Dobrodelna akcija Za srce Afrike 2017 – poročilo z novinarske konference

V prostorih galerije Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani, je v sredo, 23. avgusta 2017 potekala novinarska konferenca, na kateri smo predstavili dobrodelni akciji Slovenske karitas z naslovom Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja s katerima začenjamo vsakoletno v drugi polovici avgusta.

Dobrodelna akcija Za srce Afrike letos poteka že dvanajsto leto. Namenjena je pomoči  najrevnejšim otrokom in družinam v Afriki, ki zaradi splošne revščine, posledic podnebnih sprememb ali konfliktov nimajo osnovnih dobrin in pogojev za preživetje in dostojno življenje. Z zbranimi sredstvi  podpiramo razvojne in humanitarne projekte s področja oskrbe z vodo in hrano ter zdravstva in šolstva, ki jih Karitas izvaja v sodelovanju s slovenskimi misijonarji in ob pomoči domačinov predvsem na revnem podeželju v osrednjem delu Afrike, predvsem v Ruandi, Burundiju, Centralnoafriški republiki, Malaviju in na Madagaskarju.

»Slovenija je zame majhna država, ki ima veliko srce, hvala lepa« so besede ruandijske sestre Teodozije, s katerimi je zaobjela vso pomoč revnim, ki je bila v zadnjih enajstih letih posredovana iz Slovenije v osrčje Afrike v okviru zbranih sredstev akcije Za srce Afrike s strani posameznikov, podjetij, SMS sporočil in ob dodatni podpori s strani Ministrstva za zunanje zadeve in Misijonskega središča. Zgrajenih/obnovljenih in opremljenih je bilo 7 šol in vrtec, 4 zdravstveni centri in 3 porodnišnice ter 10 vodnjakov. S hrano je bilo rešenih mnogo življenj podhranjenih otrok, zaradi česar je dosedanja pomoč iz Slovenije, ki dnevno lajša življenje 250.000 ljudem v srcu Afrike, neprecenljive vrednosti. V Afriki je še veliko ljudi, predvsem otrok, ki tudi letos potrebujejo našo pomoč.

V uvodu konference je gospod Imre Jerebic iz Slovenske karitas poudaril, da je v ospredju akcije srce in otroci v srcu Afrike. »Ta akcija ima smisel samo, če so naša srca zraven. Vsak dar je velik dar, ker je dan od srca. Hvaležen sem vsakemu, ki daruje. S podporo naših dobrotnikov in darovalcev, ki nas bodo te dni na novo obiskali s svojim darovi in s podporo Ministrstva za zunanje zadeve, smo skupaj z našimi misijonarji v Afriki tisti, ki vsak dar oplemenitimo dva ali večkratno in ga unovčimo pravilno, da pride v prave roke, tistim ljudem, ki ga najbolj potrebujejo. Naša akcija je odmevna in pristna prav zato, ker imamo v Afriki prave ljudi – misijonarje, ki znajo deliti in te darove prav razdeliti

Sodelavka Karitas, Jana Lampe, ki spremlja projekte Za srce Afrike je nato predstavila kaj je bilo narejenega s pomočjo lani zbranih sredstev (148.400 EUR) in kakšne so potrebe najrevnejših ljudi v srcu Afrike v letošnjem letu:

