajdovščina, oddelek Ribnik
Otroški vrtec Ajdovščina, oddelek Črniče
Otroški vrtec Ajdovščina, oddelek Selo
Pediatrija Splošne bolnišnice Slovenj Gradec (bolnišnični vrtec)
VIZ vrtec Ormož
Vrtec OŠ Gustava Šiliha Laporje
Vrtec “Murenčki” pri OŠ Davorina Jenka Cerklje
Vrtec Agata, SLIKE
Vrtec Akademija Montessori, Hiša otrok ABC
Vrtec Benedikt
Vrtec Bled, enota Bohinjska Bela
Vrtec Brusnice
Vrtec Ceršak
Vrtec Ciciban Sevnica
Vrtec Čirče – kranjski vrtci
Vrtec Črnuče, enota Ostržek
Vrtec Dolenja Trebuša
Vrtec Dominik Savio Karitas Domžale
vrtec Dravograd, oddelek Libeliče
Vrtec Hansa Cristiana Andersena
Vrtec Hrastnik
Vrtec Idrija – Enota Spodnja Idrija
Vrtec IG
Vrtec IG -enota Sonček
Vrtec Jadvige Golež Maribor    PDF
Vrtec Jana d.o.o.
Vrtec Ježek pri OŠ Sveti Tomaž
Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica
Vrtec Jožice Flander    PDF2
Vrtec Kekec Grosuplje, enota Pika Šmarje – Sap
Vrtec Kokrica pri OŠ Franceta Prešerna Kranj
Vrtec Ledina
Vrtec Lendava – enota Gaberje
Vrtec Litija – Enota Kresnička
Vrtec Litija, enota Kekec
Vrtec Ljutomer
Vrtec Log-Dragomer (pri OŠ Log-Dragomer), enota Log
Vrtec Martjanci
Vrtec Mavrica Brežice
Vrtec Mavrica Vojnik
Vrtec Medvode
Vrtec Medvode, enota Senica
Vrtec občine Moravske toplice, enota Martjanci SLIKE
Vrtec OŠ Ivana Babiča Jagra Marezige
Vrtec OŠ Voličina, enota Selce
Vrtec OŠ Voličina, enota Voličina
Vrtec OŠ Žužemberk, vrtec Dvor
Vrtec OŠ Žužemberk, vrtec Žužemberk, Miškolini
Vrtec OŠ Žužemberk, vrtec Žužemberk, Ribice
Vrtec Pedenjped – enota Lipoglav
Vrtec Pedenped Novo mesto, enota Metka
Vrtec Podgorje
Vrtec Postojna
Vrtec pri OŠ Jarenina
Vrtec pri OŠ Kanal, enota Kal nad Kanalom
Vrtec pri OŠ Kobarid
Vrtec pri OŠ Lovrenc na Pohorju Slike
Vrtec pri OŠ Lovrenc na Pohorju, skupina Sončki
Vrtec pri OŠ Mala Nedelja
Vrtec pri OŠ Polhov Gradec
Vrtec pri OŠ Ribnica na Pohorju
Vrtec pri OŠ Šenčur – enota Voklo
Vrtec pri OŠ Toneta Tomšiča Knežak
Vrtec pri OŠ Velika Dolina
Vrtec pri OŠ Železniki
Vrtec pri OŠ Žirovnica
Vrtec Ptuj
Vrtec Rimske Toplice
Vrtec Sladki Vrh
Vrtec Slovenj Gradec – Enota Mislinja
Vrtec Slovenj Gradec – Enota Sele
Vrtec Sonček
Vrtec Sončni žarek
Vrtec Srednja vas
Vrtec Studenci Maribor
Vrtec Šentjur, enota Blagovna
Vrtec Šentvid – enota Mravljinček
Vrtec Škratek Svit Vodice
Vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Šentvid
Vrtec Šoštanj, enota Urška Topolšica
Vrtec Tezno Maribor, enota Mehurčki
Vrtec Vodmat
Vrtec zakladnica Montessori
VVE Petroča
VVE pri OŠ Sveti Jurij
VVZ Radovljica, enota Brezje
VVZ Radovljica, vrtec Begunje
VVZ Radovljica, vrtec Kropa
VVZ Slovenj Gradec – enota Legen
VVZ Slovenj Gradec – enota Sele
VVZ vrtec občine Moravske toplice, enota Filovci
Zasebni vrtec Kobacaj
Zavod ND, Ilirska Bistrica, Vrtec Antonina
Župnijski zavod sv. Jurij Stara Loka, enota Mala cvetka