Delavnice za vrtce ” Prihodnost je v naših rokah” 2010

Na Slovenski Karitas smo ob letošnjem mednarodnem Dnevu zemlje, ki ga praznujemo 22. aprila, povabili k sodelovanju izvajanja delavnic na temo podnebnih sprememb vse slovenske vrtce. Pripravili smo didaktična gradiva za izvedbo različnih delavnic. Z likovnimi, ustvarjalnimi in/ali literarnimi delavnicami, ki so potekale na podlagi 8-minutnega animirano-dokumentarnega filma >Prihodnost je v naših rokah< smo otoke spodbudili, da so razmišljali, kaj povzroča podnebne spremembe in kakšne so njihove posledice na življenja njihovih vrstnikov v revnejših državah, še posebno v Afriki. Ob tem smo želeli pri otrocih spodbuditi občutek odgovornosti do ravnanja z okoljem in solidarnosti do vseh, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadanejo.

Na naše povabilo se je odzvalo 107 slovenskih vrtcev in tudi nekaj osnovnih šol. Srčna hvala vsem mentorjem, ki ste sodelovali pri izvedbi delavnic ter skupaj z otroki ustvarjali čudovite izdelke. Izdelke otrok si lahko ogledate v spodnji spletni razstavi.

Za didaktična gradiva za izvedbo delavnic “Prihodnost je v naših rokah” se obrnite na [email protected], tel.:01/43 20 305

Razstava izdelkov

Angelin vrtec
Dječji vrtec Opatija
Dom Antona Skale
Hiša otrok – Vrtec Montessori
Hiša otrok Dravlje
JZ OV Šmarje pri Jelšah, DO Kristan vrh
JZ vrtec Laško, DE Rimske toplice
Marijin vrtec Cerklje
OŠ Angela Besednjaka
OŠ Benedikt, vrtec Benedikt
OŠ Bistrica ob Sotli, enota vrtec Pikapolonica
OŠ Cankova – vrtec Cankova
OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, enota vrtec Bohinj
OŠ Gabrovka – Dole
OŠ in vrtec Apače, enota Stogovci
OŠ Juršinci – vrtec Juršinci
OŠ Kobilje
OŠ Kozje, enota vrtec “Zmajček”
OŠ Markovci – vrtec
OŠ Poljane – vrtec Agata
OŠ Poljane, vrtec Agata
OŠ Poljane, vrtec Agata dislocirani enoti v Lovskem domu Poljane
OŠ Rudija Mahniča – Brkinica Pregerje
OŠ Selnica ob Dravi, enota vrtec
OŠ Stopiče – vrtec Stopiče
Otroški vrtec Ajdovščina, oddelek Selo
Otroški vrtec Metlika
Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
Rahelin vrtec – hiša otrok Montesossri
Scuola dell`Infazija LA COCCINELLA Pirano Lucia
VIZ vrtec Ormož, enota Miklavž pri Ormožu
Vrtec “L`Aquilone” – pri OŠ Dante Alighieri
Vrtec Anice Černejeve Celje
Vrtec Antonina
Vrtec Beltinci
Vrtec Brezno
Vrtec Cven
Vrtec Čenča (kranjski vrtci)
Vrtec Čepovan
Vrtec Črnuče
Vrtec Črnuče – enota Sapramiške
Vrtec Črnuče, enota Gmajna
Vrtec Črnuče, enota Ostržek
Vrtec Dobje pri Planini
Vrtec Dravograd
Vrtec Dravograd, enota Šentjanž
Vrtec Dvor
Vrtec Filovci
Vrtec Ig (enota Krimček, enota Hribček, enota Studenček)
Vrtec Ivana Glinška Maribor
Vrtec Ivana Glinška Maribor, enota Kosarjeva
Vrtec Ivana Glinška, enota Pristan
Vrtec Jadvige Golež Maribor
Vrtec Jelka
Vrtec Jelka, enota Vila
Vrtec Ježek pri OŠ Sveti Tomaž
Vrtec Kokrica
Vrtec Kolezija, enota Murgle
Vrtec Laško
Vrtec Ljutomer
Vrtec Mala Nedelja
Vrtec Mavrica Brežice
Vrtec Mavrica Vojnik
Vrtec Medvode, enota Senica
Vrtec Medvode, enota Senica

Vrtec Murenčki pri OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem
Vrtec Nazarje
Vrtec Nova Gorica, enota Kekec
Vrtec OŠ Gustava Šiliha Laporje
Vrtec OŠ Majšperk – enota vrtec
Vrtec OŠ Žužemberk – vrtec Žužemberk
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Vrtec Pedenjped Novo mesto, enota Metka
Vrtec Pedenjped Novo mesto, enota Pikapolonica
Vrtec Pedenjped, enota Kašelj
Vrtec Pikapolonica Cerkvenjak
Vrtec Pobrežje
Vrtec Polhek Polšnik
Vrtec pri OŠ Duplek
Vrtec pri OŠ Istrskega odreda Gračišče
Vrtec pri OŠ Jarenina
Vrtec pri OŠ Jelšane
Vrtec pri OŠ Košana
Vrtec pri OŠ Markovci
Vrtec pri OŠ Podbočje
Vrtec pri OŠ Polhov Gradec
Vrtec pri OŠ Ribnica na Pohorju
Vrtec pri OŠ Simona Kosa Podbrdo
Vrtec pri OŠ Šenčur
Vrtec pri OŠ Toneta Tomšiča Knežak
Vrtec pri OŠ Velika Dolina
Vrtec pri OŠ Železniki
Vrtec pri OŠ Žirovnica
Vrtec Radenci – Radenski mehurčki
Vrtec Rogaška Slatina
Vrtec Selo na Vipavskem
Vrtec Sladki vrh
Vrtec Šentjur
Vrtec Šentjur, enota Blagovna
Vrtec Šentjur, enota Loka
Vrtec Šentjur, enota Pesnica
Vrtec Šentjur, enota Slivnica
Vrtec Škofja Loka
Vrtec Šmarje pri Jelšah
Vrtec Šoštanj, enota Urška Topolšica
Vrtec Tezno
Vrtec Trbovlje, enota Pikapolonica
Vrtec Vodmat, enota Klinični center
Vrtec Vransko
Vrtec Zarja Celje
Vrtec Zmaj Izola
Vrtec Žiče
VVE Sv. Jurij pri OŠ Sv. Jurij
VVO Jesenice, VVE Cilke Zupančič
VVZ Antona Medveda, enota Cepetavček
VVZ Slovenj Gradec – enota Legen
VVZ Slovenj gradec, oddelek Sele
Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, enota Kropa
Župnijski vrtec Vrhnika

Za vse dodatne informacije in didaktična gradiva nam pišite na: [email protected]

Razstava PRIHODNOST JE V NAŠIH ROKAH 2008

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije.
Nosilec projekta je Slovenska Karitas. Stališča izražena na spletni strani ne odražajo nujno tudi stališč Evropske komisije.