Z zbranimi sredstvi v lanskoletni akciji Za srce Afrike smo v Safi v Centralnoafriški republiki omogočili nakup opreme za novozgrajeni bolnišnični sobi, sprejemnico, lekarno in sanitarije v zdravstvenem centru ter 3,3 tone hrane za pomoč 408 podhranjenih otrokom in 23 nosečnicam. Sestre v Safi, ki so lani s pomočjo iz Slovenije rešile življenje tudi močno podhranjeni triletni Horebi, so dejale: »Podhranjenost je v tej državi velik problem. Otroci umirajo vsakodnevno. Sestre vedno občutimo neizmerno veselje, kadar en otrok preživi. Hvala vsem, ki pomagate, da lahko zdravimo bolnike in rešujemo življenja.« V Mukungu v Ruandi smo v sodelovanju z misijonarko s. Vesno Hiti podprli gradnjo in opremljanje dveh sob in sanitarij za bolnike, ki so dlje v oskrbi. Ob podpori MZZ smo nadaljevali z oskrbo in zdravstveno vzgojo nosečnic in mater o higieni in pravilni prehrani otrok. V Rwisabiju v Burundiju smo v vrtcu zgradili in opremili večjo učilnico za izobraževanje 200 otrok, omogočili plačilo dela dveh vzgojiteljic, babice in sestre v zdravstvenem centru, kjer smo kupili tudi manjkajočo opremo. V Kiguhu v Burundiju smo skupaj s s. Bogdano Kavčič podprli obnovo 6 učilnic vaške šole, ki jo obiskuje 943 učencev. V Kasungu v Malaviju smo v novi gimnaziji omogočili nakup 150 vzmetnic in vzglavnikov za internat na prošnjo p. Lojzeta Podgrajška, ki je dejal: »V naši šoli imajo prednost mladi, ki so brez staršev in prihajajo iz najrevnejših družin. Želimo jim dati dobro znanje in vzgojo ter s tem možnost za boljšo prihodnost.« Skupaj s Caritas Malavi smo ob hudi suši podprli nakup hrane in semen. V Ampitafa na Madagaskarju smo v sodelovanju z Janezom Krmeljem podprli nakup 7,5 ton riža in 160 l olja za dnevni obrok 217 osnovnošolcev.

S pomočjo letošnje akcije bomo v Safi v Centralnoafriški republiki ponovno preko celega leta pomagali z nakupi hrane za pomoč preko 400 podhranjenih otrokom. V Kiguhu v Burundiju, kjer so sestre začele z novim misijonom, je potreba po popolni obnovi in opremljanju zdravstvenega centra, ki oskrbuje 12.000 prebivalcev. Streha pušča, strop in predelne stene so uničene, primanjkuje opreme, vode in zdravstvenih delavcev. Misijonarka s. Bogdana Kavčič, ki tam deluje, je o razmerah povedala: »Mama je proti večeru prinesla svojega otročka z visoko vročino v zdravstveni center v Kiguhu. Tam ni našla nobenega zdravstvenega delavca, ker jih primanjkuje. Zaman je čakala in otrok ji je umrl v naročju. Če otroci ne dobijo pravočasne pomoči, lahko hitro umrejo zaradi velike vročine, malarije in njenih posledic. Vse nas sestre ob tem zelo boli srce, zato bi želele v tem kraju, kjer imamo nov misijon, prevzeti skrb za zdravstveni center. Prosimo za pomoč.« V Kiguhu sestre želijo zgraditi tudi vaški vodnjak, kjer se bo z vodo oskrbovalo 170 družin. V Nyangungu v Burundiju, kjer smo leto nazaj zgradili novo šolo z 12 učilnicami, nas ravnateljica prosi za nakup učbenikov za učbeniški sklad šole. V Ruzo v Burundiju, kamor so zaradi trajajoče suše in lakote pribežali mnogi iz Kirunda, bomo z nakupi s hrano in drugimi potrebščinami pomagali 200 preseljenim družinam. Lani je šolo obiskovalo 895 otrok. Mnogi so imeli samo zvezek. V osnovnih šolah v Ampitafa in Tolangara na Madagaskarju pa želimo podpreti nakupu riža za preko 300 učencev, za katere je to pogosto edini dnevni obrok.

Darovalci svoj dar Za srce Afrike 1 EUR ali 5 EUR lahko prispevajo s SMS sporočilom AFRIKA ali AFRIKA5 na 1919 ali na Slovensko karitas, Kristanova ulica 1, 1000 LJ, TRR: SI56 02140-0015556761, sklic: SI 00 2127 namen: Za srce Afrike. Zgibanka s položnico bo na voljo tudi v septembrski številki revije Ognjišče. Več na https://www.karitas.si/akcije/za-srce-afrike/. »HVALA Slovenija!«

V nadaljevanju konference je dr. Melita Gabrič, vodja Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje zadeve RS, se je v prvem delu zahvalila Slovenski karitas za zelo dobro sodelovanje in izrazila zadovoljstvo, da so donirana sredstva uporabljena učinkovito, na podlagi odličnih partnerjev na terenu, ki poznajo dobro razmere in ker zaprosila za pomoč pridejo od spodaj od spodaj navzgor, to je od tistih, ki pomoč dejansko potrebujejo. »Pri projektih, ki jih MZZ preko Karitas podpira v Afriki najbolj cenimo to, da vložki v te projekt, ko se končani ne gredo v nič, ampak se ob prisotnosti, ki jo ima Karitas na terenu nadaljujejo in so trajni.« Nadalje je povedala več o zavezah Slovenije kot donatorice mednarodne razvojne pomoči, ki kot država želi delovati odgovorno in biti solidarna. Sredstva za podporo razvojnih in humanitarnih programov in projektov na območju Afrike namenja mednarodnim organizacijam ter tudi preko slovenskih nevladnih organizacij, ki jih želi tudi v prihodnosti podpirati.

V zadnjem delu je bila predstavljena še druga dobrodelna akcija, ki jo Slovenska karitas začenja hkrati z akcijo Za srce Afrike, in sicer Z delom do dostojnega življenja, preko katerega s pomočjo 514 mesečnih slovenskih darovalcev že omogočamo plačilo za redno in občasno delo staršem iz 300 revnih družin v Afriki (Ruandi, Burundiju, Centralni Afriki in na Madagaskarju) ter 14 v Albaniji in 9 na Šrilanki. Revna družina na afriškem podeželju potrebuje dodatnih 24 EUR, v mestu 48 EUR, v Albaniji 50 EUR in na Šrilanki 30 EUR na mesec, da dostojno preživi, ima dovolj hrane, dostop do zdravil in šolskih potrebščin za otroke. Po sedmih letih izvedbe akcije so se mnoge družine že postavile na lastne noge, namesto njih so misijonarji vključili druge revne družine. Ena od pozitivnih zgodb je povedala Claudina iz Mukunga, katere mož dela dobri dve leti: »Imava 5 otrok. S plačilom, ki ga mož zasluži za delo pri sestrah na misijonu lahko plačamo šolnino, zdravstveno zavarovanje in kupimo hrano. Kupili smo tudi kozo in obnovili hišo, streho. Življenje se nam je spremenilo.«

Že z majhno dnevno odpovedjo, kot je 1 EUR na dan, lahko posamezniku na drugem kontinentu omogočimo redno delo in njegovi družini spremenimo življenje. Letos bomo na ta način podprli nove revne družine v Burundiju, Eritreji, Albaniji in na Šrilanki. Zbiramo tudi mesečni dar za plačilo dela zdravstvenih delavcev in učiteljev na misijonih v Afriki. Lani smo podprli delo zdravnika in 2 učiteljic. Vabimo nove mesečne darovalce, kar lahko storijo preko trajnika ali položnic. Podrobnosti v prilogi in na tej strani.

Med nami je bila tudi darovalka gospa Bernarda Močnik, ki preko akcije Z delom do dostojnega življenja že 7 let podpira družino na Madagaskarju in je povedala: »Prispevam skromen mesečni dar za odrinjenega trpečega človeka v kraju Ampitafa na Madagaskarju, kjer daruje samega sebe pozabljenim ljudem misijonar Janez Krmelj. Darujem, ker želim biti človeku  človek. Čut za človeka mi je privzgojila mama. Pomoči potrebnim je bila v naši hiši vedno dana pomoč in topla beseda. Ob tej priložnosti se zahvaljujem organizaciji Karitas, ki iz malih darovalcev dela mrežo dobrote v imenu ljudi doma in po svetu. Hvala misijonarjem, sestram in vsem ljudem dobre volje, ki z nadčloveškimi napori služijo zapuščenim in pozabljenim ljudem po svetu.« Nadaljevala je: »Spodbujam tudi vse druge k takemu darovanju. Če človek nekaj da, več ima. Res nimamo nič manj zato, če nekaj damo

Možnosti za darovanje na tej povezavi

Hvala vsem za solidarnost!

Imre Jerebic,

Generalni tajnik Slovenske karitas

Gradiva z novinarske konference in več o akcijah:

Sporočilo za javnost ob začetku dobrodelne akcije Za srce Afrike 2017_Slovenska karitas

dr. Melita Gabrič, vodja Sektorja za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitrano pomoč MZZ

Razvojni projekti Karitas v Afriki (Za srce Afrike) in drugje posvetu od leta 2006 naprej v sliki in besedi

Več o akciji Z delom do dostojnega življenja (vključene zgodbe)

Bernarda Močnik, 7 let mesečna darovalka Z delom do dostojnega življenja

Tiskovna konferenca za srce Afrike 2017 (PPT predstavitev v sliki in besedi)

Zvočni posnetek z novinarske konference: